Vítězství ve výtvarné soutěži

Žáci 1. B, 1. C, 2. A, 2. C, 3. A, 3. B a 4. A se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané městskou knihovnou v Třebíči s názvem „Co uvidím na farmě“. Soutěž byla součástí projektu „Role rodinných farem“. Ze zhruba 160 výtvorů byla nejúspěšnější kolektivní práce žáků 3. B – králíkárna. Tu ocenil akademický malíř Josef Kremláček svým kalendářem s vlastnoručním podpisem. I ostatní práce žáků naší školy byly odměněny krásnými cenami. Díla si můžete prohlédnout na dětském oddělení, v internetové studovně a na schodišti knihovny.

Administrátor

9. 2. 2015 20:49

 
 
 
 
 
 

Administrátor

9. 2. 2015 20:55

Vánoční besídka

Ve středu 17.12. do třídy 3.B zavítali rodiče, prarodiče a sourozenci dětí. Žáci 3.B pro ně připravili pásmo písniček, básniček, hudebních, sportovních i tanečních vystoupení, vše ve vánočním duchu. Společné vystoupení dětí a příjemně strávené chvíle s rodinou ve škole u vánočního cukroví mělo krásnou sváteční atmosféru.

Administrátor

14. 1. 2015 14:14

 
 
 
 

Administrátor

14. 1. 2015 14:19

Chaloupky

Na konci listopadu navštívila třída 3.B  středisko ekologické výchovy Chaloupky. Během programu  Žijeme na Vysočině si žáci připomněli zajímavá turistická místa našeho kraje, na vycházce se rozhlédli po okolí, navštívili ovčí farmu. Vyzkoušeli si, jak se dříve dralo peří, vyrobili si svíčku z včelího vosku a dokonce si sami upekli bramborové placky, tradiční pokrm našich předků.

Administrátor

14. 1. 2015 14:07

 
 
 
 

Administrátor

14. 1. 2015 14:06

ZŠ Týnská na zahrádkářské výstavě

Již po sedmadvacáté pořádá územní sdružení třebíčských zahrádkářů Oblastní výstavu ovoce, zeleniny, chryzantém, bonsají, léčivých bylin a včelích produktů. Žáci naší školy se již tradičně této výstavy zúčastňují se svými výtvarnými pracemi, tentokrát na téma včely a krásy podzimu.

Administrátor

20. 10. 2014 15:05

 
 
 
 

Administrátor

17. 10. 2014 14:34

Cestou necestou

Ve čtvrtek 2.10. třída 3.B navštívila pořad Cestou necestou pořádaný Zámkem Třebíč. Děti se velmi poutavým způsobem seznámily se zajímavými místy v okolí Třebíče. Prohlédly si obrázky, dozvěděly se mnoho nových informací a umísťovaly názvy míst na mapu třebíčského okresu.Vyslechly pověst o kopci Mařenka a zahrály si  hry. Teď už jen zbývá se na zajímavá místa vypravit na výlet...

Administrátor

21. 10. 2014 14:52

 
 
 

Administrátor

20. 10. 2014 15:11

Pomoc pro Erička

Na minulé schůzce školního parlamentu nás navštívil Eriček, chlapeček, jehož postižení mu neumožňuje, aby sám seděl, chodil a hrál si jako ostatní děti. Jeho zdravotnímu stavu by pomohla nákladná léčba v Piešťanech, kterou rodiče nemůžou uhradit sami. Proto se naše škola zapojila do sbírky „Víčka pro Erička“, abychom chlapci pomohli.

Byla zajímavá zkušenost setkat se s pětiletým bezmocným chlapečkem, který se i přes svůj handicap na nás usmíval a radoval se z dárků, které jsme pro něj připravili. Zároveň jsme prožívali hezký pocit z toho, že děláme něco smysluplného.

Administrátor

3. 4. 2014 13:24

Bubnování v kruhu

V pátek 7. března 2014 se děti z 1. stupně naší školy zúčastnily hudebního pořadu Bubnování v kruhu. Pánové, kteří k nám zavítali, s sebou přivezli velké množství a rozmanitou škálu bubnů. Všechny děti měly možnost se aktivně zapojit nejen do bubnování, ale také do tance a zpěvu. Všichni jsme se přesvědčili, že buben je nástroj opravdu magický a společné bubnování je úžasný prožitek , dokáže navodit příjemnou atmosféru a přinést pozitivní energii. Děti byly nadšené, program se jim velmi líbil.

Administrátor

20. 3. 2014 9:55

 
 
 
 

Administrátor

20. 3. 2014 9:51

Šikovní řemeslníci

Třída 2.A  navštívila lektorský blok – Šikovní řemeslníci - interaktivní expozice Cesty časem. Děti se dozvěděly, jak se dřív zpracovávalo obilí, dřevo, len a ovčí vlna. Vyprávěly si o tom, jak se splétaly provazy, vyráběla kola a tkalo na stavu. Vše si žáci mohli prakticky vyzkoušet na funkčních exponátech. Vyndávali chléb z pece, vyráběli provazy, sestavili kolo. A když mleli obilí na žentouru, museli uznat, že naše babičky a dědečkové to opravdu neměli lehké…

Administrátor

26. 2. 2014 13:11

 
 
 

Administrátor

26. 2. 2014 13:55