Otevření Karlova náměstí

Žáci naší školy se zúčastnili slavnostního otevření Karlova náměstí. V pátek vystoupily děti ze školní družiny s pestrým programem a v sobortu se žáci 2. stupně zúčastnili průvod škol na Karlovo náměstí.

Administrátor

26. 9. 2022 10:54

Sportuj jako Zátopkovi

V pondělí 19.9. 2022 si celý svět připomněl sté výročí narození manželů Zátopkových. V Třebíči se u této příležitosti konaly atletické závody s názvem Sportuj jako Zátopkovi. I přes velikou nepřízeň počasí se ho zúčastnilo 8 třebíčských škol. Děti startovaly ve třech disciplínách (60 m, 800 m, oštěp) a štafetě. Družstvo tedy tvořila trojice žáků. Po sečtení jejich výsledků se vyhodnotilo umístění. V kategorii starších žákyň měla naše škola jasné vítězky a v kategorii mladších žáků jsme obsadili druhé místo. Všem zúčastněným dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme.

Další fotografie >>>

Administrátor

23. 9. 2022 11:15

Akce školy k Evropskému týdnu mobility a uzavírka části ul. Týnská

V rámci akcí k Evropskému týdnu mobility, který na naší škole probíhá ve spolupráci s Městem Třebíč, BESIP, městskou a státní policií, bude u naší školy probíhat i „Školní ulice“. V době 7:00 - 8:00 bude po celý týden uzavřen vjezd do části ulice Týnská v rozsahu od křižovatky s ul. Hanělova po křižovatku s ul. Sokolovská. Cílem akce je podpořit bezpečnost žáků při jejich cestě do školy, pozitivně ovlivnit ranní dopravní situaci v okolí školy a zároveň podpořit udržitelnou mobilitu. Upozorňujeme, že ulice Hanělova zůstává otevřena, žádáme ale rodiče o zvážení nutnosti zajíždění ke škole touto ulicí – dopravní situace zde by mohla být velmi komplikovaná.

Administrátor

17. 9. 2022 10:36

Ikona Akce školy k Evropskému týdnu mobility (.pdf)

Administrátor

17. 9. 2022 10:38

Přespání ve škole

2. září přespala 7.B ve škole. Žáci se chtěli po prázdninách adaptovat na prostředí, kde budou trávit zase spoustu času a taky se stmelit s kolektivem po dlouhých dvou měsících prázdnin. Akce začala sportovním turnajem v ringu a přehazované a hrál se také fotbálek. Potom se všichni přesunuli do kuchyňky, kde proběhlo vyhlášení a večerní raut, na jehož přípravě se podíleli všichni zúčastnění. Po krátkém vytrávení se hrály stmelovací hry, z nichž část proběhla v temných chodbách školy a část v tělocvičně. Kolem půl jedenácté večer došlo na nejnutnější hygienu a ukládání se k spánku. To se trochu protáhlo, neboť bylo potřeba sdělit si všechny možné zážitky z prázdnin i z celého předchozího dne. Nakonec usnuli všichni, i přesto že na chodbě o patro výš  bylo slyšet tajemné kroky.

Administrátor

12. 9. 2022 8:27

 
 

Administrátor

12. 9. 2022 8:27

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 10.–23. 9. 2022

Ikona EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 10.–23. 9. 2022

Administrátor

12. 9. 2022 8:25

Předplavecká výuka

Od pátku 9.září začíná předplavecká výuka žáků 2.A a 2.B třídy.

Administrátor

16. 9. 2022 11:35

Vítězství v krajském kole Poháru rozhlasu

Dne 31.5. 2022 se naše děvčata zúčastnila krajského kola v atletické soutěži Pohár rozhlasu. Podařilo se jim zvítězit a získat takový počet bodů, že postoupila do republikového finále. To se koná 8. 6. 2022 v Trutnově. Děkujeme za vzornou reprezentaci Nikol Horké, Nikole Vodové, Elišce Trojanové, Viole Šauerové, Lucii Antoškové, Barboře Katovské, Tereze Jašové, Kristýně Vojtěchové, Arletě Vladekové a Vanesse Čermákové a přejeme jim hodně štěstí v Trutnově!!!

