Třídní schůzky 22.9.2020

Vzhledem ke koronavirové nákaze proběhnou třídní schůzky formou diskuzí on-line. Odkaz na internetovou diskuzní místnost a bližší informace rodiče obdrží od třídního učitele e-mailem.

Zapletalová

17. 9. 2020 10:02

MODERNIZACE UČEBNY INFORMATIKY A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ TŘEBÍČ, TÝNSKÁ 8

Projekt
MODERNIZACE UČEBNY INFORMATIKY A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ TŘEBÍČ, TÝNSKÁ 8
je spolufinancován Evropskou unií

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003626
Příjemce dotace: Základní škola Třebíč, Týnská 8
Výzva: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4
Specifický cíl: SC 1.2 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady:  4 513 420,00 Kč
Dotace:                 4 062 078,00 Kč

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci odborné učebny informatiky a zajištění komplexní bezbariérovosti objektu ZŠ Třebíč, Týnská 8. Bezbariérovost bude konkrétně řešena vybudováním sklopné plošiny v budově 1. stupně ZŠ, pořízením výtahu v budově 2. stupně a také kompletní přestavbou WC, které bude nově bezbariérové.

Doba realizace projektu je do 7. 9. 2021

Zapletalová

31. 8. 2020 9:30

Upozornění - roušky

S platností od čtvrtka 10.9.2020 je povinnost ve všech vnitřních prostorách budov nosit roušky. Žádáme rodiče, aby žáci měli minimálně 2 roušky na den.

Zapletalová

9. 9. 2020 13:23

Pokyny pro stravování ve školní jídelně

Ikona Pokyny pro stravování ve škoní jídelně

Administrátor

2. 9. 2020 11:28

Informace k 1. září 2020

Vyučování začíná 1. září v 7:55 hodin a končí v 8:40 hod.

Rodičům žáků 1. tříd umožníme vstup do školy. Vzhledem k situaci je žádámě, aby ve vnitřních prostorách školy použili roušku.

Děti mít roušky nemusí.

Pokud potřebují ostatní rodiče ve škole něco vyřídit, mohou přijít hlavním vchodem v době od 8:45 do 12:00 hodin. Přivítáme, když použijí roušku.

U vchodů do školy jsou umístěny stojany s dezinfekcí. Vstupující do školy si vydezinfikují ruce.

Upozorňujeme, že všichni žáci, kteří se v loňském roce stravovali, jsou automaticky od 1. žáří přihlášeni k odběru obědů. Pokud první den školy (úterý 1. září) oběd nepožadujete, musíte provést odhlášku dle pravidel ŠJ.

Zapletalová

29. 8. 2020 15:55

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019_2020

Ikona HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019_2020

Zapletalová

18. 6. 2020 14:00

Rozdělení žáků do prvních tříd

Ikona Rozdělení žáků do 1. tříd - školní rok 2020/21
Ikona Přihláška ke stravování

Administrátor

11. 6. 2020 15:08

Informace k poznávacímu zájezdu do Holandska

Vzhledem k tomu, že se už jistě neuskuteční zájezd do Holandska, jsme byli nuceni hledat spolu s cestovní kanceláří Voma řešení situace schůdné pro obě strany. Zájezd se týká především žáků osmých a devátých tříd. Po dohodě s panem Vondráčkem (zástupce cestovní kanceláře) bude záloha žáků osmých tříd převedena do příštího roku, kdy se uskuteční zájezd v takovém rozsahu, jako to mělo být letos. Současným deváťákům bude záloha vrácena v plném rozsahu, neboť příští rok již nebudou žáky naší školy.

Děkujeme za pochopení

Administrátor

29. 4. 2020 12:23

Žáci přijatí do prvních tříd ve školním roce 2020/2021

Ikona Žáci přijatí do prvních tříd ve školním roce 2020/2021

Zapletalová

25. 4. 2020 11:48

Naši žáci ve finále matematické soutěže Pangea

V únoru se vybraní žáci 5. – 9. ročníku zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Pangea. Soutěž vznikla v roce 2007 v sousedním Německu a jejím cílem je podpořit motivaci žáků v matematice. Žáci naší školy dosáhli vynikajících výsledků. Do celostátního kola postupují tito žáci:

 • V kategorii žáků 5. ročníků se na 2. místě v kraji a na 37. místě v republice z 10 645 soutěžících umístila Veronika Dosbabová z 5. B.
 • V kategorii žáků 6. ročníků se na 1. místě v kraji a na 108. místě v republice z 10 223 soutěžících umístil Jan Doušek ze 6. A.
 • Největších úspěchů jsme dosáhli v kategorii žáků 9. ročníků. V konkurenci 8 013 žáků z celé republiky 1.  místo v republice i 1. místo v kraji obsadil Ondřej Zelený z 9. A.
 • Druhé místo v kraji shodným počtem bodů získali Adam Hronovský (9. B), Tomáš Tvarůžek a Petr Procházka (oba 9. A). Do celostátního kola, které se uskuteční 9. října 2020 postupují ještě Vojtěch Dvořák a Adéla Vedralová (oba 9. A).

Všem blahopřejem!!!

Administrátor

7. 5. 2020 20:00

Vítězství v krajském kole soutěže Finanční gramotnost

V letošním roce proběhl 9. ročník celostátní soutěže Finanční gramotnost. Družstvo ve složení Valentýna Ondráčková, Monika Bednářová a Anna Svobodová (všechny 8. A) vyhrálo krajské kolo a postoupilo do celostátního kola, které se se ale z epidemiologických důvodů letos konat nebude. Blahopřejeme!!!

Administrátor

7. 5. 2020 20:03

Online zápis do ZŠ a informace k zápisu

Dotazy k zápisu dětí do 1.tříd na tel. 723 077 112 nebo na e-mail zapletalova@zstynska.cz

Zápis do 1. tříd se koná 3. dubna 2020 od 14.00 do 18.00 hodin a 4. dubna 2020 od 8.00 do 11.00 hodin.

Informace k online zápisu a organizaci a průběhu zápisu nadete zde >>>

Odkaz na online přihlášku >>>

VYHLÁŠKA č. 5/2019 o obvodech spádových základních škol >>>

Administrátor

26. 3. 2020 10:55

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině

Ve dnech 12. a 13.2. se v prostorech Katolického gymnázia v Třebíči konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V mladší kategorii naši školu zastupovaly žákyně sedmého ročníku – Nela Vedralová a Šárka Kratochvílová. Obě žákyně předvedly krásný výkon a obsadily 21. a 13. místo. Ve starší kategorii nás reprezentovala Adéla Vedralová, která vybojovala 9. místo a Eliška Pleskačová, která si za svůj excelentní výkon odnesla stříbrnou medaili. Všem soutěžícím děkujeme a gratulujeme.

Administrátor

17. 2. 2020 10:48

Jazyky nás baví

V měsíci lednu se konalo okresní kolo olympiády českého jazyka. Naši školu reprezentovaly Adéla Vedralová z 9.A a Monika Navrkalová z 9.B. Obě děvčata v konkurenci 42 soutěžících úspěšně vyřešila záludné úkoly. Adéla obsadila velmi pěkné 2.místo.

Začátkem měsíce února proběhlo také okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naše barvy hájili z 9.B Nikola Kopečná a Kryštof Janků z 9.A. Velmi dobře si v nejsilnější kategorii vedla Nikola, která obsadila 2.místo.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme.

Administrátor

14. 2. 2020 13:54

Oznámení o zvýšení ceny oběda k 1.2.2020 pro cizí strávníky

Cena obědů, které škola nabízí v rámci doplňkové činnosti pro cizí strávníky, se z důvodu opětovného zdražení vstupů (energie, mzdová  režie) navyšuje na 63,-Kč.

Administrátor

29. 1. 2020 16:01

Betlém a vánoční zpívání

Fotografie z letošního zpívání ve fotogalerii >>>

Administrátor

20. 12. 2019 13:15

Národní testování 9. tříd 2019/20

V listopadu se naši deváťáci zúčastnili testování znalostí v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce a testu studijních předpokladů. Dosáhli velmi dobrých výsledků. Každý žák obdrží rozbor svých výkonů v jednotlivých oblastech, který mu určitě pomůže při rozhodování o volbě další školy. Poněvadž stejní žáci byli testováni již v pátém ročníku, dostanou i zprávu o relativním posunu. Celkem se testování zúčastnilo více než 540 škol z celé ČR.

Administrátor

17. 12. 2019 10:50

Ikona Výsledky Národního testování 9. tříd 2019/20 (pdf)

Administrátor

17. 12. 2019 10:50

Vánoční Vídeň

12. prosince vyrazili žáci 8. a 9. tříd do Rakouska, aby navštívili Vídeň v čase adventu a poznali neopakovatelnou atmosféru tohoto města. Prošli se zahradami Schönbrunnu, svoje znalosti obohatili návštěvou Přírodovědného muzea a potěšili se kouzlem vánočních trhů před radnicí. Po setmění pak vyrazili do centra města ke chrámu svatého Štěpána po svátečně vyzdobených ulicích a mezi vločkami sněhu nasávali kouzlo blížících se Vánoc.

Fotografie najdete zde >>>

Administrátor

16. 12. 2019 13:02

Mikuláš

Víc fotgrafií ve fotogalerii >>>

Administrátor

6. 12. 2019 10:53

Navýšení ceny obědů od 1. ledna 2020

Podrobnosti najdete na stránce školní jídelny >>>

Administrátor

4. 12. 2019 12:29

Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému

Již po čtvrté mezi žáky 8. a 9.tříd zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové. V 60 minutách jsme se seznámili s hlavními představiteli evropského romantismu. Při netradiční hodině literární výchovy jsme se nejen dobře bavili, ale i něco málo naučili. Někteří z nás si s herci zahráli v krátké ukázce.

Administrátor

28. 11. 2019 13:12

Soutěž o nejhezčí vánoční betlém

Žáci 7.B se zúčastnili soutěže o nejhezčí vánoční betlém vyhlášené Pražským hradem pod záštitou paní Kateřiny Zemanové. Tuto soutěž vyhráli a nyní je čeká výlet do Prahy s mimořádnou prohlídkou reprezentačních prostor Pražského hradu a předání odměn.

Administrátor

26. 11. 2019 13:03

Mezinárodní matematická soutěž Náboj Junior 2019

22. listopadu 2019 se v prostorách KG Třebíč uskutečnila mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior 2019 pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Celá soutěž trvala 120 minut, během nichž se 908 čtyřčlenných týmů z České republiky, Slovenska a Polska snažilo na několika soutěžních místech vyřešit co nejvíce příkladů. V Náboji nešlo o bezduchou aplikaci postupů naučených ve škole, ale úkoly vyžadovaly jistou dávku důvtipu a obtížnost úloh postupně vzrůstala. Úspěch soutěžního družstva nezávisel jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na jejich efektivní spolupráci. Žáci naší školy si v této soutěži vedli velmi dobře.

Družstvo žáků 9. B třídy ve složení Kristýna Novotná, Adam Hronovský, Pavel Hájek a Filip Hess  obsadilo v regionu Vysočina krásné 4. místo (mělo stejný počet bodů jako třetí ZŠ TGM) a družstvo ve složení Petr Procházka, Tomáš Tvarůžek, Vojtěch Dvořák a Ondřej Zelený (9. A) obsadilo 7. místo. Blahopřejeme!!!

Administrátor

25. 11. 2019 12:37

Proč se neúčastníme stávky učitelů 6. 11. 2019

Ikona Proč se neúčastníme stávky učitelů (pdf)

Administrátor

5. 11. 2019 18:03

Heraltice 2019

V pátek 27. 9. 2019 se naši deváťáci zúčastnili tradiční podzimní exkurze do Heraltic na prameniště. Cílem bylo seznámit se s jedinečnou lokalitou na území Třebíčska, odkud je získávána pitná voda kojenecké kvality a s historií unikátního heraltického vodovodu.

Více informací a fotografie zde >>>

Administrátor

30. 9. 2019 13:50

Na jeden den umělcem

10. září proběhl projektový den mimo školu v galerii Čertův ocas poblíž Mohelna. Žáci zde strávili jeden den přípravou vlastní výstavy, jejímž tématem byl zvolen tanec barev. Za pomoci sprejů a akrylových barev vytvořili báječná díla. Pro výstavu navrhli také pozvánky a nakonec svá díla nainstalovali do prostor galerie. Výstava potrvá do 21. října. Srdečně zveme.

Několik fotografií najdete zde >>>

Administrátor

19. 9. 2019 14:17

Vyřazení deváťáků 2019

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků se uskutečnilo ve středu 26.června v Národním domě.

Fotografie najdete ve fotogalerii>>>
 

Administrátor

28. 6. 2019 9:54

Výsledky Národního testování 5. ročníků 2018/2019

Naše škola se zúčastnila Národního testování žáků 5. ročníků 2018/2019, které organizuje společnost SCIO. Výsledky si můžete prohlédnout zde (pdf) >>>

Administrátor

24. 5. 2019 12:44

Pohár rozhlasu 2019

V chladném květnovém týdnu se uskutečnily tradiční atletické závody O pohár rozhlasu. V úterý 14. 5. startovala mladší kategorie, kde naši školu zastupovala pouze děvčata, ale vedla si nadmíru dobře. V silně obsazené soutěži získala děvčata stříbrné medaile a k postupu do krajského kola chybělo pár bodů. Ve středu 15. 5. ve stejné soutěži bojovala starší kategorie. V té jsme měli zastoupení jak dívčí, tak chlapecké. Nevedli si sice tak úspěšně jako jejich mladší spolužačky, ale je třeba vyzdvihnout jejich odvahu a otužilost, neboť startovali v podmínkách, které připomínaly spíše únor.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Administrátor

27. 6. 2019 11:49

Mé toulky za zvěří

V květnu proběhla výtvarná soutěž „Mé toulky za zvěří“ vyhlášená Okresním mysliveckým spolkem Třebíč. Na 1. místě se mezi třebíčskými školami umístila Lucie Čermáková z 8. B. Blahopřejeme!

Administrátor

27. 6. 2019 11:44

 

Administrátor

27. 6. 2019 11:45

Finále soutěže „Navrhni svůj dům“

V pátek 17. května jsme se zúčastnili finále soutěže „Navrhni svůj dům“, konané na SŠ stavební Třebíč. Naši školu reprezentovaly Kristýna Nekudová a Barbora Karasová a Nikola Kopečná s Magdalenou Odehnalovou.

