Kroužky družiny pro 1. ročník - 2022/2023

Kroužek Den Čas Vedoucí
Pohybové hry út 11.35 – 12.30 Lucie Chromá
Flétna - přípravka 11.35 – 12.30 Lucie Chromá
Výtvarníček po 15.00 – 15.50 M.Lessová J.Brabcová

Zahájení zájmových kroužků bude upřesněno.

Administrátor

29. 8. 2022 15:03

Kroužky družiny - 2022/2023

Kroužek Den Čas Vedoucí
Flétna l. skup. út 15.00 – 15.50 Lucie Chromá
Flétna ll. Skup. út, st 15.00 – 15.50 Lucie Chromá
Keramika l. skup. st 15.00 – 17.10 Ivana Plachá
Tvoření – háčkování čt 15.00 - 16.05 Ivana Plachá
Pohybové hry Po 15.00 – 15.50 Lucie Chromá
Výtvarníček po 15.00 – 15.50 M.Lesslová / J.Brabcová
Taneční kroužek út 15.50 – 15.50 Martina Lesslová

Zahájení zájmových kroužků bude upřesněno.

Administrátor

29. 8. 2022 15:04