Administrátor

10. 8. 2022 10:31

Finále soutěže „Navrhni svůj dům“

V pátek 13. května jsme se zúčastnili finále soutěže „Navrhni svůj dům“, konané na SŠ stavební Třebíč. Naši školu reprezentovaly Berenika Studená a Veronika Slatinská a Klaudie Kotačková s Klárou Dvořákovou. Návrh Bereniky Studené a Veroniky Slatinské získal krásné čtvrté místo.

Administrátor

10. 8. 2022 10:26

Vítězství v Poháru rozhlasu

Dne 16.5. a 18.5.2022 se konalo okresní kolo tradičních atletických závodů Pohár rozhlasu. Po dvou letech bez takovýchto akcí byla účast hojná. V mladší kategorii soutěžilo 13 škol, ve starší kategorii dokonce 16 škol. V obou kategoriích naši školu reprezentovala děvčata. V mladší kategorii dívky ze ZŠ Týnská (Eliška Trojanová, Tereza Jašová, Kristýna Vojtěchová, Viola Šauerová, Nikola Vodová, Nikola Horká, Lucie Antošková, Barbora Katovská) s velkou převahou zvítězily a ve starší kategorii obsadily šesté místo. Mladší děvčata se příští týden zúčastní krajského kola. Držíme jim pěsti a moc gratulujeme.

Administrátor

10. 8. 2022 10:23

Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků

Mladí zdravotníci I. stupně opět soutěžili v poskytování první pomoci. Na soutěž se připravovali v kroužku Zdravovědy každý týden. Oblastní spolek ČČK v Havlíčkově Brodě připravil pro náš tým pět stanovišť s věrohodně namaskovanými figuranty. Zvládli jsme tepenné krvácení pořezané dívky nožem, dvojici hrajících si dětí na průlezkách s pádem z výšky, kde šlo o zlomeninu a pohmožděniny dolních končetin. Výborně si vedli u bezvědomé paní v parku a zastavovali krvácení holčičce z nosu. K lehčím stanovištím patřila obvazová technika a transport raněných. A kdo si vybojoval 2. místo v krajské soutěži? Byli to tito naši žáci: Mifková Laura, Brátková Žaneta, Krejčí Ema, Matoušková Klára, Sekerková Natálie a Krejčí Ondřej. Děti si přivezly pohár, diplom, medaile a drobné upomínkové předměty. Děkujeme paní učitelce Ivě Vystrčilové za skvělou přípravu a trpělivost.

Administrátor

10. 8. 2022 10:04

Odemykání jara v 1.B

Celý týden plnili prvňáčci úkoly týkající se jara: jarní měsíce, změny v přírodě, první květiny, mláďata, Velikonoce. Po splnění úkolů si vyrobili klíče, kterými jsme společně otevřeli jaro.

Administrátor

5. 5. 2022 12:50

Noc s Andersenem

1. dubna strávila třída 1.B noc v knihovně. Děti  byly rozdělené do družstev a  plnily úkoly, které se týkaly díla spisovatele a malíře Josefa Lady. Nechyběly písničky s pohybem, čtení pohádky, večeře a po večerní hygieně dlouhé usínání. Byla to velmi vydařená akce plná nových zážitků.

Administrátor

5. 5. 2022 12:52

 
 

Administrátor

5. 5. 2022 12:52

Úspěch v okresním kole biologické olympiády

V pátek dne 22. 4. 2022 se uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády. Naši školu výborně reprezentovaly žákyně ze 7.A Nikola Vodová a Barbora Katovská. Nikola okresní kolo vyhrála a Barbora skončila třetí. Obě postupují do krajského kola. Moc gratulujeme!!!