Administrátor

24. 5. 2019 9:33

Navrhni svůj dům 2019

V úterý 7. května proběhlo školní kolo soutěže„ Navrhni svůj dům“.  Žáci vytvořili model vysněného domu. Své stavby obhajovalo 15 soutěžících, kteří vytvořili 7 domů. Na prvním místě se umístila Kristýna Nekudová a Barbora Karasová, druhé místo obsadily Nikola Kopečná s Magdalenou Odehnalovou a na třetím místě byly Kristýna Novotná a Adéla Stará.

Foto >>>

Administrátor

9. 5. 2019 14:23

Okresní kolo soutěže Matematický klokan

V okresním kole soutěže Matematický klokan – kategorie Klokánek se na 1. místě umístil Vladimír Černoch ze 4. A. Druhé místo obsadili společně Kateřina Pastuchová a Erik Neugebauer z 5. C. Na 3. místě byla Natálie Jochová z 5. B. Blahopřejeme!!!

Administrátor

15. 4. 2019 21:24

Matematická soutěž Pangea

Adéla Vedralová z 8. A vyhrála krajské kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea a postupuje do celostátního kola, které se uskuteční 19. května v Praze. Blahopřejeme!!!

Administrátor

15. 4. 2019 21:23

Duhová notička

Ve středu 10.4. se 6 žáků z 1.stupně naší školy zúčastnilo regionální pěvecké soutěže Duhová notička v Náměšti nad Oslavou - Marie Strnadová, Josef Škvrna, Dorota Katovská, Tomáš Janíček, Barbora Katovská a Antonín Hess. Všem se vystoupení moc povedlo a Josef Škvrna vybojoval ve své kategorii dokonce 2.místo! Moc gratulujeme!

Administrátor

15. 4. 2019 21:20

Noc s Andersenem

Spali jste někdy v knihovně? Naši žáci z třídy 1.A ano! A nejen to - kromě přespání mezi knížkami se děti zúčastnily také pěkného programu, který pro ně na konci března připravily paní knihovnice z Městské knihovny v Třebíči v rámci akce Noc s Andersenem. Všichni prvňáčci byli moc spokojeni!

Administrátor

15. 4. 2019 21:19

Volejbalisté znovu sbírají zlaté medaile

Volejbalisté z naší školy letos znovu sbírají zlaté medaile. A je třeba dodat, že si je právem zaslouží. První úspěch oslavili před měsícem, když získali titul přeborníků Kraje Vysočina v kategorii starších žáků. V dlouhodobé soutěži vyhráli všech 24 utkání v deseti kolech přeboru a jednoznačně přehráli všechny své soupeře.

10. dubna se na ZŠ Týnská konalo okresní kolo Sportovní ligy škol, postupové soutěže, která končí republikovým finále. Hráči Týnské obsadili 1. a 3. místo a postupují do krajského kola. Držme pěsti.

Administrátor

11. 4. 2019 14:19

Sklízíme úspěchy v recitaci

Ve čtvrtek 28.března se uskutečnilo v městské knihovně v Třebíči okresní kolo soutěže v sólovém přednesu. Naši školu reprezentovaly v 0. kategorii Ema Červená a Justýna Svobodová, obě z 1.A. V 1. kategorii soutěžili Štěpán Gotthard ze 3.A a Kristýna Svobodová ze 3.B. Kristýnka získala za svůj výkon čestné uznání. Ve 2. kategorii přednášeli Kristýna Havlíčková ze 4.B a Kryštof Nekuda z 5.B. Kryštof svým přednesem zaujal porotu natolik, že zvítězil a postupuje do krajského kola. Gratulujeme!

Administrátor

11. 4. 2019 14:08

Žáci přijatí do prvních tříd ve školním roce 2019/2020

Ikona Žáci přijatí do prvních tříd ve školním roce 2019/2020

Administrátor

9. 4. 2019 13:28

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

Ikona Informace k zápisu (pdf)

Administrátor

27. 3. 2019 13:56

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků se koná ve čtvrtek 14. 3. 2019 v 17 hodin v jídelně školy.

Administrátor

18. 2. 2019 10:51

Okresní kolo Matematické olympiády žáků 5. ročníku

Ve středu 30. ledna 2019 se v prostorách DDM v Třebíči – Borovině uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády žáků 5. ročníku. Na 1. místě se umístili hned dva žáci naší školy – Natálie Jochová z 5.B a Tomáš Kopřiva z 5.C. Úspěšným řešitelem na 5. místě byl i Erik Neugebauer z 5.C. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Administrátor

25. 2. 2019 10:10

Turnaj v kuželkách

Během listopadu a prosince se 4. třídy zúčastnily turnaje v kuželkách mezi třebíčskými školami. Naší škole se v turnaji velice dařilo, jelikož třída 4.A v konečném pořadí obsadila bronzovou příčku a třída 4.B turnaj dokonce vyhrála. Získala tak pro školu krásný pohár. Dařilo se i jednotlivcům. Na jedenáctém místě z 69 účastníků se umístila Karolína Jičínská ze 4.A, na sedmém místě Marek Němec ze 4.A, na šestém místě Nikol Horká ze 4.B. Krásné třetí místo vybojoval Michal Toufar ze 4.B a velikým úspěchem je první místo, které získala Veronika Dosbabová taktéž ze 4.B.

Administrátor

17. 12. 2018 20:24

Lego Education v 1.A

Na konci listopadu si žáci 1.A vyzkoušeli práci s programovatelnou stavebnicí Lego Education. Ve dvojicích si podle plánu v tabletu postavili vesmírné vozítko a poté naprogramovali způsob jeho pohybu - směr, rychlost, zvuky a spoustu dalších funkcí. Po třídě jim na konci hodiny jezdila opravdu krásná vozítka a práce všechny velmi bavila.

Několik fotografií >>>

Administrátor

11. 12. 2018 21:56

Abeceda peněz

V září 2018 se 4. a 5. ročníky přihlásily do programu finančního vzdělávání České spořitelny. Žáci si vytvoří svůj vlastní podnikatelský plán, ten se pak realizuje. Plní všechny podmínky dobrého fungování firmy a vyrábí výrobky, které pak na konci programu nabízí na jarmarku. První dva jarmarky již proběhly v listopadu. Ještě dvě třídy budou realizovat tento program na jaře. A také budou končit jarmarkem.

Několik fotografií najdete zde >>>

Administrátor

10. 12. 2018 21:55

3.A v muzeu

Jak se staví bazilika - tak se jmenoval program, ve kterém se třeťáci dozvěděli mnoho informací a zajímavostí o stavbě třebíčské baziliky. Na závěr absolvovali prohlídku památky s poutavým výkladem.

Administrátor

15. 10. 2018 14:33

 
 

Administrátor

15. 10. 2018 14:35

Běh naděje

Ve čtvrtek 4.10.2018 se žáci 3.A zúčastnili Běhu naděje v Libušině údolí. Krásné slunečné počasí využili i po proběhnutí cílem na skákacím hradu a trampolíně. Na onkologickou léčbu přispěli neuvěřitelnou částkou 4370Kč.

Administrátor

15. 10. 2018 14:31

Divadélko pro školy

Divadélko pro školy z Hradce Králové tentokrát pro žáky 8. a 9.tříd sehrálo představení Divadelní učebnice aneb České divadlo 20.století. Ukázky z jednotlivých her nás opět pobavily. Moc se nám líbilo zapojení některých žáků do představení. Super program!

Fotografie z představení >>>

Administrátor

15. 10. 2018 21:09

Abeceda peněz

Žáci 4.A a 5. tříd budou v letošním roce zapojeni do projektu „Abeceda peněz“.

Více informací (pdf)>>>

Administrátor

17. 9. 2018 14:00

Zahrada u řeky

Třída 1.A navštívila Zahradu u řeky a společně ochutnala přírodu. Děti se zaměřily na plané rostliny, plevele, bobule, namazaly si chleba s máslem a ozdobily vším jedlým, co zahrada nabízí. Zároveň se dozvěděly, co je jedovaté. Nakonec zasadily dýně a zasely mrkev s hráškem.

Administrátor

28. 6. 2018 14:54

4.A v Bransouzích

Ve dnech 11.-12.6. se žáci 4.A zúčastnili výletu v Bransouzích s názvem HLAVA - a tak skákali do všeho po hlavě, rozsvítilo se jim v hlavě, postavili si hlavu, kouřilo se jim z hlavy, dali hlavy dohromady...Snad se jim vzpomínky na akci nevykouří z hlavy:-).

Administrátor

28. 6. 2018 14:34

 
 

Administrátor

28. 6. 2018 14:34

Beseda s nevidomým sportovcem Ondřejem Zmeškalem

29.května měly děti z 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 4.B a 5.B možnost popovídat si s nevidomým běžcem Ondřejem Zmeškalem. Dozvěděly se nejen to, jak se chovat k nevidomému. Optimistický a pohodový Ondra jim ukázal, že život s handicapem není tragédie, když nad sebou nebrečíte a jste ochotni překonávat překážky - jako třeba běžet maraton v Číně.

Administrátor

28. 6. 2018 15:00

Úspěch mladých zdravotníků v Ostravě

Republiková soutěž Mladých zdravotníků byla pro naše pětičlenné družstvo velmi úspěšná. Žáci 4. B třídy pod vedením paní učitelky Ivy Vystrčilové vybojovali bronz a získali mnoho cenných zkušeností z nejvyšší soutěže.

Náročnost na devíti stanovištích byla vysoká.  Malí zdravotníci předvedli výborné znalosti v praktické první pomoci. Líbili se i návštěvníkům Hornického muzea Landek, kde se soutěž konala. Byli pochváleni nejen veřejností, ale i odbornou porotou za dobrou komunikaci s poraněným, pohotovost a odbornou znalost.

Mladým zdravotníkům děkujeme za reprezentaci školy, města Třebíč i Kraje Vysočina.

Fotografie ze soutěže >>>

Administrátor

18. 6. 2018 14:22

Okresní kolo soutěže Matematický klokan

V okresním kole soutěže Matematický klokan v kategorii  Cvrček (žáci 2. – 3. ročníku) se na 1. místě umístil Jakub Kunst ze 3.B a na 2.místě Vladimír Černoch ze 3.A. V kategorii Klokánek (žáci 4.-5.ročníku) se na 3.místě v okresním kole umístily žákyně Magdaléna Matějková a Marie Schreiberová z 5.C. Blahopřejeme!

Administrátor

18. 6. 2018 22:20

Poznávací zájezd s výukou AJ do Oxfordu

Ve dnech 20. - 26.5. se 49 žáků naší školy zúčastnilo poznávacího zájezdu s výukou AJ v Oxfordu. Po příjezdu na místo proběhlo důkladné seznámení s Oxfordem, jeho univerzitou i dalšími památkami tohoto města. Výuka anglického jazyka poté probíhala každý den dopoledne, a to pod zkušeným vedením místních pedagogů.

Více zde >>>

Administrátor

18. 6. 2018 12:29

Výstava Móda a automobily před 100 lety

Žáci prvního i druhého stupně naší školy opět úspěšně prezentovali naši školu na výstavě prostorových instalací výtvarných dílen třebíčských škol. Tématem pro 3D díla nebo velkoformátové obrázky byly tentokrát automobily a móda před 100 lety.

Fotografie >>>

Administrátor

18. 6. 2018 22:14

Okresní kolo Pythagoriády žáků 6. – 8. ročníku

V úterý 29. května se v DDM Třebíč konalo okresní kolo Pythagoriády  žáků 6. – 8. ročníku.  V kategorii žáků 5. ročníku se na 1. místě umístila Marie Schreiberová z V.C, v kategorii žáků 7. ročníku se na 2. místě umístil Petr Procházka ze 7.A.  Blahopřejeme!

Administrátor

12. 6. 2018 14:37

Mladí zdravotníci pojedou do Ostravy

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jihlavě uspořádal krajské kolo soutěže Mladých zdravotníků za účasti všech okresů Vysočiny. Vítězství v mladší kategorii vybojovalo družstvo z naší školy pod vedením paní učitelky Vystrčilové. Děti přivezly pohár a velkou radost z postupu do národního kola v Ostravě, které se bude konat od pátku 15. června do neděle 17. června. Děkujeme za reprezentaci školy a držíme palce!!!

Administrátor

7. 6. 2018 13:19

 
 

Administrátor

7. 6. 2018 13:20

Čtvrťáci v Praze

16.května se žáci čtvrtých tříd zúčastnili výletu do Prahy. Jednotlivé skupiny žáků si připravily komentované prohlídky památek. Nepříznivé počasí nám náladu nezkazilo. 

Administrátor

21. 5. 2018 10:26

 
 

Administrátor

21. 5. 2018 10:30

Den jazyků

Poslední dubnový den proběhl na naší škole den jazyků, kterého se zúčastnily všechny ročníky. Během dne měli žáci vypracovat úkoly z různých předmětů (od historie přes matematiku a vědní obory, až po výtvarnou výchovu nebo tělocvik), které byly zadávány v anglickém jazyce. Mimo to musely jednotlivé skupiny žáků prokázat i komunikativní schopnosti ve všech jazycích vyučovaných na naší škole, a to především při hledání slavných osobností, které byly představovány jejich vyučujícími. Díky nadšenému zapojení žáků i pedagogů byl den dynamický a pro všechny velmi přínosný. Všichni žáci ze skupin, které se na úrovni jednotlivých ročníků umístily na prvních a druhých místech, byli poté odměněni věcnými cenami.

Administrátor

4. 5. 2018 11:09

Výměnný pobyt žáků

Ve dnech 23. až 27. dubna si 22 žáků z prvního stupně Týnské užilo školu tak trochu jinak. V pondělí spolu s vyučujícími vyrazili směr Vídeň, kde během následujících tří dnů absolvovali rozmanitý program, který pro ně připravila základní škola (Volkschule) v ulici Vereinsgasse.

Více informací a fotografie >>>

Administrátor

4. 5. 2018 10:39

Den Země 2018

Jako každý rok, tak i letos, se na ZŠ Týnská uskutečnil celoškolní projekt Den Země se zaměřením na ekologii. V tento den se všechny třídy zabývají ekologií a různými aktivitami si připomínají problémy životního prostředí

Podrobnosti a fototgrafie >>>

Administrátor

14. 5. 2018 10:40

Účast v celostátním finále matematické soutěže Pangea

Čtyři žáci naší školy se probojovali do celostátního finále mezinárodní matematické soutěže Pangea, které se uskuteční v pátek 11. května 2018 v Praze.

