Den s vědou a technikou

V pondělí 4. listopadu 2013 navštívil naši školu tým učitelů a studentů Technické univerzity v Liberci s programem zaměřeným na nejmodernější technologické postupy a výsledky vědeckého bádání. Žáci 8. a 9. ročníků se seznámili s nanomateriály, bionikou, intermetalikou, motory a inteligentními domy.

Den s vědou ukázal žákům vědu a techniku jako zajímavé oblasti, kterým se mohou věnovat a kde mohou v budoucnu najít své perspektivní uplatnění.

Fotografie najdete ve fotogalerii >>>

Administrátor

14. 11. 2013 16:19