Administrátor

5. 5. 2022 12:39

Žáci přijatí do prvních tříd ve školním roce 2022/23

Ikona Žáci přijatí do prvních tříd ve školním roce 2022/2023

Administrátor

12. 4. 2022 9:22

Okresní kolo matematické olympiády žáků 5. ročníků

Ve středu 26. ledna 2022 se uskutečnilo okresní kolo matematické olympiády žáků pátých ročníků. Naši školu reprezentovali z V. A žáci Tomáš Malbohan, Šimon Koščo, Vítek Kroupa a z V. C Veronika Votavová, Barbora Kopřivová a Tina Neugebauerová.

1. místo obsadila Veronika Votavová, která vyřešila bez chybičky všechny tři soutěžní příklady a získala 18 bodů, což byl maximální možný počet získaných bodů. 4. místo se ziskem 16 bodů získali Tomáš Malbohan, Šimon Koščo a Barbora Kopřivová. O 8. místo se ziskem 13 bodů se dělí Vítek Kroupa a Tina Neugebauerová. Všichni naši žáci byli úspěšnými řešiteli, což je skvělé.

Blahopřejeme!!!

Administrátor

1. 2. 2022 20:15

Mimořádný úspěch ve výtvarné soutěži

V letošním školním roce byla Krajem Vysočina již po desáté vyhlášena výtvarná soutěž zaměřená na prevenci dětských úrazů, používání ochranných pomůcek, poskytování první pomoci a propagaci zdravého životního stylu.

Děti z 3. B malovaly obrázky, vymýšlely trička a vytvářely prostorové práce.  Jejich účast v této soutěži se setkala s mimořádným úspěchem.  Mezi více než třemi sty soutěžícími obsadila Stela Bednářová 9. místo, Marie Langová 4. místo a 3. místo získala Natálie Brabencová.  První místo a současně hlavní cenu – jízdní kolo svým návrhem robota pro první pomoc obdržela Adélka Hrdličková!

Gratulujeme!

Administrátor

30. 6. 2021 11:05

Výtvarná soutěž - Kraj Vysočina

Výtvarná soutěž - Kraj Vysočina

 

Administrátor

30. 6. 2021 11:11

Úspěch v okresním kole matematické olympiády

Ve středu 19. května se konalo okresní kolo matematické olympiády žáků 5. ročníku. Naši školu velice úspěšně reprezentovaly dvě žákyně 5. A třídy. Markéta Matějková se umístila na 1. místě a Ema Hrdličková obsadila krásné 3. místo. Oběma žákyním gratulujeme!

Administrátor

21. 5. 2021 12:04

Srdce z kamene

Naše symbolické poděkování v podobě malovaných kamínků doputovalo ke zdravotníkům do třebíčské nemocnice, k hasičskému záchrannému sboru v Třebíči a také policistům. Dostalo se nám ode všech vřelého přijetí.

Děkujeme za vaši obětavost, za vaši neúnavnou pomoc, za vaši každodenní práci.

Administrátor

24. 4. 2021 11:30

 
 
 

Administrátor

24. 4. 2021 11:43

Srdce z kamene

Rádi bychom se připojili do akce Srdce z kamene, čímž bychom chtěli podpořit zdravotníky, záchranáře a všechny složky IZS. Jsou tu v této době pro nás a my bychom jim takto rádi poděkovali za jejich práci.

DĚKUJEME!!!

Můžete se zapojit tím, že nám pomůžete toto srdce zaplnit malovanými kamínky (budete k tomu potřebovat akrylové barvy a lak).

Prosíme, malované kamínky jako symbolické poděkování všem zdravotníkům, záchranářům a dalším složkám IZS, kteří pomáhají v každodenním boji s pandemií, vkládejte do čtvrtka 11. 4. ke vchodu školy na 1. stupeň, kde je srdce vyznačené.

PROSÍME, TYTO KAMENY NEODNÁŠEJTE!

Administrátor

6. 4. 2021 14:04