 • Jan Doušek (4. A) se umístil se na 1. místě ze 471 žáků 4.ročníku v Kraji Vysočina a na 21. místě z celkových 8 920 žáků 4.ročníku v Česku
 • Barbora Štanclová (9. B) se umístila se na 1. místě z 255 žáků 9.ročníku v Kraji Vysočina a na 17. místě z celkových 5 808 žáků 9.ročníku v Česku
 • Anežka Pleskačová (9. A) a Monika Havlátová (9. B) - umístily se na 3. místě z 255 žáků 9.ročníku v Kraji Vysočina a na 36. místě z celkových 5 808 žáků 9.ročníku v Česku.

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů ve finále v Praze!!!

Administrátor

4. 5. 2018 11:04

Okresní kolo Matematické olympiády

V úterý 17. dubna se v prostorách DDM V Třebíči – Borovině uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády žáků šestých až osmých ročníků. V kategorii žáků 6. ročníků se na 3. místě umístila Anna Svobodová ze VI. A. Úspěšnými řešiteli okresního kola byli Roman Prášek (VI. B), Lucie Vodínská, Monika Bednářová a Filip Šťastný (všichni ze VI. A).

V kategorii žáků 7. ročníků se na 2. místě umístil Petr Procházka a 3. místo obsadil Tomáš Tvarůžek. Bramborovou medaili obdržel Vojtěch Dvořák (všichni ze VII.A).

Všem jmenovaným gratulujeme!!!

Administrátor

4. 5. 2018 11:04

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018

Ikona Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018

Administrátor

11. 4. 2018 12:19

Naše škola opět mezi nejlepšími

Žákyně 9.A Adéla Vávrová se také letos zúčastnila konverzační soutěže z německého jazyka. Po vítězství v okresním kole vybojovala velmi pěkné 2.místo v krajském kole v Jihlavě.

Na konci března proběhla v Náměšti nad Oslavou netradiční konverzační jazyková soutěž z německého jazyka. Naši školu reprezentovali Adéla Vávrová 9.A, Pavel Vodínský 9.A a Tereza Březková 8.A. Družstvo obsadilo vynikající 2.místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Administrátor

12. 4. 2018 21:00

Zápis do 1. tříd na školní rok 2018/2019

Ikona Informace k zápisu do 1.tříd pro školní rok 2018/2019

Administrátor

3. 4. 2018 14:40

Třeťáci a čtvrťáci v divadle

V úterý 13.března vyrazili žáci 3.B a 4.C do Brna do divadla Polárka, kde shlédli  divadelní představení inspirované pohádkou Bratři Lví srdce od Astrid Lindgrenové. Příběh dvou bratrů, který byl plný napětí a dobrodružství, se dětem moc líbil.

Administrátor

28. 3. 2018 9:23

Exkurze deváťáků v Dukovanech

V úterý 13. března navštívili žáci devátých ročníků Infocentrum JE Dukovany a přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice.  V JE Dukovany nejprve zhlédli film o významu elektřiny pro život. Ve druhém animovaném filmu byl vysvětlen princip fungování jaderné elektrárny. Potom si s odborným výkladem prohlédli expozici Infocentra – viděli například model reaktoru, aktivní zóny reaktoru, kontejneru na ukládání a přepravu použitého paliva nebo hlavního výrobního bloku.

Po návštěvě Infocentra JEDU se žáci autobusem přesunuli na přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, která byla vybudována v katastru obce Kramolín v letech 1970 až 1978 na řece Jihlavě. Nachází se zde sypaná 100 m vysoká hráz- nejvyšší svého druhu v ČR, ve strojovně elektrárny jsou čtyři reverzní Francisovy turbíny. Návštěva výrobních prostor elektrárny s odborným výkladem průvodkyně byla pro všechny žáky velkým zážitkem.

Administrátor

19. 3. 2018 21:25

 
 
 

Administrátor

19. 3. 2018 21:33

Okresní kolo Matematické olympiády

Ve středu 24. ledna se v prostorách DDM v Třebíči – Borovině uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády žáků pátých a devátých ročníků. V kategorii žáků pátých ročníků se na 3. místě umístila Marie Schreiberová z 5.C, 4.místo obsadila Nela Vedralová z 5.A, na 5. místě byla Barbora Lojdová z 5.C a 6. místo získaly Magdaléna Matějková z 5.C a Marie Madiová z 5.A. Všem gratulujeme k vynikajícímu úspěchu a krásné reprezentaci školy!

Administrátor

20. 2. 2018 10:46

Okresní kolo soutěže Přírodovědný klokan

V okresním kole soutěže Přírodovědný klokan  - kategorie KADET se na 3. místě umístil Lukáš Kotoun z IX. B třídy. Blahopřejeme!!!

Administrátor

20. 2. 2018 10:43

Přebor škol v kuželkách

Družstvo žáků 4. A obsadilo krásné třetí místo na turnaji škol v kuželkách. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Administrátor

11. 2. 2018 20:37

Druháčci pomáhají

Vánoce – to je ta správná doba myslet na zvířátka a ptáčky v lese. 2.A se stejně jako vloni vydala do lesa ozdobit stromeček dobrotami pro zvířátka.

Administrátor

15. 1. 2018 8:28

Návštěva Ostrůvku

Ostrůvek je ekologické středisko ve Velkém Meziříčí. 2.A zde prožila pěkné dopoledne s programem Voňavé Vánoce. Děti se seznámily s různými druhy vánočního koření, povídaly si o tom, jak vypadají rostliny a stromy i z které části světa koření pochází. Poznávaly, ochutnávaly, řešily kvíz, tvořily vánoční hvězdu a na závěr ochutnávaly vánoční čaj.

Administrátor

15. 1. 2018 8:18

Naši druháčci v divadle

Sobota 9. prosince byla pro 2.A velkým zážitkem. Společně shlédli nádherné muzikálové představení Městského divadla Brno Mary Poppins. Děti přijely připravené – příběh kouzelné chůvy už dobře znaly a některé písničky si při muzikálu prozpěvovaly.

Administrátor

15. 1. 2018 8:10

Mikuláš

Na naši školu zavítal Mikuláš s anděly a čerty.

Několik fotografií najdete zde >>>

Administrátor

22. 12. 2017 10:33

Záložka do knihy spojuje školy 2017/18

Letos s tématem  - Tajuplný svět knižních příběhů.

Zúčastnili se žáci 9. A. Partnerská škola - ZŠ nár. um. L. Podjavorinskej s MŠ, Bzince pod Javorinou. Zvolili jsme téma Draci - bytosti opředené mýty. Záložky se kamarádům ze Slovenska líbily i my jsme byli potěšeni jejich dílky.

Několik fotografií >>>

Administrátor

15. 12. 2017 7:34

Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a ZUŠ v Heleníně

1. listopadu 2017 se konal 9. ročník výtvarné soutěže pro žáky ZŠ a ZUŠ v Heleníně. V rekordním počtu soutěžících na sebe upozornila Viktorie Janků originální výtvarnou technikou a získala cenu poroty. Dalšími soutěžícími z naší školy byly Klaudie Šťastná, Barbora Vojtanová, Karolína Klásková a Lenka Tůmová.

Administrátor

12. 11. 2017 19:40

Žáci 8. a 9. tříd na prezentaci OA a HŠ Třebíč

Fotografie z roadshow OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÉ ŠKOLY TŘEBÍČ pro žáky 8. a 9. tříd najdeta na stránkách OA a HŠ Třebíč.

Administrátor

10. 11. 2017 10:43

Divadélko pro školy

Ve čtvrtek 9.11. na naši školu zavítali herci Divadélka pro školy z Hradce Králové. Tentokrát nám v netradiční hodině literatury sehráli představení Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury. Zhlédli jsme úryvky čtyř dodnes uváděných her, doplněné odborným výkladem o autorech či historických souvislostech. Na fotografiích se můžete přesvědčit o tom, že jsme se opravdu dobře pobavili. Těšíme se na další setkání s divadlem.

Fotografie najdete zde >>>

Administrátor

10. 11. 2017 8:48

Bruslení v 1.A

Za každého počasí prvňáčci sportují.

Administrátor

25. 10. 2017 14:10

Legiovlak v Třebíči

V úterý 10.října jsme se v rámci výchovy k občanství zúčastnili zajímavé přednášky o osudech českých legionářů za 1.světové války. Na třebíčském nádraží jsme navštívili legiovlak, který je replikou legionářského vojenského vlaku / ešalonu / z let 1918 - 1920. Legionáři se v těchto vlacích přesouvali po Transsibiřské magistrále na východ do Vladivostoku. Seznámili jsme se s vojenskou historií, dobovými fotografiemi a dokumenty. Nejvíce nás zaujaly vagony obytné (těplušky), nemocniční, kovářské a poštovní.

Třída 8.A

Administrátor

12. 10. 2017 20:24

Atletický čtyřboj

V úterý 26. 9. 2017 se družstvo starších dívek a hochů z naší školy zúčastnilo atletického čtyřboje. Letos proběhlo na třebíčském stadionu současně okresní i krajské kolo. Soutěž byla proto ještě kvalitnější než obvykle a konkurence silnější. I v obtížných povětrnostních podmínkách se naši žáci neztratili. Družstvo dívek obsadilo páté místo, družstvo chlapců sedmé a to v konkurenci patnácti škol. Děkujeme za vzornou reprezentaci!

Administrátor

5. 10. 2017 20:21

Vyřazení žáků devátých ročníků

28. června proběhlo v Národním domě slavnostní vyřazení žáků devátých ročníků. Několik fotografií najdete zde.

Administrátor

27. 8. 2017 19:13

Osmáci a Rajhrad

20.června navštívili osmé ročníky muzeum v klášteře. Krásný zážitek jim přineslo skriptorium, kde mohli srovnat život mnicha a prostého člověka ve středověku. Upoutala je i barokní knihovna s tajným vchodem. Po prohlídce místního barokního kostela, kde je prováděl mnich z řádu benediktinů, se vydali do Slavkova, aby se zúčastnili bitvy tří císařů. I když byl horký den, zážitky vše napravily.

Administrátor

30. 6. 2017 19:06

Sedmáci v Kralicích

16.června se sedmáci vypravili po stopách Bible kralické. V památníku se seznámili s knihtiskem a historií kralické tvrze, kterou si také prohlédli.  Navštívili i kostelík, který sloužil členům Jednoty bratrské. Připomněli si též osobnost J.A. Komenského. V Kralicích se všem líbilo a odnesli si cenné poznatky.

Administrátor

30. 8. 2017 10:44

Slovinsko a Chorvatsko 2017

Ve dnech 5. -10. 6. 2017 se naše škola zúčastnila tradičního zahraničního poznávacího zájezdu. Tentokrát jsme zavítali do Slovinska a Chorvatska. Přestože si spousta z nás myslela, že je to destinace notoricky známá, zažili jsme spoustu krásných a pro většinu nových zážitků. Navštívili jsme například Postojenskou jeskyni, Plitvická jezera, mamutí můstek v Planici, jezero Bled a spoustu historických míst v Chorvatsku.

Více fotografií zde >>>

Administrátor

29. 6. 2017 10:53

Místostarosta přijal nejlepší žáky

27. června byli v obřadní síni Malované domu přijati místostarostou Mgr. Pavlem Pacalem žáci třebíčských základních škol. Za naši školu oceněni převzali  Pavel Vodínský 8.A, Michal Kaňkovský 9.B a Michal Šlouf 9.A. Všichni vzorně reprezentovali školu na  olympiádách, sportovních akcích a vědomostních soutěžích.

Administrátor

28. 6. 2017 12:05

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

Žáci naší školy se zúčastnili 1. ročníku soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu „Přeměna odpadů na zdroje“. V celostátní soutěži postoupili do užšího výběru a nakonec za dílo, které představovalo iglú a brnění obsadili čtvrté místo. Soutěže se zúčastnili Anna Vonešová, Klaudie Šťastná, Martina Novotná, Tereza Nováčková a Věra Jahodová ze 7. B a za 7. A Petr Němec, Eduard Mittner, Adam Černý, Petr Blecha a Petr Čermák. 15. června 2017 zástupci soutěžících slavnostně převzali cenu v Parlamentu české republiky. Práci našich žáků si můžete prohlédnout v přiloženém katalogu na straně 41. Děkujeme žákům a paní učitelce Lindě Drápelové za vzornou reprezentaci školy.

Katalog soutěže >>>

Více fotografií zde >>>

Administrátor

28. 6. 2017 12:09

Výstava Moje město

Pod vedením výtvarnic p.uč. Janků a p.uč. Drápelové se podílely šikovné ruce našich žáků na úspěšné výstavě „Moje město“, kterou si mohou všichni zájemci prohlédnout v atraktivních prostorách půdy třebíčského předzámčí.

Více fotografafií zde >>>
(foto Jiří Antoňů)​

Administrátor

22. 6. 2017 21:59

Den dětí

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se žáci naší školy zúčastnili skvěle připraveného Dne dětí na Karlově náměstí. Děti si vyzkoušely různé sporty, kterým by se v Třebíči mohly věnovat. Někteří odvážlivci vystoupili na tribuně s písničkou. Celé dopoledne děti provázelo perfektní počasí a všem se sportování moc líbilo.

Administrátor

2. 6. 2017 12:03

 
 

Administrátor

2. 6. 2017 12:06

Okresní kolo Pythagoriády 6.–8. ročníku

V úterý 16. května se v DDM Třebíč konalo okresní kolo Pythagoriády 6. – 8. ročníku. V kategorii 5. ročníku bylo v okresním kole celkem 23 účastníků, z toho bylo 15 úspěšných řešitelů. Na 1. místě se umístil Jiří Schreiber z 5.B, 2. místo obsadila Alice Mastná z 5.A.

V kategorii 6. ročníku se okresního kola zúčastnilo celkem 43 řešitelů. Úspěšných řešitelů bylo pouze 7. Na 3. místě se se stejným ziskem bodů umístili Petr Procházka, Ondřej Zelený a Vojtěch Dvořák ze 6.A.

V kategorii 8. ročníků bylo v okresním kole celkem 27 řešitelů, z toho úspěšných bylo 17. I v této kategorii si žáci naší školy vedli skvěle. 2. místo obsadil Pavel Vodínský z 8.A.

Všem zúčastněným žákům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!!!

