Plán akcí na duben 2019

Datum Třída Akce Čas
01.4.   Pedagogická rada - průběžné hodnocení za 3.čtvrt. 14:00
01.4. 7.A Prevence - Mediální džungle 8:00-10:45
01.4.   Školení kariérových poradců 8:00- 15:00
02.4. 3.AB Výuka plavání 7:55-9:25
02.4. 1.A Předplavecká výuka 8:50-9:35
03.4. 4.B,5.C Planetárium Brno  
03.4.   Okresní kolo olympiády F  
03.4. výběr Okresní kolo volejbal dívky 8:00 - 13:00
03.4. ŠD Bijásek 13:10 - 15:30
04.4.   Konzultační hodiny 16:00.18:00
04.4. 1.B Předplavecká výuka 9:40-10:25
04.4. ŠK Cvičná jízda po dopravním hřišti 8:00-10:00
04.4. 5.A Testování Scio Č 7:55
04.4. 5.C Testování Scio Č 9:00
05.4.   Zápis do 1.tříd 14:00-18:00
05.4. 3.A Knihovna - Malá čarodějnice 8:15-9:35
05.4. 1.AB Prevence - MP Jak se vyhnout nebezpečí, auto 8:00 - 11:00
06.4.   Zápis do 1.tříd 9:00-11:00
08.4. 5.A Testování Scio M 10:00
08.4. 5.B Testování Scio Č 11:00
09.4. 1.A Předplavecká výuka 8:50-9:35
09.4. 5.-9.roč. Školní parlament 13:30-14:00
09.4. 5.A Testování Scio SP 9:00
09.4. ŠD Bezpečně na kole 14:00 -15:00
09.4. ŠK Výroba velikonoční dekorace 15:00-17:00
10.4. ŠK Cvičná jízda po dopravním hřišti 8:00-10:00
10.4. výběr Okresní kolo volejbal hoši 7:00-14:00
10.4. výběr Biologická olympiáda D 8:00-13:00
10.4. výběr Pěvecká soutěž Duhová notička 8:00-13:00
11.4. 1.B Předplavecká výuka 9:40-10:25
11.4. 3.AB Výuka plavání 7:55-9:25
11.4. 2.B Knihovna-Malá čarodějnice 10:15-11:35
11.4. 1.A Jaro s kamarády 10:15
11.4. 5.A Testování Scio A 7:55
11.4. 5.C Testování Scio A 9:00
12.4. 2.C Prevence MP 8:00-10:30
12.4. 5.B Testování Scio A 9:00
12.4. 5.C Testování Scio M 10:00
12.4. 5.B Testování Scio SP 11:00
14.4. rel.kroužek Divadelní oředstavení ??? 16:00
15.4. 5.B Testování Scio M 7:55
15.4. 5.C Testování Scio SP 9:00
15.4. ŠK Cvičná jízda po dopravním hřišti 15:00-17:00
16.4. ŠK Den Země na Karlově náměstí 8:00-13:00
16.4. 1.A Předplavecká výuka 8:50-9:35
16.4. výběr Biologická olympiáda C 8:00-13:00
16.4. 5.A. JARMARK 12:00-17:00
17.4.  

Projektový den Den Země

Krácené vyučování

1.a 2.roč.-  11:10 hod.; 3.-5.roč. - 11.35hod.; 2.stupeň - 12.30 hod.
18.4. ŠD,ŠK Školení IT 8:00
18.4.   Velikonoční prázdniny  
19.4.   Velký pátek - svátek  
23.4. 4.A Prevence - Kruh závislosti 8:00-10:45
23.4. rel.kroužek Bowling 15:00-17:00
24.4. 4.A, 5.A Vida - Brno 7:30 - 16:00
25.4. 5.A Knihovna 8:00 - 9:30
25.4. 1.A Knihovna - Káťa a Škubánek 10:15
25.4. ŠK Dopravní soutěž mladých cyklistů 8:00
25.4. 3.A Vida! Brno 7:30 - 16:00
25.4. Nekuda 5.B Krajské kolo recitace  
26.4. ŠK Projektový den EU mimo školu - cesta k vlně 1.st. 8:00-14:00
26.4. 2.C Knihovna - Malá čarodějnice 10:15-11:30
26.4. 9.AB Prevence MP - sebeobrana 8:00-9:35
29.4. 2.B Prevence MP 8:00-10:30
29.4.   Dopravní opatření - setkání s občany 16:00-18:00
30.4. I. a II. stup. Celoškolní projekt - Škola čar a kouzel 8:00-12:30
30.4. 2.A Prevence MP 8:00-10:30
30.4. ŠD Chaloupky-Zašovice 8:00-13:00
30.4. rel. kroužek Čarodějnice 15:00-17:00

Administrátor

11. 4. 2019 7:25