Aktuality

Aktualizované informace k zápisu do 1.tříd

Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisů do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021, které se měly uskutečnit ve dnech 3. - 4. dubna 2020. 1) termín registrace k zápisu pomocí online přihlášek zůstává do 31.03.2020. 2) vyplněnou a podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, doručí zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 17.04.2020 jedním z následujících způsobů do vybrané základní školy: - poštou - nebo datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat pouze prostý e-mail) - nebo v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu ZŠ Týnská 8 Uložte si REGISTRAČNÍ ČÍSLO V případě, že nebudete mít možnost si vytisknout vygenerovanou žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, ozvěte se na tel.723 077 112, nebo napište na e-mail zapletalova@zstynska.cz.

29. 3. 2020 0:00

Narozeninový turnaj ve stolním tenisu

V lednu tohoto roku Dům dětí a mládeže oslavil páté výročí svého působení na nové adrese, a proto uspořádal dne 16. ledna Den otevřených dveří....

10. 2. 2020 12:02

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin pro školní rok 2019/20.

1. 2. 2020 0:00

Mikulášský turnaj v baseballu

Krásné 5.místo získali 29.listopadu naší malí baseballisté na turnaji ...

18. 12. 2019 12:32

Den jazyků 30.4.2018

Poslední dubnový den proběhl na naší škole den jazyků, kterého se zúčastnily všechny ročníky. Během dne měli žáci vypracovat úkoly z různých předmětů (od historie přes matematiku a vědní obory, až po výtvarnou výchovu nebo tělocvik), které byly zadávány v anglickém jazyce. Mimo to musely jednotlivé skupiny žáků prokázat i komunikativní schopnosti ve všech jazycích vyučovaných na naší škole, a to především při hledání slavných osobností, které byly představovány jejich vyučujícími. Díky nadšenému zapojení žáků i pedagogů byl den dynamický a pro všechny velmi přínosný. Všichni žáci ze skupin, které se na úrovni jednotlivých ročníků umístily na prvních a druhých místech, byli poté odměněni věcnými cenami.

Administrátor

4. 5. 2018 11:09