Administrátor

17. 5. 2017 21:35

Soutěž „O ČOKOLÁDOVOU POPELNICI“

V sobotu 13. května se vybraní žáci z 5.A zúčastnili soutěže „O čokoládovou popelnici“ v Náměšti nad Oslavou.  Akci pořádala třebíčská firma ESKO-T při příležitosti oslav 20 let od svého založení. Jedná se o společnost zabývající se svozem komunálního odpadu a podporou životního prostředí. Žáci měli možnost prohlédnout si popelářské auto, prokázali své vědomosti v ekologických otázkách a užili si spoustu legrace při fyzicky náročných disciplínách jako slalom mezi popelnicemi, třídění odpadků na čas, přemísťování víček brčkem… Příjemným zpestřením výletu byla také jízda vlakem a návštěva cukrárny na závěr.

Fotografie ze soutěže najdete ve fotogalerii >>>

Administrátor

17. 5. 2017 21:29

ZŠ Týnská v celostátním finále soutěže Tuta Via Vitae

Ve čtvrtek 28. dubna 2017 se v Praze v klášteře Emauzy uskutečnilo celostátní finále II. ročníku soutěže Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem. Tato soutěž vzdělává děti v požární ochraně, civilní obraně, bezpečnosti silničního provozu, zdravotní problematice a  poskytování první pomoci,  právech a povinnostech občanů při živelné pohromě a průmyslové havárii, otázkách ochrany majetku a zdraví a v právní gramotnosti.

Naše škola se zúčastnila finále již podruhé. Družstvo ve složení Anežka Pleskačová (VIII. A), Michaela Jonášová (VIII. A) a Pavel Hájek (VI. B) dokonce pár kol figurovalo v čele soutěže, avšak po jedné chybné odpovědi a menším zaváhání jsme nakonec obsadili celkové 8. místo.

Děkujeme celému družstvu za příkladnou reprezentaci školy!

Administrátor

17. 5. 2017 21:07

Naši žáci opět ve finále celostátní soutěže Finanční gramotnost

Stejně jako loni, tak i letos se družstvo složené z žáků IX. B Johany Vašinové, Jany Dočekalové a Petra Machovce probojovalo přes vítězství v okresním a krajském kole do finále 8. ročníku celostátní soutěže Finanční gramotnost, které proběhlo v úterý 25. dubna 2017 v klášteře Emauzy v Praze.

Soutěž Finanční gramotnost je určena všem žákům 1. a 2. stupně základních škol a všech středních škol. Žáci soutěží v těchto základních tematických okruzích: informační gramotnost, peněžní gramotnost, cenová gramotnost, rozpočtová gramotnost, právní gramotnost, ochrana spotřebitele.

Letos probíhal již 8. ročník soutěže, z toho pětkrát se žáci naší školy dostali do finálového kola do Prahy.  Družstvo ZŠ Týnská si vedlo velmi dobře, odpovědělo správně na všechny soutěžní otázky. Některá družstva však byla rychlejší ve volbě správných odpovědí, a tak naše družstvo skončilo celkově na 7. místě.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Administrátor

17. 5. 2017 21:03

Krajské kolo soutěže SAPERE – vědět, jak žít

Družstvo ve složení Lenka Kotrbová (IX. A), Karina Horká (IX. A) a Nela Bartůňková (IX. B) se umístilo na druhém místě v krajském kole 7. ročníku soutěže SAPERE – vědět, jak žít. Odpovědělo správně všechny soutěžní otázky, avšak vítězné družstvo z Pelhřimova bylo ve vybírání správných odpovědí o čtyři sekundy rychlejší než my.

Soutěžilo se v těchto základních tematických okruzích:

 • životní prostředí a životní styl (zásady ekologie)
 • zdravá výživa (zásady stravování)
 • pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu)
 • potraviny (zásady manipulace a základní informace)
 • prevence nemocí (zásady zdravovědy)

Cílem soutěže je rozvíjet u žáků zájem o zdravý životní styl, včetně zdravé výživy, bojovat proti obezitě, poruchám příjmu potravy a nemocem.
Děkujeme celému družstvu za příkladnou reprezentaci školy!

Administrátor

16. 5. 2017 13:55

Navrhni svůj dům

V úterý 25. dubna proběhl 8. ročník školního kola soutěže „Navrhni svůj dům.“ Do dalšího kola pořádaného SŠST Třebíč postupují z prvního místa Dominik Mareš a Dominik Molák 8. B a z druhého místa Adéla Vávrová a Lenka Tůmová 8. A.

Více fotografií najdete ve fotogalerii >>>

Administrátor

22. 6. 2017 22:03

Krajské kolo volejbalu

Ve středu 26. 4. 2017 cestovala volejbalová družstva dívek i chlapců na krajské kolo svých soutěží do Žďáru nad Sázavou. Obě družstva se sem probojovala po vítězství v okresním kole, které proběhlo u nás ve škole. Ve Žďáru již byla konkurence nad síly družstva našich dívek a tak skončily páté. Kluci si vedli o poznání lépe a vyhráli všechny zápasy. Čeká je tak 12. 5. kvalifikace na republikové kolo.

Administrátor

16. 5. 2017 9:35

Okresní kolo biologické olympiády

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie C (8. a 9. ročník). Ze školního kola postoupili tři žáci: Vladimír Řezanka, Pavel Vodínský a Kryštof Janíček. Kryštof nechyběl ani na jednom ročníku v okresním kole a tradičně se mu dařilo. Letos obsadil třetí místo a postupuje do krajského kola, které se uskuteční v květnu v Havlíčkově Brodě. Gratulujeme a držíme pěsti.

Administrátor

26. 4. 2017 21:25

Závěrečné kolo Poháru Vysočiny

Hráči naší školy bojovali ve středu 19.dubna ve čtyřech barevných kategoriích Poháru Vysočiny. V závěrečném kole celoroční krajské soutěže v minivolejbalu se jim podařilo zvítězit ve dvou z pěti věkových kategorií (modrá a zelená) a další dobrá umístění způsobila, že v porovnání všech 10 zúčastněných týmů byli naši nejlepší před Hrotovicemi a Volejbalovým klubem Třebíč.

Více na stránce volejbalu >>>

Administrátor

20. 4. 2017 12:24

Výsledky zápisu do 1. tříd pro rok 2017/2018

K zápisu na naši školu se dostavilo celkem 91 dětí. Do 1. tříd nastoupí 70 dětí, které budou rozděleny do 3 tříd.

Výsledky zápisu (pdf) >>>

Administrátor

12. 4. 2017 12:34

Konverzační soutěž v německém jazyce

Žákyně 8.A  Adéla Vávrová se v letošním školním roce zúčastnila konverzační soutěže v německém jazyce. Po vítězství v okresním kole vybojovala velmi pěkné 4.místo v krajském kole. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Administrátor

6. 4. 2017 9:15

Okresní kolo recitační soutěže

V březnu proběhlo v městské knihovně v Třebíči okresní kolo dětských sólových recitátorů. Ze školního kola postoupili v nulté kategorii z 1. A Markéta Matějková a Štěpán Gotthard. Ten svým projevem porotu velmi zaujal a zvítězil. V 1. kategorii naši školu reprezentovali Jana Svobodová z 2. B a Kryštof Nekuda z 3. B. 2. kategorii zastupovali žáci 4. A Tereza Benešová a Jan Vavera. Ve 3. kategorii podal skvělý výkon Kryštof Janků z 6. A, čímž si zajistil postup do krajského kola.

Administrátor

6. 4. 2017 8:49

Úspěch v okresním kole Matematické olympiády

V úterý 4. dubna 2017 se v prostorách DDM v Třebíči - Borovině uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády žáků šestých až osmých ročníků. V kategorii žáků šestých ročníků soutěžilo 41 žáků z devíti škol a naši školu reprezentovali čtyři žáci ze VI. A třídy. Petr Procházka, Jakub Vašina a Vojtěch Dvořák obsadili 6. místo a na 1. místě se umístil Ondřej Zelený.

V kategorii osmých ročníků, ve které soutěžilo 33 účastníků z devíti škol, se na 6. místě umístil Jakub Staněk (VIII. A) a 7. místo obsadil Pavel Vodínský (VIII. A). Blahopřejeme!!!

Administrátor

4. 4. 2017 21:17

Pěvecká soutěž Duhová notička

Ve čtvrtek 30. března 2017 se vypravilo pět odvážných zpěvaček a zpěváků  z 1.stupně naší školy na regionální pěveckou soutěž Duhová notička do Náměště nad Oslavou. Ve velké konkurenci obstáli výborně a dvěma z nich se podařilo vybojovat i skvělé umístění - Samuel Kij obsadil s písní Proč 2.místo v 1.kategorii a Barbora Katovská s písní Na vzduchu získala 3. místo ve 2.kategorii. Všem zúčastněným blahopřejeme k jejich výkonu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Administrátor

4. 4. 2017 9:56

1.A na výstavě

Třída 1.A navštívila třebíčské muzeum, kde si prohlédla výstavu pana Josefa Kremláčka, která se konala u příležitosti jeho nedožitých osmdesátin. Výstavou nás provázel pohádkový dědeček. Děti se seznámily s životem i tvorbou významného třebíčského malíře a ilustrátora, prohlédly si jeho tvorbu v knížkách pro děti.

Administrátor

29. 3. 2017 20:58

Zápis dětí do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se koná v pátek 7. dubna od 14 do 18 hodin a v sobotu 8. dubna od 8 do 11 hodin v budově školy.

Zápisu podléhají děti, které dovrší do 31. srpna 2017 šestý rok svého věku.

Více zde >>>

Administrátor

27. 3. 2017 13:55

Kocour v botách

V pondělí 13.března 2017 vyrazili druháci naší školy do Horáckého divadla do Jihlavy. Netradiční zpracování pohádky Kocour v botách, které bylo plné skvělých hereckých výkonů, akrobatických prvků, hudby a také humoru, se všem moc líbilo.

Administrátor

16. 3. 2017 9:19

Plavání třeťáků

Třetí ročníky byly již potřetí na plavecké výuce.. foto >>>

Administrátor

2. 3. 2017 14:02

Lesnická soutěž Young People in European Forests

17. února se tým tří žáků ze sedmých a osmých ročníků naší školy zúčastnil místního kola mezinárodní lesnické soutěže YPEF (Young People in European Forests). Pavel Vodínský, Eduard Mittner a Petr Němec díky svým znalostem dokázali získat třetí místo.

Administrátor

1. 3. 2017 9:34

Okresní kolo soutěže v anglické konverzaci

Ve dnech 13. a 14. února se uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. V obou kategoriích se našim žákům velice dařilo. V kategorii IA určené pro žáky do sedmých tříd se za naši školu Denis Dolák umístil na devátém místě a Karolína Klásková na místě čtrnáctém. V kategorii IIA pro žáky osmých a devátých tříd nás zastupovala Barbora Žáková, která si vybojovala sedmé místo a Michal Kaňkovský, který obsadil stříbrné, druhé místo. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme k fantastickým výsledkům.

Administrátor

1. 3. 2017 9:32

Pevnost Boyard

Dne 15.února 2017 se žáci třetích ročníků zúčastnili soutěže pevnost Boyard. Ve sklepení gymnázia si děti vyzkoušely plnit zajímavé úkoly  jako v televizní soutěži.

Administrátor

16. 2. 2017 11:18

 
 

Administrátor

16. 2. 2017 11:19

Okresní kolo matematické olympiády

V úterý 24. ledna se uskutečnilo v DDM v Borovině okresní kolo matematické olympiády žáků pátého a devátého ročníku. Do okresního kola z naší školy postoupili z V. B Jiří Schreiber a z IX. B žáci Michal Kaňkovský, Daniel Krupica a Valentyn Vorobets. V okresním kole se neztratili. Jiří Schreiber se umístil v kategorii 5. ročníků na krásném 2. místě. Michal Kaňkovský z IX. B obsadil v silné konkurenci žáků z matematické třídy TGM a žáků z víceletých gymnázií krásné 3. místo. Blahopřejeme.

Administrátor

17. 2. 2017 9:02

Šachový turnaj

Po delší pauze byl na naší škole od září otevřen pod ŠK šachový kroužek, kam se mohli přihlásit nejen začátečníci, kteří se chtěli tuto hru naučit, ale i pokročilí, kteří se ve hře chtěli zdokonalit. Vybraní žáci se tak 18. ledna 2017  zúčastnili okresního kola přeboru škol v šachu na DDM v Třebíči a bylo znát, že vedoucí kroužku p. Pospíšil, učí své svěřence opravdu poctivě. Žáci naší školy Valentýn Vorobets, Michal Kaňkovský, Daniel Krupica a Matěj Kočka z 9.B třídy získali na turnaji I. místo a postoupili tak do krajského kola, které proběhne v Jihlavě 15. února 2017. Budeme jim držet palce.

Administrátor

13. 2. 2017 18:58

Vánoční zpívání

Fotografie z letošního vánočního zpívání najdete ve fotogalerii >>>

Administrátor

22. 12. 2016 12:08

Vánoční besídka v 1.A

Třída 1.A přivítala ve škole v úterý 20. prosince velkou návštěvu - rodíče, sourozence a prarodiče. Sešli se tu na společném předvánočním posezení. Děti předvedly spoustu básniček, písniček a her a všichni společně jsme si zazpívali vánoční koledy. Nechybělo ani cukroví a dobrá nálada.

Fotografie zde >>>

Administrátor

9. 1. 2017 15:33

1.A myslela o Vánocích i na zvířátka

1.A myslela o Vánocích i na zvířátka. Děti si doma připravily mnoho dobrůtek, kterými v přírodě nazdobily dva stromečky.

Administrátor

9. 1. 2017 15:41

Vánoce pro všechny

Třída 5. A se učí sociálnímu myšlení. Do 15. prosince žáci této třídy nosili hračky, které už nepotřebují. Nashromáždili tak devět krabic. Krabice zabalili a poštou poslali do dětských domovů na Vysočině. Děti v domovech z dárečků mají velikou radost a žáci dobrý pocit, že mohli pomoci potřebným dětem.

Administrátor

18. 12. 2016 17:00

 
 

Administrátor

18. 12. 2016 17:06

Prezentace Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč

Prezentace Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč, která proběhla na naší škole v úterý 6.12.2016, se žákům 8. a 9. tříd velmi líbila.

Fotografie na stránkách OA a HŠ Třebíč >>>

Administrátor

12. 12. 2016 8:54

 
 

Administrátor

12. 12. 2016 8:56

Mikuláš přišel ....

