Školní parlament

Zasedání školního parlamentu se konají jednou za dva měsíce ve společenské místnosti školy. Účastní se ho vedení školy, výchovný poradce, preventista, vedoucí školního klubu a zástupci tříd 2. stupně ZŠ.

Ve školním roce 2018/19 reprezentují své třídy ve školním parlamentu tito žáci:

 • 5.A - Jan Hurdík, Kristýna Janíčková
 • 5.B - Ludmila Březková, Kryštof Nekuda
 • 5.C - Anna Kochová, Štěpán Petr
 • 6.A - Natálie Sedláková, Tereza Němcová
 • 6.B - Vojtěch Bouda, Monika Němcová
 • 7.A - Valentýna Ondráčková, Monika Bednářová
 • 7.B - Roman Prášek, Pavel Chromý
 • 8.A - Ema Velebová, Marek Focher
 • 8.B - Nikola Kopečná, Tereza Pospíšilová
 • 9.A - Elena Dokulilová, Julie Hasáková
 • 9.B - Dan Caha, Emma Svobodová

Činnost našeho školního parlamentu přispívá ke zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli, poskytuje zázemí pro vyslovení názorů a námětů dětí ve vztahu k vedení školy, zapojuje žáky do bližší spolupráce s činností Studentského parlamentu města Třebíče.

K cílům školního parlamentu patří:

 1. poskytnout žákům možnost svými názory a připomínkami podílet se na rozvoji školy a jejího prostředí
 2. poznat názory a náměty dětí
 3. učit žáky komunikačním dovednostem mezi sebou samými i ve vztahu k dospělým
 4. přispívat ke zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků
 5. pomáhat prosazovat náměty a projekty připravované Studentským parlamentem města Třebíče

Termíny zasedání školního parlamentu ZŠ Týnská ve školním roce 2018/2019:

 • 2. října 2018
 • 4. prosince 2018
 • 12. února 2019
 • 9. dubna 2019
 • 4. června 2019

Administrátor

3. 12. 2018 10:22