Výchovní poradci a metodik prevence

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. KUPOVÁ Jaroslava výchovný poradce 1.stupeň kupova@zstynska.cz
Mgr. NOVÁKOVÁ Václava výchovný poradce 2.stupeň novakova@zstynska.cz
Mgr. KRATOCHVILOVÁ Jaromíra metodik prevence sociálně patologických jevů,
koordinátorka ŠVP
kratochvilova@zstynska.cz

Administrátor

4. 9. 2019 13:10