5. prosince děti z prvního stupně nedočkavě vyhlížely Mikuláše a nebyly zklamány. Dorazil i sanděly a čerty. Ze své knihy vyčetl pochvaly, ale káral i zlobivé žáčky. A protože nakonec všichni slíbili, že se polepší a měli pro mikulášskou družinu připravené básničky a písničky, andělé rozdávali nadílku. I čerti byli spokojení a na závěr si divoce zatančili i s některými odvážlivci.

Mikuláši, těšíme se na shledanou za rok.

Několik fotografií najdete ve fotogalerii >>>

Administrátor

9. 12. 2016 12:23

Projekt ZÁLOŽKA již potřetí

V září 2016 jsme se opět přihlásili do česko-slovenského projektu “Záložka do knihy spojuje školy: Čteš, čteme, čtete “. Projektu se zúčastnili všichni žáci třídy 6.A a 8.A. Cílem projektu bylo navázání kontaktu mezi českými a slovenskými školami.

Na začátku října jsme obdrželi adresu naší partnerské školy, kterou jsme přijali. Stala se jí Základní škola ZŠ Eliáša Lániho Bytča. Záložky se tvořily v hodinách výtvarné výchovy.  Koncem října jsme si poštou záložky s partnerskou školou vyměnili. Získali jsme tak krásná dílka a kamarády.

Fotografie z projektu najdete zde >>>

Administrátor

29. 11. 2016 11:24

Interaktivní hodina angličtiny v 6.A

Hlavní hrdinku knihy mohli žáci vyzpovídat v rámci úvodní hodiny anglického čtení. Pippi Dlouhá punčocha za nimi zavítala až  z dalekého severu, aby odpovídala na jejich zvídavé otázky.

Administrátor

23. 11. 2016 14:19

 
 

Administrátor

23. 11. 2016 14:23

Žáci 4.A se poctivě připravují na turnaj základních škol v kuželkách

 
 

Administrátor

22. 11. 2016 9:59

Připravujeme zájezd do Anglie

V současné době naše škola připravuje zájezd do Anglie, konkrétně do oblasti kolem městečka Bath. Během tohoto zájezdu, který proběhne v době od 24.3.2017 do 1.4.2017, naši žáci navštíví mnoho významných míst Británie, ale budou se také účastnit výuky anglického jazyka pod vedením kvalitních místních lektorů. Pro více informací mohou rodiče kontaktovat paní učitelku Studenou, paní učitelku Svobodovou nebo pana učitele Volfa.

Program zájezdu zde>>>

Administrátor

21. 10. 2016 10:36

Heraltice 2016

V pátek 30.9.2016 se 34 žáků 9.tříd zúčastnilo exkurze do pramenné oblasti Heraltice. V heraltickém areálu si prohlédli, jak se voda jímá z lesních pramenišť, dále filtruje a upravuje a nakonec odtéká nejstarším třebíčským vodovodem, jehož voda má kojeneckou kvalitu, do Třebíče. Počasí nám velmi přálo, takže to byl vedle získaných informací také hezký den v přírodě. Na tuto podzimní exkurzi navazuje na jaře ještě návštěva čistírny odpadních vod v Třebíči, kde se cyklus vody uzavře.

Administrátor

5. 10. 2016 21:30

Olympiáda dětí a mládeže třebíčských škol 2016

Letošek se stal olympijským rokem nejen pro Rio, ale také pro děti ze základních škol v Třebíči. Po čtyřech letech město opět zorganizovalo tradiční sportovní soutěž. Naše škola obhajovala vítězství z olympiády v roce 2012 a tak se všechny děti vrhly do soutěžení s velkou chutí. V týdnu od 19. 9. do 23. 9. probíhaly každý den soutěže v různých sportovních odvětvích. Celkově získaly naše děti 10 zlatých medailí, 9 stříbrných a 12 bronzových. Ze zlata se radovali Eliška Trojanová, Michal Šlouf, Šimon Rygl (všichni atletika), Sára Doležalová, Lara Doležalová ( plavání ),  družstvo softbalistů, plážoví volejbalisté Radek Svoboda a Vít Vybíral, obě plavecké štafety a Eliška Grünová (tenis).

Více fotografií zde >>>

Administrátor

5. 10. 2016 22:00

Krajském kolo atletického čtyřboje - 3. místo

Dne 1. 6. 2016 proběhlo na atletickém stadionu v Třebíči krajské kolo Atletického čtyřboje. Z naší školy si postup z okresního kola vybojovali starší žáci (Jakub Švaříček, Jiří Kolář, Kryštof Hrůza, Michal Šlouf a Petr Krejčí). V krajské konkurenci se opět prosadili a výkonem o tisíc bodů lepším než v okresním kole si zajistili bronzovou příčku. Všech pět závodníků si udělalo osobní rekord ve většině disciplín. Nutno podotknout, že díky tomu byli kluci před poslední disciplínou na prvním místě. Přes obrovskou snahu v závěrečném vytrvalostním běhu klesli na konečné třetí místo. Patří jim za to obrovská gratulace a obdiv.

Administrátor

27. 6. 2016 11:13

Stonožka 2016 - 5. ročníky

Výsledky testování Stonožna žáků 5. ročníků si můžete prohlédnout zde.

Administrátor

30. 5. 2016 15:25

Pasování prvňáčků na čtenáře

Středa 25.května byla pro prvňáčky naší školy slavnostním dnem. V třebíčské knihovně byli pasováni na čtenáře!

Administrátor

30. 5. 2016 15:21

Okresní kolo soutěže Pythagoriáda 6. – 8. ročníku

V úterý 24. května se v DDM Třebíč konalo okresní kolo Pythagoriády 6. – 8. ročníku. V kategorii 6. ročníku bylo v okresním kole celkem 59 účastníků, z toho bylo 10 úspěšných řešitelů, mezi kterými byl i na 4. místě Štěpán Benírške z 6. B třidy.

V kategorii Pythagoriáda – 8. ročník se z celkového počtu 34 účastníků umístil na krásném 3. místě Radek Svoboda z 8. B třídy. Úspěšným řešitelem byl i Michal Kaňkovský z 8. B, který obsadil 6. místo. Blahopřejeme!!!

Administrátor

27. 5. 2016 13:47

Pohár rozhlasu

17. a 18. května se na atletickém oválu utkali žáci a žákyně z druhého stupně v tradiční atletické soutěži Pohár rozhlasu. Soutěž byla kvalitně obsazena, v některých kategoriích startovalo až 16 družstev. Největším týmovým úspěchem naší školy bylo šesté místo v kategorii starších žákyň.  Mezi jednotlivci naši starší žáci zaznamenali velký úspěch v podobě třetího místa Jirky Koláře ve skoku dalekém (531 cm) a druhého místa ve vrhu koulí Michala Šloufa (11,60 m). Poslední atletická soutěž, která nás letos čeká, je krajské kolo atletického čtyřboje. Zúčastní se ho tým našich starších žáků 1. června. Držíme palce!

Administrátor

27. 5. 2016 13:49

Okresní kolo soutěže Matematický klokan

V okresním kole soutěže Matematický klokan – kategorie KADET se na 3. místě umístil Matěj Hobza z 9. B třídy. Blahopřejeme k úspěchu!!!

Administrátor

27. 5. 2016 13:47

Třeťáci a čtvrťáci ve Vídni

10. – 12. května se žáci prvního stupně zúčastnili třídenního poznávacího výletu do Vídně. Akce se konala v rámci spolupráce s partnerskou školou na Vereingasse.

Součástí bohatého programu byla hádanková rallye, při které poznali mnoho vídeňských pamětihodností.

Administrátor

23. 5. 2016 8:50

Naši žáci na celostátním finále mezinárodní matematické soutěže Pangea

6. května se  aule Právnické fakulty v Praze konalo celostátní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. Mezi nejúspěšnější řešitele z celé republiky se probojovalo i osm žáků naší školy – Vojtěch Dvořák (5.A), Jiří Doušek a Petr Němec (oba 6. A), Michal Kaňkovský (8.B), Tomáš Zelený, Martin Svoboda, Petr Novák (všichni 9. A) a Jakub Máca (9.B). Přestože nedosáhli na medaile, probojovat se mezi 350 nejúspěšnějších žáků z 34 180 soutěžících zaslouží uznání. Nejlepšího umístění dosáhl Jakub Máca (9. B), který se v kategorii 9. ročníku umístil v republice na 15. místě a Tomáš Zelený (9. A), který byl celkově na 24. místě ve stejné kategorii. Blahopřejeme a všem děkujeme za reprezentaci školy.

Administrátor

9. 5. 2016 12:32

Celostátní finále soutěže Tuta Via Vitae

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 se v Praze uskutečnilo celostátní finále soutěže Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU.  V postupových kolech soutěžilo během školního roku 2015/2016 celkem 18 547 žáků a studentů ze 182 škol. Soutěž zahrnovala tyto tématické okruhy:

 1. Požární gramotnost aneb Než přijde hasič
 2. Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde policista
 3. Zdravotní gramotnost aneb Než přijde lékař
 4. Občanská gramotnost aneb Občan v obci, ve státě a v EU
 5. Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku a zdraví
 6. Právní gramotnost aneb Občan a právo

Žáci naší školy z I. i II. stupně ZŠ prokázali vynikající znalosti v této problematice a probojovali se až do celostátního finále této soutěže. Obě dvě družstva se dostala do semifinále a nakonec skončila těsně na 4. místě. Poděkování za vzornou reprezentaci školy si zaslouží Pavel Hájek, Eliška Valterová (oba 5. B) a Vojtěch Dvořák (5. A). Ve II. kategorii patří poděkování Kryštofu Janíčkovi, Petru Tlustošovi (oba 8. A) a Anežce Pleskačové (7. A).

Administrátor

9. 5. 2016 12:29

Celostátní finále soutěže SAPERE – vědět, jak žít

Ve středu 27. dubna 2016 se v Praze uskutečnilo celostátní finále soutěže SAPERE – vědět, jak žít, jejíž 6. ročník vyhlásilo pro žáky základních a středních škol MŠMT ČR v kategorii A a zařadilo ji také do programu EXCELENCE.  V postupových kolech soutěžilo během školního roku 2015/2016 celkem 28 318 žáků a studentů z 314 škol. Nad finálovými koly soutěže převzal záštitu Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví ČR.

Žáci naší školy se v obou kategoriích přes vítězství v okresních a krajských kolech probojovali do celostátního finále soutěže. Obě družstva ve složení Ema Velebová, Marek Focher a Petr Tvarůžek (všichni 5. A) a Karina Horká (8. A), Martin Vostal a Daniel Sirový (8. B) se v celostátním finále umístila na 12. místě. Blahopřejeme!!!

Administrátor

9. 5. 2016 12:23

Naši žáci v celostátním kole soutěže Finanční gramotnost

V úterý 26. dubna 2016 se v Praze uskutečnilo celostátní finále soutěže Finanční gramotnost, jejíž 7. ročník vyhlásilo pro žáky základních a středních škol MŠMT ČR v kategorii A a zařadilo ji do programu EXCELENCE. Finále soutěže již tradičně zahájil Miroslav Singer, guvernér České národní banky. V postupových kolech soutěžilo během školního roku 2015/2016 celkem 54 623 žáků a studentů z 529 škol. Žáci naší školy se přes vítězství v okresních a krajských kolech I. a II. kategorie probojovali až do celostátního finále soutěže. Družstvo, složené z žáků Kateřina Kunstová, Aneta Krupicová a Jakub Vašina (všichni 5. A) se v I. kategorii, ve které soutěžili žáci 1. stupně ZŠ, umístilo v celostátním finále na 7. místě.

Do celostátního finále se probojovalo i družstvo II. kategorie, ve které soutěžili žáci II. stupně ZŠ. Družstvo složené z žáků Johana Vašinová, Jana Dočekalová a Petr Machovec (všichni 8.B) se umístilo celkově na krásném 6. místě v republice. Blahopřejeme!!!

Administrátor

9. 5. 2016 12:17

Krajské kolo Soutěže dětí a mládeže v programování

Ve čtvrtek 14. dubna se na SPŠT v Třebíči uskutečnilo krajské kolo Soutěže dětí a mládeže v programování. V kategorii kancelářské aplikace se Jakub Švaříček z 9. B umístil na krásném 4. místě. Blahopřekeme!!!

Administrátor

24. 4. 2016 20:37

Navrhni svůj dům

V úterý 21. dubna proběhlo školní kolo soutěže „Navrhni svůj dům“. Žáci vytvořili model svého vysněného domu. Na prvním místě se umístili Johana Vašinová a Josef Vašina, 2. místo obsadily Lada Seichterová a Lucie Líbalová a postupují do finále soutěže na SŠST Třebíč. 3. místo obsadili Jiří Antoňů a Michal Šlouf a 4. místo Martin Vostal a Zdeněk Krejčí.

Fotografie soutěžních projektů najdete zde >>>

Administrátor

21. 4. 2016 12:03

ÁČKO - úspěch v krajské přehlídce

14. dubna v Třebíči proběhlo krajské kolo přehlídky dětských divadelních souborů. ÁČKO s předtavením Tři dávné příběhy  u poroty uspělo a bylo oceněno návrhem do širšího výběru národní přehlídky ve Svitavách. Členové si zaslouží pochvalu za to, že udrželi úroveň souboru, který se již více jak 25 let drží na předních místech v republice.

Gratulujeme!

Administrátor

18. 4. 2016 20:02

Postup do celostátního kola v recitační soutěži

Ve středu 13. 4. se v Národním domě konalo krajské kolo přehlídky sólových recitátorů. Tomáš Huml, který reprezentoval naši školu v 1. kategorii (2. a 3. ročníky), získal za krásný přednes básně Miloše Kratochvíla: Létání, čestné uznání. Kryštof Janků v 2. kategorii (4. a 5. ročníky) skvěle přednesl prózu Aleny Kastnerové: Byla jednou jedna babička… a postupuje do národního kola konaného 10. – 12. 6. ve Svitavách.

Oběma recitátorům blahopřejeme a Kryštofovi přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole.

