Nabídka

Partnerské školy

V roce 2015 jsme navázali partnerské vztahy se dvěma vídeňskými školami, které se nacházejí nedaleko Prátru. Jedná se o školy, kde se vzdělávají žáci 1. – 4. ročníku.

Naši žáci 2. B vytvořili s paní učitelkou Růžičkovou ozvučený obrázkový česko – německo - anglický slovníček a zaslali jej svým vrstevníkům.  V červnu obě paní ředitelky navštívily naši školu a dohodli jsme se na další spolupráci.

GTVS - Vereinsgasse - http://gtvs-vereinsgasse.schule.wien.at/

NOVA Ganztagsvolksschule - http://nova.schule.wien.at/

Administrátor

23. 9. 2015 8:57

Třeťáci a čtvrťáci ve Vídni

10. – 12. května se žáci prvního stupně zúčastnili třídenního poznávacího výletu do Vídně. Akce se konala v rámci spolupráce s partnerskou školou na Vereingasse.

Součástí bohatého programu byla hádanková rallye, při které poznali mnoho vídeňských pamětihodností.

Administrátor

6. 9. 2016 18:17