Projekt Přátelství

V červnu byl na naší škole realizován zajímavý mezinárodní projekt, při němž se setkali žáci třetích ročníků ZŠ Týnská a vídeňské Europaschule. Při jednodenní návštěvě strávili malí hosté z Rakouska s našimi dětmi hezký den se zajímavým programem. Hráli společně hry, zpívali za doprovodu kytary, prošli židovskou čtvrť a na závěr navštívili třebíčské muzeum a baziliku. Na oplátku odjeli naši třeťáci 17. června do Vídně, aby poznali, jak to chodí ve škole u našich sousedů. Potěšilo je milé přivítání a setkání s tvářemi, které už znali. Všem se moc líbila návštěva Hofburgu s příjemnou průvodkyní, která jim umožnila vyzkoušet si historické kostýmy. Mezi dětmi vládla přátelská atmosféra, dorozumívacím jazykem byla nejen čeština a slovenština, ale hlavně němčina a angličtina. Poprvé se tak všichni mohli přesvědčit, jak důležité je učit se cizím jazykům.

 

Administrátor

25. 6. 2014 21:01