Administrátor

22. 4. 2016 12:21

Naši žáci opět ve finále matematické soutěže Pangea

V únoru se žáci 4. – 9. ročníku zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Pangea. Vynikajících výsledků dosáhlo 8 žáků, kteří nás budou reprezentovat ve finálovém celorepublikovém kole, které proběhne 6. května 2016 na půdě Univerzity Karlovy v aule Právnické fakulty. Nejúspěšnějšími žáky jsou:

 • Vojtěch Dvořák z 5.A, který se umístil na 5. místě z celkových 390 žáků 5. ročníku Kraje Vysočina a na 44. místě z celkových 6 785 žáků 5. ročníku v Česku.
 • Jiří Doušek a Petr Němec z 6.A, kteří získali 100 % bodů a umístili se na 1. místě z celkových 347 žáků 6. ročníku v Kraji Vysočina a na 1. místě z celkových 6 025 žáků 6. ročníku v ČR.
 • Michal Kaňkovský z 8 B, který se umístil na 1. místě z celkových 318 žáků 8. ročníku Kraje Vysočina a na 2. místě z celkových 4 837 žáků 8. ročníku v Česku. Dosáhl 92 % možných bodů.
 • Tomáš Zelený z 9.A, který se umístil na 1. místě z celkových 286 žáků 9. ročníku Kraje Vysočina a na 9. místě z celkových 4 395 žáků 9. ročníku v Česku. Dosáhl 92% možných bodů.
 • Martin Svoboda z 9.A, který se umístil na 2. místě z celkových 286 žáků 9. ročníku Kraje Vysočina a na 28. místě z celkových 4 395 žáků 9. ročníku v Česku. Dosáhl 77% možných bodů.
 • Jakub Máca z 9.B a Petr Novák z 9.A, kteří se umístili na 3. místě z celkových 286 žáků 9. ročníku Kraje Vysočina a na 34. místě z celkových 4 395 žáků 9. ročníku v Česku. Dosáhli 76% možných bodů.

Blahopřejeme!!!

Administrátor

11. 4. 2016 8:05

Úspěch žáků 5. ročníku v okresním kole Pythagoriády

21. března 2016 se v DDM Třebíč konalo okresní kolo Pythagoriády  žáků 5. ročníku.  2. místo obsadili společně Jakub Vašina a Ondřej Zelený, na 3. místě se umístila Kateřina Kunstová. Všichni jmenovaní žáci jsou z 5. A. Úspěšnými řešiteli byli i Eliška Valterová a Filip Hess z 5. B.

Blahopřejeme!!

Administrátor

11. 4. 2016 8:07

ÁČKO a Nezvalova Třebíč

Dětský divadelní soubor ZŠ Týnská vystoupí 9.4.2016 v 16 hodin v sále hudebního oddělení městské knihovny v Třebíči s dramatizací podle předlohy H. Doskočilové – Tři dávné příběhy.

Pozvánka zde >>>

Víkendový festival hudby a poezie Nezvalova Třebíč 2016 - program >>>

Administrátor

31. 3. 2016 18:56

ÁČKO opět nezklamalo

V pondělí 21.4.2016 proběhlo okresní kolo přehlídky dětských divadelních souborů. Letos šlo ÁČKO do boje s dramatizací podle předlohy H. Doskočilové – Tři dávné příběhy. Ztvárnění se porotě líbilo, a tak můžeme změřit síly v krajském kole. Držte nám palce.

Administrátor

29. 3. 2016 21:03

Soutěž dětí a mládeže v programování

15. března se uskutečnilo na SPŠT v Třebíči okresní kolo Soutěže dětí a mládeže v programování. V kategorii kancelářské aplikace se na 2. místě umístil Jakub Švaříček  a třetí místo obsadil Jakub Máca. O další místa se podělili Matěj Hobza, Jiří Kolář a Ondřej Hricák.  Všichni jmenovaní žáci jsou z 9.B.  Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Administrátor

21. 3. 2016 8:08

Okresní kolo soutěže sólových recitátorů

V pondělí 13. 3. se 6 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola soutěže sólových recitátorů. V nulté (nepostupové) kategorii naši školu reprezentovali žáci 1.B Kristýna Havlíčková a Jakub Chromý. V první kategorii získala Natálie Sedláková ze 3.A za svůj výkon čestné uznání a Tomáš Huml ze 2.B postoupil do krajského kola. Ve druhé kategorii přednášela Nela Neugebauerová ze 4.B a Kryštof Janků z 5.A rovněž postoupil do krajského kola. Všem recitátorům děkujeme za skvělé výkony a postupujícím přejeme mnoho úspěchů „v kraji“.

Administrátor

29. 3. 2016 20:53

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

V úterý 16. února se uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády, do kterého z naší školy postoupili Jiří Doušek z 6.A třídy a Tomáš Zelený z 9.A. V silné konkurenci, kdy v každé kategorii soutěžilo vždy na 30 geografů, uspěl výborně Tomáš Zelený. Umístil se na skvělém 4. místě. Blahopřejeme.

Administrátor

17. 2. 2016 11:17

Týnská opět mezi nejlepšími

V pondělí 15.2.2016 proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo celkem 31 soutěžících. Naši školu reprezentovala Eva Poskočilová z 9.A a Štěpán Chytka z 9.B. Eva se umístila na 3. místě a postupuje do krajského kola. Štěpán obsadil 7.-8. místo. V lednu se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády a Štěpán z 50 soutěžících vybojoval velmi pěkné 5. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Administrátor

16. 2. 2016 14:34

Ocenění společnosti Scio

Administrátor

1. 2. 2016 13:55

Úspěch žáků ZŠ Týnská v okresním kole Matematické olympiády

V úterý 19. ledna 2016 se v prostorách DDM v Borovině uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády žáků pátých a devátých ročníků. V kategorii žáků pátých ročníků se na 3. místě umístil Jakub Vašina z 5. A. Kategorii devátých ročníků vyhrál Tomáš Zelený z 9. A a postupuje do krajského kola. Blahopřejeme!!!

Administrátor

27. 1. 2016 10:44

Modrý a zelený volejbal na Týnské

Další z turnajů Ligy Vysočiny v minivolejbalu pořádala tentokrát naše škola. Zúčastnilo se ho 12 týmů v modré kategorii nejstarších minivolejbalistů. A v zelené kategorii, jen o rok mladších hráčů, přijelo bojovat 5 družstev. Přivítali jsme Jihlavu, Hrotovice, Třebíč TGM, Velké Meziříčí, Moravské Budějovice a 6 družstev ze ZŠ Týnské. Vítězství zůstalo doma v modré kategorii, kde pomyslnou zlatou medaili získaly dívky Pleskačová, Blatná, Nováková a Vávrová, na druhém místě skončil další tým z Týnské Havlátová, Žáková, Dobrovolný a o bronz bojovalo mužstvo složené z hráčů Richtra, Toufara a Moláka. Kluci nakonec podlehli Velkému Meziříčí jen těsným výsledkem a obsadili 4. místo. V zelené kategorii si vybojovali bronzovou medaili hráči Čermáková, Pospíšilová a Voda. Blahopřejeme.

Několik fotografií zde >>>

Administrátor

26. 1. 2016 8:46

Výsledky testování Stonožka 2015/16

Žáci našich devátých tříd se zúčastnili testování Stonožka. Do této akce se zapojilo 566 ZŠ, 25 gymnázií a 45 škol s méně než 10 testovanými žáky z celé ČR. V matematice a českém jazyce byla naše škola lepší než 80% zúčastněných. Každý žák dostane svou individuální zprávu, kde může porovnat své výsledky s cca 18000 konkurenty. Součástí byl i test studijních předpokladů, který může žákům usnadnit rozhodování při výběru střední školy.

Výsledky školy si můžete prohlédnout zde (pdf)>>>

Administrátor

5. 1. 2016 11:21

Živý betlém a zpívání na schodech

Několik fotografií z letošního zpívání najdete ve fotogalerii >>>

Administrátor

22. 12. 2015 10:42

Volejbal na Týnské umí!

Do druhého kola Ligy Vysočiny v minivolejbalu se z celého kraje sjelo hned 65 týmů. Všechna naše družstva od první až do sedmé třídy opět zápolila o vítězství. A dobře. Největší radost připravily týmy v červené a modré kategorii. Tým Vašina - Kotačka podruhé získal zlatou a má dobře našlápnuto do dalších turnajů ligy. V modré kategorii si místa na bedně rozebraly v konkurenci 13 účastníků jen týmy z Týnské! 3. místo - Mittner, Havlatová, Žáková, 2.místo - Pleskačová, Blatná, Nováková, Vávrová a na vítězství tentokrát dosáhli kluci - Richtr, Zahrádka, Molák a Toufar. Patří jim velké blahopřání. A stejně významné poděkování patří i rozhodčím, starším žákům a žákyním z Týnské, kteří perfektně napomohli při organizaci tohoto velkého krajského turnaje.

Administrátor

11. 12. 2015 7:30

Mezi nejmenší zavítal Mikuláš

V pátek 4.prosince zavítal mezi nejmenší Mikuláš s celou družinou. Nechyběli andělé ani čerti. O každé třídě našel ve své knize nějaké hříšky, ale také chválil, co se dětem za celý rok ve škole povedlo. Všichni měli pro Mikuláše připravené vystoupení. Připravené písničky dokonce roztancovaly i čerty. Andělé děti poté odměnili dobrůtkami. Děkujeme Mikuláši a těšíme se napřesrok.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii >>>

Administrátor

9. 12. 2015 11:26

Čtvrťáci v Praze

Ve středu 11.11.2015 se obě čtvrté třídy vydaly na exkurzi do Prahy. Naše celodenní putování začalo na Vyšehradě, odtud jsme se přesunuli autobusem na Pražský hrad, kde jsme obdivovali slavnostní výměnu Hradní stráže, prohlédli jsme si chrám svatého Víta i Zlatou uličku. Byli jsme nadšení z překrásného výhledu na stověžatou Prahu, prošli jsme Karlův most a dostali se na Staroměstské náměstí právě včas, abychom mohli v celou hodinu shlédnout orloj. Naše putování končilo na Václavském náměstí. Byli jsme vyzbrojeni vlastnoručně vyrobenými zápisníčky, kam jsme si během cesty zapisovali důležité pamětihodnosti, ale i své postřehy a dojmy. Máme nezapomenutelné zážitky a takhle se učíme vlastivědu moc rádi.

Administrátor

30. 11. 2015 7:29

Mezinárodní matematická soutěž Náboj Junior 2015

20. listopadu se v prostorách KG Třebíč uskutečnila mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior 2015 pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Celá soutěž trvala 120 minut, během nichž se 438 týmů na 13 soutěžních místech v ČR a 16 místech ve SR snažilo vyřešit co nejvíce příkladů. V Náboji nešlo o bezduchou aplikaci postupů naučených ve škole, ale úkoly vyžadovaly jistou dávku důvtipu a obtížnost úloh postupně vzrůstala. Úspěch soutěžního družstva nezávisel jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na jejich efektivní spolupráci. Žáci naší školy si v této soutěži vedli velmi dobře.

Družstvo žáků 9. B třídy ve složení Jiří Kolář, Matěj Hobza, Dominik Svoboda a Jakub Máca obsadilo v regionu Vysočina krásné 3. místo a družstvo ve složení Štěpán Chytka, Jakub Švaříček, František Neuman (všichni 9. B) a Tomáš Zelený (9. A) obsadilo 4. místo se stejným bodovým ziskem, ale horším časem. Naši žáci se neztratili ani v mezinárodním měřítku. Celkově obsadili 62. a 65. místo mezi 438 zúčastněnými družstvy. Vedli si lépe než obě družstva Gymnázia Třebíč (97. a 98 místo) a obě soutěžní družstva vyhlášeného pražského gymnázia PORG (75. a 106. místo).  Blahopřejeme k úspěchu!!!

Administrátor

23. 11. 2015 8:19

Okresní kolo soutěže Přírodovědný Klokan

Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci 9. B třídy Jiří Kolář a Dominik Svoboda v okresním kole soutěže Přírodovědný KLOKAN. Jiří Kolář obsadil v okresním kole krásné 2. místo a Dominik Svoboda se umístil na 3. místě. Gratulujeme!!!

Administrátor

23. 11. 2015 8:15

V září 2015 jsme se opět  přihlásili do česko-slovenského projektu “Záložka do knihy spojuje školy: Moudrost ukrytá v knihách “. Tento projekt vyhlašují dvě instituce – Pedagogická knihovna    J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Projektu se zúčastnili všichni žáci třídy 7.A. a jeho cílem bylo navázání kontaktu mezi českými a slovenskými školami.

Více informací a fotografií najdete zde >>>

Administrátor

4. 11. 2015 12:10

Halloween po česku ve 4.A

V úterý 26.října jsme se vžili do rolí netopýrů, pavouků, čarodějnic, kostlivců a různých monster. Proč? Blížil se přece Halloween – předvečer všech svatých. Svátek slavící především anglicky mluvící země. Dozvěděli jsme se, kde a jak svátek vznikl, jak oslavy probíhají a proč se vydlabávají právě dýně na lucernu - kvůli Hroznému Jackovi, který chodí světem a hledá svůj klid. Zabývali jsme se také našimi českými svátky – Svátkem všech svatých a Dušičkami. Třídou se pak nesla filozofická debata o životě, úctě k předkům a duši. Symbolicky jsme si vyrobili dýňové lampióny.

Administrátor

2. 11. 2015 22:47

Baliny

Ve čtvrtek 15.října odjela třída 4.B do střediska ekologické výchovy v Balinách u Velkého Meziříčí, kde se zúčastnila programu Putování s Balinkou. Akce byla zaměřená na orientaci v přírodě, putování podle mapy, určování světových stran. Žáci se blíže seznámili s místním ekosystémem, třídili přírodniny, určovali druhy stromů. Zpestřením byly skutečné stopy po působení bobrů u řeky. Děti si vyzkoušely, jaké to je ztratit se v přírodě a učily se tuto situaci řešit. Na závěr si vlastnoručně vyrobily a upekly hady z kynutého těsta. Výprava se všem velmi líbila, nikomu nevadilo nepříznivé počasí.

Administrátor

2. 11. 2015 20:46

4.B na dopravním hřišti

13.října se děti ze třídy 4.B vydaly na ZŠ Bartuškova, kde se zúčastnily kurzu dopravní výchovy. Po úvodní části, ve které si zopakovaly svoje znalosti z oblasti dopravních předpisů, značek i dopravních situací, se odebraly na dopravní hřiště, kde si na kole mohly hned přímo v terénu vyzkoušet nejen právě nabyté znalosti, ale také svoje jezdecké dovednosti.

