Heraltice 2017

V pátek 29. září 2017 navštívili deváťáci se svými učiteli prameniště v Heralticích. Čekala je ranní cesta vlakem do Okříšek a poté asi pětikilometrový pěší pochod do Heraltic. Už od rána vládlo příjemné slunečné počasí a dobrá nálada. Žáci se dozvěděli, jak se do Třebíče dostane kvalitní heraltická voda, jak a kde se upravuje a také to, že vlivem sucha je i na heraltických prameništích stále méně vody. Na jaře je ještě čeká exkurze do čistírny odpadních vod, kde se dozví, jak a kde končí cesta původně křišťálově čisté vody.

Administrátor

5. 10. 2017 20:19

 
 
 
 

Administrátor

5. 10. 2017 20:19

Heraltice 2016

V pátek 30.9.2016 se 34 žáků 9.tříd zúčastnilo exkurze do pramenné oblasti Heraltice. V heraltickém areálu si prohlédli, jak se voda jímá z lesních pramenišť, dále filtruje a upravuje a nakonec odtéká nejstarším třebíčským vodovodem, jehož voda má kojeneckou kvalitu, do Třebíče. Počasí nám velmi přálo, takže to byl vedle získaných informací také hezký den v přírodě. Na tuto podzimní exkurzi navazuje na jaře ještě návštěva čistírny odpadních vod v Třebíči, kde se cyklus vody uzavře.

Administrátor

5. 10. 2016 21:18

 
 
 

Administrátor

5. 10. 2016 21:16

Tradiční exkurze do Heraltic

V pátek 2.10 2015 absolvovali žáci devátých ročníků již tradiční exkurzi do pramenné oblasti Heraltice, odkud město Třebíč získává velmi kvalitní pitnou vodu. Žáci se seznámili s historií zásobování města pitnou vodou, technickými parametry heraltického vodovodu, a také viděli, jak se voda z území získává a dál upravuje. Přálo nám krásné počasí, a proto se z exkurze stal i pěkný výlet.

Administrátor

5. 10. 2015 21:14

 
 
 
 

Administrátor

5. 10. 2015 21:28

Exkurze v třebíčském vodojemu

Ve čtvrtek 23.4. se žáci 9.tříd vydali na exkurzi do vodojemu Žákova zahrada na Jiráskově ulici v Třebíči. Byli jsme seznámeni s historií a funkcí třebíčského vodovodu. Vodojem se nachází na velmi pěkném místě nad městem. Ani nám nevadilo, že jsme tentokrát nezamířili do čistírny odpadních vod, kde v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

Administrátor

24. 4. 2015 10:50

 
 
 

Administrátor

24. 4. 2015 9:55

Exkurze deváťáků v Heralticích

V pátek 3.10.2014 se 40 žáků 9.tříd zúčastnilo exkurze do pramenné oblasti Heraltice. V heraltickém areálu si prohlédli, jak se voda jímá z lesních pramenišť, dále filtruje a upravuje a nakonec odtéká nejstarším třebíčským vodovodem, jehož voda má kojeneckou kvalitu, do Třebíče. Počasí nám velmi přálo, takže to byl vedle získaných informací také hezký den v přírodě. Na tuto podzimní exkurzi navazuje na jaře ještě návštěva čistírny odpadních vod v Třebíči, kde se cyklus vody uzavře.

Administrátor

7. 10. 2014 10:00

 
 
 

Administrátor

7. 10. 2014 9:59

Den Země 2014

Jako každý rok, tak i letos, se na ZŠ Týnská uskutečnil celoškolní projekt Den Země se zaměřením na ekologii. Navíc proběhl 22.4., kdy na tento den oficiálně připadá i v kalendáři. V tento den se všechny třídy zabývají ekologií a různými aktivitami si připomínají problémy životního prostředí a hlavně, jak je řešit, co každý z nás může udělat, aby naše Země zůstala zdravá a krásná a aby se nám na ní dobře žilo. Do projektu byly začleněny téměř všechny předměty a podle jejich zaměření plnili žáci různé úkoly.

Administrátor

29. 5. 2014 14:14

Exkurze na TEPLÁRNĚ SEVER

Jako každý rok navštíví žáci 3., 5. a 8. ročníků Informační centrum OZE na Teplárně SEVER na Rafaellově ulici.

Termíny exkurzí:

3.A 15.4.2014   8:30
3.B 11.4.2014   8:30
5.A 23.4.2014   8:30
5.B 16.4.2014   8:30
8.A   3.4.2014 10:30
8.B   8.4.2014   8:30

 

Administrátor

17. 10. 2013 9:15

Deváťáci opět v Heralticích

Na konci září navštívili naši deváťáci, jako již tradičně, pramennou oblast Heraltice, která je cenným zdrojem kvalitní vody pro město Třebíč. Dozvěděli se, kde a jak se voda jímá a také dále upravuje. Počasí vyšlo krásné, a tak byly nové informace spojeny i s krásnou procházkou.

Administrátor

15. 10. 2013 15:17

 
 

Administrátor

15. 10. 2013 15:17

DEN ZEMĚ NA ZŠ TÝNSKÁ

Den Země si naše škola připomíná celoškolním projektovým dnem, do něhož se zapojuje první i druhý stupeň. Stranou nezůstane ani jídelna, protože v tento den je pro strávníky připraven biojídelníček, tentokrát čočka nakyselo.

