Školní parlament

Zasedání školního parlamentu se konají jednou za dva měsíce ve společenské místnosti školy. Účastní se ho vedení školy, výchovný poradce, preventista, vedoucí školního klubu a zástupci tříd 2. stupně ZŠ.

Ve školním roce 2017/18 reprezentují své třídy ve školním parlamentu tito žáci:

 • 5.A -Tomáš Studený, Natálie Sedláková
 • 5.B - Monika Němcová, Vojtěch Bouda
 • 5.C - Marie Schreiberová, Šárka Kratochvílová
 • 6.A - Jiří Pařízek, Monika Bednářová
 • 6.B - Pavel Chromý, Roman Prášek
 • 7.A - Marek Focher, Ema Velebová
 • 7.B - Nikola Kopečná, Tereza Pospíšilová
 • 8.A - Dominika Khorová, Elena Dokulilová
 • 8.B - Štěpán Benírške, Magda Štelclová
 • 9.A - Jakub Staněk, Jiří Vašíček
 • 9.B - Barbora Štanclová, Karel Hajný

Činnost našeho školního parlamentu přispívá ke zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli, poskytuje zázemí pro vyslovení názorů a námětů dětí ve vztahu k vedení školy, zapojuje žáky do bližší spolupráce s činností Studentského parlamentu města Třebíče.

K cílům školního parlamentu patří:

 1. poskytnout žákům možnost svými názory a připomínkami podílet se na rozvoji školy a jejího prostředí
 2. poznat názory a náměty dětí
 3. učit žáky komunikačním dovednostem mezi sebou samými i ve vztahu k dospělým
 4. přispívat ke zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků
 5. pomáhat prosazovat náměty a projekty připravované Studentským parlamentem města Třebíče

Termíny zasedání školního parlamentu ZŠ Týnská ve školním roce 2017/2018:

 • 26. září 2017
 • 28. listopadu 2017
 • 30. ledna 2018
 • 27. března 2018
 • 29. května 2018

Administrátor

20. 9. 2017 12:34