Administrátor

2. 11. 2015 20:28

Studijní pobyt v Londýně

V termínu 5. – 11. 10. se 40 žáků naší školy zúčastnilo jazykového a poznávacího pobytu v Londýně v rámci výzvy MŠMT. Během těchto dnů byla žákům zprostředkována výuka anglického jazyka v londýnské jazykové škole. Po výuce se každý den konaly poznávací výpravy a exkurze, ať už po Londýně (např.: přírodovědecké muzeum, vědecké muzeum, námořní muzeum, národní galerie, Tower etc.) nebo na pobřeží Atlantiku - v Brightonu (Sea Life Center, Royal Pavilion, Brighton Pier, Lanes). Zpočátku jsme extensivně poznávali typické britské počasí (pláštěnky se vskutku hodily), ale později jsme měli příležitost ocenit i slunečný a barevný podzim v Hyde Parku. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách, kde mohli svoji angličtinu procvičit v konverzaci s rodilými mluvčími. Děti se z Anglie vrátily s posílenou motivací k dalšímu studiu jazyka a bohatými zážitky.

Administrátor

19. 10. 2015 20:41

Brněnský Anthropos přivítal šesťáky

Konec září se pro 6.A a 6.B nesl ve znamení návštěvy pavilonu Anthropos v Brně, který svým návštěvníkům přibližuje nejstarší lidské dějiny. Našim žákům zde byl prezentován zajímavý výklad, při kterém mohli obdivovat množství archeologických exponátů, dioramata ze života předků člověka, repliky jeskyní a měli také příležitost osobně prozkoumat skutečný pěstní klín, který jim byl zapůjčen. Někteří z nás se sice jen těžce loučili s vystaveným mamutem, ale nakonec jsme se všichni museli přenést z pravěku zpět do školních lavic a ukázat, co všechno jsme se na exkurzi naučili.

Několik fotografií najdete zde >>>

Administrátor

6. 10. 2015 15:01

Páťáci na exkurzi

Ve středu 30.září se žáci 5.A vydali na exkurzi do opraveného Vaňkova vodojemu na Strážné hoře a vodojemu Žákova zahrada na Jiráskově ulici v Třebíči. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o historii a současnosti třebíčského vodárenství. Nejvíce se nám líbil výstup na vyhlídkovou plošinu Vaňkova vodojemu. Viděli jsme naše město, ale i široké okolí. Počasí nám přálo a už se těšíme na další zajímavou exkurzi.

Administrátor

1. 10. 2015 10:50

Atletika - 3. místo v okresním kole

Dne 23. 9. 2015 se uskutečnilo okresní kolo atletického čtyřboje. Žáci naší školy se zúčastnili  jak v kategorii chlapců, tak dívek. Tentokrát lépe uspěli chlapci, kteří v konkurenci šestnácti škol skončili na krásné bronzové příčce. Základ družstva tvořili chlapci z 9.B: Jiří Kolář, Jakub Švaříček, Kryštof Hrůza a Petr Krejčí. Úspěšnou pětici doplnil Michal Šlouf z 8.A. Kluci ze sebe vydali maximum a na jaře se tak představí v krajském kole. Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme!

Administrátor

24. 9. 2015 8:46

Prvňáčci na přechodu

Jak se správně chovat při přecházení silnice a jaká pravidla při tom dodržovat? To vše se prvňáci naší ZŠ dozvěděli ve středu 16. září na preventivní akci pořádané MÚ Třebíč nazvané Prvňáčci na přechodu. Dětem se akce velmi líbila a odnesly si z ní spoustu důležitých informací a zkušeností, které jistě přispějí k jejich větší bezpečnosti nejen na cestě do školy.

Administrátor

21. 9. 2015 14:01

Přijetí úspěšných reprezentantů

Přijetí úspěšných reprezentantů v soutěži Mladý cyklista na městském úřadě.

Administrátor

4. 7. 2015 17:10

Finále soutěže Poznej Vysočinu

Dne 24.4.2015 se konalo v Jihlavě finálové kolo soutěže Poznej Vysočinu. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola Barora Štelclová z 8. A a Petr Trybuček z 9.A, které do Jihlavy doprovodila paní učitelka Suchánková. Oběma žákům se vedlo velmi dobře, Barbora skončila na 19. místě a Petr na 35. místě.

Více o soutěži zde >>>

Administrátor

4. 7. 2015 16:59

Návštěva z Vídně

V pondělí 8. června navštívily naši školu ředitelky partnerských škol z Vídně, paní Gabriele Lener  z GTVS - Vereinsgasse a paní Elisabeth Kugler z NOVA GTVS – Novaragasse, abychom společně projednali možnosti spolupráce mezi našimi školami. Obě kolegyně byly nadšeny výzdobou a vybavením ZŠ Týnská.

Několik fotgrafií najdete zde >>>

Administrátor

18. 6. 2015 12:33

Partnerská škola Českého volejbalového svazu

Obhájili jsme titul Partnerská škola Českého volejbalového svazu na další dva roky.

Větší obrázek >>

Administrátor

9. 6. 2015 10:45

Den prevence

Na konci května proběhla u nás ve škole vzdělávací akce Českého červeného kříže, které se zúčastnili žáci obou třetích tříd. Na několika stanovištích si žáci zopakovali své vědomosti o ošetřování zraněných, zásady bezpečnosti na silnici, správném chování v nebezpečných a krizových situacích. Naučili se obvazovou techniku, vyzkoušeli si srdeční masáž a seznámili se s vybavením vozidla záchranné služby. Dětem se dopoledne velmi líbilo.

Administrátor

16. 6. 2015 10:11

Pojedou do Kadaně

Další velký úspěch má za sebou čtyřčlenné družstvo žáků naší školy na soutěži mladých cyklistů. Z krajského kola, které proběhlo v Náměšti nad Oslavou, si odvezli zlaté medaile, a tak postoupili do celorepublikového finále, které se uskuteční v polovině června v Kadani. Radost mladých cyklistů se zdvojnásobila, když zároveň získali 2. místo v soutěži Cyklista Vysočiny 2015. Lenka Tůmová se stala absolutní vítězkou I. kategorie na obou soutěžích v kategorii jednotlivců.

Několik fotografií najdete na stránce školního klubu >>>

Administrátor

4. 6. 2015 9:48

Teplice - vyfanděný plíce!

Jsme pátý tým v republice, podle pořadí. Dovolím si ale říci, že naši kluci mohli skončit klidně na kterémkoliv z 2.-5. místa v turnaji nejlepších školních týmů v ČR. A tvrdím, že skupinový los k nám byl opravdu smrtící. Vítěz z ČZU Praha byl oproti všem dalším finalistům o třídu lepší a České Budějovice? Kdo brouzdá ve vodách volejbalu, ví. Ale kluci bojovali ve všech zápasech s nejvyšším nasazením, jakého byli schopni. Náramné je, že náš tým měl z celkového počtu 9 hráčů hned 5, kteří neodcházejí a jsou ročníkem narození mladší než ostatní. Dobrý vklad do příštích let :) Navíc Petr Novák (8.A) byl vyhlášen nejlepším nahrávačem Republikového finále! Blahopřejeme!

Reprezentanti školy: Petr Trybuček, Jiří Hronovský, Jaromír Šťastný, Patrik Procházka, Petr Novák, Valentyn Vorobets, Vít Vybíral, Radek Svovoda a Martin Smetana.

M. Hedbávná

Několik fotografií najdete na strávce volejbalu >>>

Administrátor

4. 6. 2015 11:05

Půda plná pověstí

ZŠ Týnská se zúčastnila prostorové instalace výtvarných dílen třebíčských škol v půdních prostorách předzámčí k 680. výročí povýšení městských práv města Třebíče s názvem "Půda plná pověstí".

Naší škole byla přidělena pověst o založení benediktýnského kláštera, kterou výtvarně ztvárnilo svými pracemi mnoho žáků naší školy. Všem patří velké poděkování a všechny příznivce výtvarného umění srdečně zveme na slavnostní vernisáž, která proběhne na nádvoří zámku 10. června 2015 v 17 hodin.

Práce našich žáků si můžete prohlédnout zde >>>

Administrátor

29. 5. 2015 13:20

Navrhni svůj dům

Ve školním roce 2014/15 proběhl již šestý ročník soutěže Navrhni svůj dům, kterou organizuje SŠST Třebíč. Úkolem soutěžících je navrhnout svůj vysněný dům a vytvořit jeho model. Jako každý rok se naši žáci umístili v okresním kole na předních místech, Letos jsme obsadili druhé a čtvrté místo (2. místo - Zuzana Šinkovská a Kristýna Obršlíková 8.A, 4. místo - Tomáš Finda a Petr Krejčí 8.B).

Fotografie úspěšných projektů >>>

Administrátor

29. 5. 2015 9:45

Sportovní odpoledne školní družiny

V pondělí 25. 5. 2015 se sešla všechna oddělení ŠD na sportovním hřišti naší školy, abychom si zasportovali, ale hlavně pobavili. Děti se zapojily podle svých zájmů, někdo si poměřil sily v běhu, skákalo se do dálky, točilo se obručí, hrála vybíjená a nechyběl ani psychomotorický padák.

 

Několik fotografií najdete na stránce Akce školní družiny >>>

Administrátor

28. 5. 2015 17:53

Pohár vědy - NEURON 2015

ELITNÍ TŘINÁCTKA - tak si pojmenovala svůj tým skupinka třinácti dětí ze 4.A, která se zapojila do mezinárodní soutěže Pohár vědy-Neuron 2015. Soutěžící každý měsíc plnili zábavné úkoly, bádali nad problémy a prováděli pokusy. Pro všechny zúčastněné to byla velmi zajímavá zkušenost a odnesou si z ní nové poznatky z oblasti techniky a vědy, ale též vzpomínky na příjemně strávený čas se svými kamarády. A jak obstála Elitní třináctka v konkurenci ostatních asi šedesáti týmů z ČR? Do mezinárodního finále nepostoupila, ale jak už napovídá název týmu, obsadila úžasné 13.místo!

Administrátor

22. 5. 2015 8:48

Okresní kolo Pythagoriády

V okresním kole Pythagoriády v kategorii 5. ročník se na 5. místě umístil Martin Vlach z 5.B, v kategorii 7. ročník se na 4. místě umístil Michal Kaňkovský ze 7. B a v kategorii 8. ročník se na 3. místě umístil Tomáš Zelený z 8.A a na 4. místě František Neuman z 8.B. Blahopřejeme!

Administrátor

19. 5. 2015 10:20

Týnská opět zabodovala

Dvě čtyřčlenná družstva I. a II. kategorie se v úterý 12. 5. zúčastnila dopravní soutěže mladých cyklistů na ZŠ Bartuškova v Borovině.  Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách - jízdě zručnosti na kole, jízdě po dopravním hřišti podle pravidel, testu z pravidel provozu a zásadách poskytování první pomoci. Nejprve proběhlo  oblastní kolo, kde II. kategorie skončila na 4. místě a I. kategorie postoupila díky 1. místu do okresního kola, kde opět obhájili prvenství. Družstvo ve složení Filip Kotačka, Radim Jaša, Monika Havlátová a Lenka Tůmová tak postupuje do krajského kola, které proběhne 27. 5. v Náměšti nad Oslavou. Přejeme hodně úspěchů!!

Administrátor

18. 5. 2015 10:50

Volejbalisté z Týnské postupují mezi nejlepších 6 školních týmů v ČR

Už postup do kvalifikace na republikové finále znamenal jistotu, že ZŠ Týnská patří mezi 15 nejlepších volejbalových celků v ČR. Postup do finále vyžadoval od našich kluků zvítězit nad školními týmy z Pardubického kraje (Gymnázium v České Třebové) a nad zástupcem Jihomoravského kraje (Gymnázium ve Šlapanicích). Žádný z týmů nebyl slabý a kdokoliv mohl pomýšlet na postup. Ale naši kluci měli navíc kus bojovnosti i štěstí ve správný čas. V druhém setu proti Šlapanicím prohrávali už 19:23, trpělivě po jednotlivých míčích neustále dotahovali až do stavu 26:26. Pak přišla jedna chyba soupeře a vydařený útok Jirky Hronovského na 28:26! 29.-30. května 2015 držme pěsti.

Administrátor

14. 5. 2015 11:08

Naši žáci v celostátním kole matematické soutěže Pangea

4. května se v aule Právnické fakulty v Praze konalo celostátní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. Mezi nejúspěšnější řešitele z celé republiky se probojovali i žáci naší školy – Jakub Staněk (6.A), Michal Kaňkovský (7.B), Jiří Kolář a Štěpán Chytka (oba 8.B). Přestože nedosáhli na medaile, probojovat se mezi 275 nejúspěšnějších žáků z 23 655 soutěžících zaslouží uznání.

Administrátor

14. 5. 2015 9:10

2. místo v celostátním kole soutěže Finanční gramotnost

29. dubna se v Praze v prostorách kláštera Emauzy konalo celostátní kolo soutěže Finanční gramotnost. Do tohoto kola se probojovalo družstvo žáků naší školy ve složení Vít Tlustoš, Marta Karasová a Iveta Horká (všichni z 9. A). Po strhujícím výkonu obsadili v celostátním finále krásné druhé místo. Blahopřejeme!

 

Administrátor

14. 5. 2015 9:09

Výsledky Matematického klokana

V Matematickém klokanovi (okres Třebíč) v kategorii Klokánek (žáci 4. – 5. ročníku) se na 2. místě z celkového počtu 942 řešitelů z 25 škol okresu Třebíč umístili Václav Hess z 5.A a Kateřina Kunstová ze 4.A. V kategorii Benjamín (žáci 6. – 7. ročníku) se mezi 663 řešiteli z 21 škol umístil na 7. místě Pavel Vodínský ze 6.A. V kategorii Kadet (žáci 8. – 9. ročníku) se mezi 663 řešiteli z 21 škol na 4. místě umístil Dominik Svoboda z 8.B, na 5. místě Jakub Máca z 8.B a na 6. místě Patrik Cejpek a Tomáš Zelený (oba 8.A). Blahopřejeme!

Administrátor

6. 5. 2015 7:40

Nezvalův kalendář

V roce 2015 byl po třiceti letech obnoven jarní festival Nezvalova Třebíč. Součástí této kulturní akce byla i výtvarná soutěž Nezvalův kalendář. Naše škola se zúčastnila celkem třinácti soutěžními pracemi. I když v kategorii 11 - 15 let byla silná konkurence, dokázala Pavla Mitašová z 9.B obsadit 2. místo. Děkujeme Pavlo za vzornou reprezentaci!