První třídy měly jako hlavní téma LES. Děti psaly, počítaly, kreslily, učily se práci ve dvojicích, povídaly si o nutnosti třídění odpadu. Společnými silami zdramatizovaly pohádku o princezně Jasněnce.

Druháci zpracovávali téma ZVÍŘATA A ROSTLINY V OKOLÍ MÉHO BYDLIŠTĚ. Povídali si o tom, co se děje u babičky na zahradě, jak se chová domácí zvíře, na co  musíme pamatovat při procházkách lesem nebo při návštěvě ZOO. Výbornou pomůckou při řešení úkolů jim byly atlasy a encyklopedie.

Ve třetí třídě se zaměřili na STROMY. Nejdříve zkoumali jejich stavbu, členili stromy podle druhů, uvědomovali si význam lesa pro život na Zemi. Kromě známých pravidel o chování v lese vymýšlely chytré hlavičky i další pravidla. Na závěr se skupiny dětí pustily do výroby barevného plakátu.

Čtvrtý ročník řešil problematiku SILNIČNÍHO PROVOZU a ochranu životního prostředí. Žáci se snažili pravidla nejen pochopit, ale také je řádně dodržovat. Každý je přece zodpovědný za své chování!

A co páťáci? Ti se zaměřili na ZDRAVOU VÝŽIVU. Zkoumali a poznávali potraviny, diskutovali o tom, jaká jídla najdeme u nich doma, co je zdravé a co naopak ohrožuje naše zdraví.

Druhý stupeň pracoval ve dvou samostatných blocích, které byly přizpůsobeny charakteristice určitých předmětů.

Šestky pracovaly s tématem VODA. Žáci řešili nejdříve křížovku a pak si povídali o ekologii. Na závěr tvořili slohovku na slova básně „ Teče voda teče, ale není čistá, zda potká čističku, tím si není jistá.“ V hudební části pak poznávali ptáky pomocí obrázků a ukázek hlasů.

Sedmé třídy zkoumaly OBAL ZEMĚ A VODSTVO naší planety, diskutovaly o jejich znečištění a o možnostech ochrany životního prostředí. V tělocvičně pak utužovaly svou tělesnou zdatnost na opičí dráze.

Téma osmiček znělo ZVÍŘE. Při práci ve skupinách se diskutovalo o významu fauny pro život na Zemi, co ji ohrožuje, jak ji chránit. Vše bylo zakončeno slohovou prací a její prezentací ve třídě. Na ekostanovišti zkoumali žáci strukturu kartonu, vedli dialog o třídění odpadu a zabývali se dobou jeho rozpadu.

A devítky? Zaměřily se na geologickou stavbu Třebíčska a především na různé druhy ekosystémů, jejich biodiverzitu a základní podmínky života. Na stanovišti fyziky pak řešily spotřebu elektrické energie a její plýtvání.

Projektový den proběhl v pohodě a v tvůrčí atmosféře a rozhodně splnil úkol, který si vytyčil – vytvářet pozitivní vztah k životnímu prostředí.

Fotografie najdete ve fotogalerii.

Administrátor

13. 5. 2013 13:16

Už víme, co pít

Deváťáci v HeralticíchKaždý podzim navštěvují žáci 9.ročníku heraltický vodovod. Přečtěte si, jak vidí exkurzi naši deváťáci:

Cesta tam se nejspíš někomu zdála nekonečná. Nálada se nám zvedla, když jsme si mohli koupit něco malého k snědku a pokračovat dál. Když jsme konečně došli do cíle, oddechli jsme si, že jsme beze ztrát dorazili. Na místě jsme se dozvěděli něco o historii a současnosti heraltického vodovodu a také jsme se podívali, jak se voda upravuje do té podoby, jakou ji můžeme pít. Na konci exkurze jsme dostali malý testík, co si pamatujeme, a někteří z našich řad dokonce dostali malé ocenění. Cesta zpět nám utekla jako nic, protože jsme se těšili na cestu vlakem, kterého si jinak moc neužijeme.

Žáci 9. ročníku

Administrátor

12. 3. 2013 7:48

Třídíme odpad aneb Recyklohraní

Naše škola se již dlouhou dobu pravidelně účastní soutěže všech třebíčských škol ve sběru PET lahví. Několikrát se i umístila na předních místech a získala tím finanční odměnu. Navíc se naše škola zapojila do celostátního školního programu Recyklohraní. Tento program nabízí možnost třídení dalších druhů odpadu. Ve škole tedy můžete najít tři sběrné nádoby na použité baterie. Ve škole je také umístěna červená popelnice, určená ke sběru drobného elektroodpadu. Kromě těchto novinek došlo k usnadnění sběru PET lahví, neboť na mnoho míst po celé škole byly rozmístěny barevně odlišené koše na plast a směsný odpad.

Součástí programu Recyklohraní je kromě vlastního třídění také realizace výukových programů ve vyučování. Ta probíhá zejména na Den Země, který je v celé škole zasvěcen právě ekologii a tedy i problematice třídění odpadů. Kromě dobrého pocitu, že jsme udělali něco dobrého pro přírodu (tedy pro sebe), je celý program Recyklohraní bodově hodnocen. Za získané body může naše škola získat hodnotné ceny. Pokud vás tento projekt zaujal, více informací najdete na webových stránkách www.recyklohrani.cz

Administrátor

6. 12. 2012 21:05