Jednotné přijímací zkoušky

Ikona Informace o změnách v souvislosti s pokusným ověřováním jednotné přijímací zkoušky (.pdf)

Administrátor

9. 2. 2015 9:53

Výchovný poradce pro 2. stupeň

Mgr. Václava Suchánková

Konzultační hodiny: středa 14:00 - 15:00, jinak dle domluvy

Administrátor

10. 11. 2016 16:12

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017

Termín Aktivita
do 30. září 2016 Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle §60c odst. 1 školského zákona.
do 31. října 2016 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
do 30. listopadu 2016 Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
od 2. do 15. ledna 2017 Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
od 2. ledna do 15. února 2017 Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 20. ledna 2017 Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.
od 15 do 31. ledna 2017 Talentové zkoušky v konzervatořích.
do 31. ledna 2017 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
do 20. února 2017 Zaslání sdělení výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 1. března 2017 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
od 12. do 28. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v první kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
od 22. do 30. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
12. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
18. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
19. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
20. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání
12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání

Administrátor

10. 11. 2016 16:20