Několik ukázek najdete zde >>>

Administrátor

28. 4. 2015 10:50

Exkurze v třebíčském vodojemu

Ve čtvrtek 23.4. se žáci 9.tříd vydali na exkurzi do vodojemu Žákova zahrada na Jiráskově ulici v Třebíči. Byli jsme seznámeni s historií a funkcí třebíčského vodovodu. Vodojem se nachází na velmi pěkném místě nad městem. Ani nám nevadilo, že jsme tentokrát nezamířili do čistírny odpadních vod, kde v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

Několik fotografií najdete zde >>>

Administrátor

24. 4. 2015 10:50

Žáci ZŠ Týnská postupují

...po vítězství v krajském kole Sportovní ligy škol do kvalifikace o postup do Republikového finále.

Další krok letošní úspěšnou volejbalovou sezónou vykonali žáci naší školy ve Žďáru nad Sázavou, když porazili jednoznačně třikrát 2:0 vítěze okresních kol Sportovní ligy základních škol, která se hraje postupovým způsobem o Pohár ministra školství. Postupně zvítězili nad ZŠ Lípa - okres Havlíčkův Brod 2:0(16,19), ZŠ Pelhřimov 2:0 (10,4) a nejnapínavější a nejkrásnější utkání odehráli naši s celkem Jihlavy 2:0 (21,17). Postupují do kvalifikace na RF, které se bude konat 6. 5. 2015 ve Žďáru nad Sázavou. Soupeřit budou naši kluci s vítěznými týmy kraje Jihomoravského a Pardubického. Držme jim pěsti. Dívky skončily v krajském kole na 6. místě.

Administrátor

23. 4. 2015 14:33

Úspěch žáků ZŠ Týnská v matematice

Ve středu 8. dubna 2015 se v prostorách DDM v Borovině uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády. Žáci naší školy vyrovnaně konkurovali soupeřům z ostatních základních škol, ale i matematickým talentům výběrových škol – víceletých gymnázií a matematických tříd ZŠ TGM.  Michal Kaňkovský ze 7. B a Tomáš Zelený z 8. A se umístili ve svých kategoriích na skvělém druhém místě.   Úspěšnými řešiteli byli i Pavel Vodínský ze 6. A (6. místo) a Daniel Krupica ze 7. B (také 6. místo). Blahopřejeme!

Administrátor

8. 4. 2015 17:47

Zlatý hattrick ZŠ Týnské

Letošní ročník krajských volejbalových soutěží se vydařil nad všechna očekávání a týmy mladších žáků, starších žáků i minivolejbalistů stanuly na zlatém vrcholu podia. Takový úspěch ZŠ Týnská ve své historii dosud nezaznamenala. Minivolejbalisté sehráli 5 turnajů, z nichž pětkrát zvítězili v konkurenci 10 týmů. Mladší žáci v dlouhodobé soutěži krajského přeboru se postupně 9 kol dotahovali na doposud vedoucí celek Světlé nad Sázavou, aby v posledním turnaji vychutnali po bojovném výkonu zasloužený triumf. A starší žáci zvítězili ve své soutěži stylem 21:0 na zápasy, kdy soupeřům povolili jen 3 prohrané sety. Blahopřejeme.

Administrátor

8. 4. 2015 14:18

Naši žáci ve finále soutěže Finanční gramotnost

V březnu proběhlo krajské kolo soutěže Finanční gramotnost. Naše škola ze 436 přihlášených škol postoupila mezi 5 nejúspěšnějších týmů v republice a zúčastní se 29. dubna 2015 celostátního finálového kola v Praze, které proběhne v historickém areálu EMAUZY. Školu budou reprezentovat žáci 9. A – Vít Tlustoš, Marta Karasová a Iveta Horká.  Postup mezi nejlepší týmy v republice není náhodný. Naše škola se zúčastnila čtyř ročníků této soutěže, z toho již potřetí jsme účastníky finálového celorepublikového kola.  Blahopřejeme!!!

Administrátor

8. 4. 2015 14:25

Naši žáci ve finále matematické soutěže Pangea

V únoru se vybraní žáci 5. – 8. ročníku zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Pangea. Soutěž vznikla v roce 2007 v sousedním Německu a jejím cílem je podpořit motivaci žáků v matematice. V roce 2013/2014 se jí zúčastnilo 17 evropských zemí. Česká republika se do soutěže zapojila v loňském roce, ale soutěž probíhala pouze na území hlavního města Prahy. Letos byla soutěž nabízena všem školám v ČR. Žáci naší školy – Jakub Staněk (6. A), Michal Kaňkovský (7. B), Štěpán Chytka a Jiří Kolář (8. B) - dosáhli vynikajících výsledků ve svých kategoriích a budou nás reprezentovat ve finálovém celorepublikovém kole, které proběhne  4. 5. 2015 v Praze na půdě Univerzity Karlovy v aule Právnické fakulty. Blahopřejeme!

Administrátor

8. 4. 2015 14:22

Soutěž dětí a mládeže v programování

Dne 19. března se uskutečnilo na SPŠT v Třebíči okresní kolo Soutěže dětí a mládeže v programování. V kategorii kancelářské aplikace se na 2. místě umístil Jakub Máca  a třetí místo obsadil Jakub Švaříček. O další místa se podělili Ondřej Hricák, Jiří Kolář a Matěj Hobza.  Všichni jmenovaní žáci jsou z 8. B třídy.  V kategorii tvorba webu obsadil 4. místo Willi Lazarov z 9. A. Toto umístění je velice cenné, protože Willi soutěžil jako jediný žák ze základní školy mezi středoškoláky a na třetí místo mu chyběl pouze jediný bod. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Administrátor

31. 3. 2015 14:09

Okresní kolo Fyzikální olympiády

V okresním kole Fyzikální olympiády se na druhém místě umístil Jiří Vlasák a na třetím místě Vít Tlustoš (oba z 9.A). Blahopřejeme!

Administrátor

27. 3. 2015 12:24

Divadélko pro školy

Ve středu 25.3. k nám do školy přijelo Divadélko z Hradce Králové s představením Jak jste to myslel, pane Shakespeare? Herci žákům 2.stupně vtipnou formou přiblížili život světového dramatika. Do ukázek z jeho her se zapojili i naši žáci.

Několik fotografií najdete zde >>>

Administrátor

27. 3. 2015 20:11

1.místo v krajském kole konverzační soutěže

Ve čtvrtek 19.3. proběhlo v Jihlavě krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žákyně 9.A Veronika Blechová zvítězila a postupuje do národního kola v Praze. Gratulujeme a držíme pěsti.

Administrátor

22. 3. 2015 18:39

Zatmění Slunce 20.3.2015

Jak jsme pozorovali částečné zatmění Slunce 20. března 2015 se můžete podívat ve fotogalerii.

Administrátor

20. 3. 2015 18:49

Áčko úspěšné

DDS ÁČKO se 3. března zúčastnil okresní přehlídky divadelních souborů. Představení O Broučkovi se podařilo a soubor zaslouženě postupuje na krajskou přehlídku. Přehlídka se koná dne 10. dubna v Národním domě v Třebíči.

Administrátor

4. 3. 2015 12:14

Úspěch v turnaji v přehazované

Dne 25. 2. 2015 se v tělocvičně základní školy TGM konal tradiční turnaj v přehazované. Soutěžila smíšená družstva páťáků. Turnaje se zúčastnilo 12 družstev třebíčských i mimotřebíčských škol... Více najdete zde >>>

Administrátor

3. 3. 2015 14:45

Akce plánované školním klubem

 • Jarní sběr papíru - termín bude upřesněný podle počasí, ale již nyní můžete papír sbírat. Odevzdávejte, prosím, až ve vyhlášený termín!!! Škola je zapojena po celý rok do sběrové soutěže, kterou vyhlásila firma ESKO-T. Hraje se o hodnotné ceny!!!
 • výlet do Muzea rekrdů a kuriozit v Pelhřimově pro žáky 5. – 9. tříd v sobotu 21. 3. 2015 Program: Muzeum rekordů a kuriozit, Muzeum strašidel v Pelhřimově, Prohlídka Masarykova náměstí. Přihlášky a další informace poskytne vychovatelka ve školním klubu.

Administrátor

26. 2. 2015 11:08

1. místo v soutěži Finanční gramotnost

Družstvo žáků 9. A ve složení Marta Karasová, Pavla Komínková a Vít Tlustoš získalo 1. místo v okresním kole soutěže Finanční gramotnost a postupuje do krajského kola. Blahopřejeme!

Administrátor

24. 2. 2015 13:50

SAPERE - vědět, jak žít

Družstvo ve složení Veronika Blechová, Jiří Hronovský a Jiří Vlasák (žáci 9. A) se umístilo na 2. místě v okresním kole soutěže SAPERE - vědět, jak žít. Soutěž je o správné výživě a zdravém životním stylu. Blahopřejeme!

Administrátor

27. 2. 2015 12:13

Úspěch v konverzační soutěži

Dne 11.2. se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovaly žákyně 9.A Veronika Blechová a Adéla Gottliebová. Veronika obsadila 3.místo a Adéla 5.místo.

Ve čtvrtek 19.2. proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Do soutěže ze školního kola postoupili Jiří Vlasák a Veronika Blechová. Veronika ve své kategorii zvítězila.

Všem soutěžím blahopřejeme.

Administrátor

23. 2. 2015 21:48

Technické vzdělávání

V rámci technického vzdělávání se naše škola zapojila do projektu Kraje Vysočina ve využívání stavebnice MERKUR ve výuce.

Podrobnosti najdete zde >>>

Administrátor

22. 2. 2015 21:35

Vítězství ve výtvarné soutěži

Žáci 1. B, 1. C, 2. A, 2. C, 3. A, 3. B a 4. A se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané městskou knihovnou v Třebíči s názvem „Co uvidím na farmě“. Soutěž byla součástí projektu „Role rodinných farem“. Ze zhruba 160 výtvorů byla nejúspěšnější kolektivní práce žáků 3. B – králíkárna. Tu ocenil akademický malíř Josef Kremláček svým kalendářem s vlastnoručním podpisem. I ostatní práce žáků naší školy byly odměněny krásnými cenami. Díla si můžete prohlédnout na dětském oddělení, v internetové studovně a na schodišti knihovny.

Více fotografií najdete zde >>>

Administrátor

9. 2. 2015 20:56

Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku

Ikona Rozhodnutí o přijetí (pdf)

Administrátor

27. 1. 2015 14:38

Dějepisná olympiáda - 1.místo v okresním kole

V úterý 20.ledna 2015 se v novém DDM v Borovině konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Žák 8.B Štěpán Chytka pro naši školu vybojoval 1.místo. Blahopřejeme!

Administrátor

21. 1. 2015 20:30

Živý betlém a zpívání na schodech

Fotografie najdete ve fotogalerii >>>

Administrátor

19. 12. 2014 9:53

Vánoční besídka

Ve středu 17.12. do třídy 3.B zavítali rodiče, prarodiče a sourozenci dětí. Žáci 3.B pro ně připravili pásmo písniček, básniček, hudebních, sportovních i tanečních vystoupení, vše ve vánočním duchu. Společné vystoupení dětí a příjemně strávené chvíle s rodinou ve škole u vánočního cukroví mělo krásnou sváteční atmosféru.

Několik fotografií najdete zde >>>

Administrátor

14. 1. 2015 14:26

Přírodovědný klokan

Marta Karasová z 9. A obsadila v okrese Třebíč 4. místo v  soutěži Přírodovědný klokan. Soutěže se zúčastnilo 726 žáků ze 17 škol třebíčského okresu. Blahopřejeme!

Administrátor

17. 12. 2014 20:18

Chaloupky

Na konci listopadu navštívila třída 3.B  středisko ekologické výchovy Chaloupky. Během programu  Žijeme na Vysočině si žáci připomněli zajímavá turistická místa našeho kraje, na vycházce se rozhlédli po okolí, navštívili ovčí farmu. Vyzkoušeli si, jak se dříve dralo peří, vyrobili si svíčku z včelího vosku a dokonce si sami upekli bramborové placky, tradiční pokrm našich předků.

Několik fotografií najdete zde >>>

Administrátor

14. 1. 2015 14:12

Čtvrťáci v brněnském planetáriu

O tom, jak je vesmír krásný a zajímavý, se přesvědčili žáci 4.A a 4.B, kteří se ve středu 10. prosince vypravili do Brna do planetária. Program Úžasné planety byl prostě úžasný! Děti se v něm vydaly na cestu  Sluneční soustavou a spatřily ta nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému - putovaly spalujícím žárem, ale i ledovými pustinami, pronásledovaly kometu, dostaly se do gigantické bouře a kličkovaly mezi měsíci a planetkami. Dobrodružnou výpravu zakončily doma na planetě Zemi pohledem na noční oblohu skrývající mnohá souhvězdí.

Administrátor

17. 12. 2014 14:39

Možná přijde i Mikuláš

Možná se stalo skutečností 5. prosince, protože v tento den Mikuláš skutečně přišel! V tělocvičně napjatě čekali žáci prvního stupně, kdy se objeví jeho důstojná postava v doprovodu andělů a celé čertovské party. A dočkali se. Věděl vše o hříšnících a zlobivcích, takže jenom kulili oči, a hodné děti ze třídy pochválil. Andělé jim za odměnu rozdali sladkosti z nebeských zásob. Čerti sice nikoho neodvedli, ale pytle měli přichystané. Co kdyby bylo potřeba?  Každá třída měla připravený program, který ostatním předvedla, takže Mikuláš nakonec zjistil, že na naší škole jsou vlastně hodné děti, a byl nadmíru spokojený... Příští rok na shledanou!!

Několik fotografií najdete zde >>>

Administrátor

14. 12. 2014 22:05

Listování

Žáci 8.A a 9.A zažili netradiční hodinu literární výchovy v městské knihovně.
Ve čtvrtek 4.12. v rámci projektu Listování herec Lukáš Hejlík společně
se svými kolegy představil chlapcům a děvčatům knížku francouzského
autora Mikaela Olliviera Život k sežrání.

Administrátor

8. 12. 2014 11:11

Matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior

V pátek 28. listopadu 2014 se dvě čtyřčlenná družstva z naší školy zúčastnila mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior. Jedno družstvo tvořili žáci 9. A – Adéla Gottliebová, Vít Tlustoš, Jiří Hronovský a Jiří Vlasák. Druhé družstvo poskládali žáci osmých ročníků – Tomáš Zelený (8. A), Jakub Máca (8. B), Dominik Svoboda (8. B) a Matěj Hobza (8. B).

Soutěž za kraj Vysočina se uskutečnila v prostorách Katolického gymnázia v Třebíči. Probíhala zároveň v 10 městech České republiky a 15 městech na Slovensku. Soutěž byla připravena pro žáky 8. – 9. ročníků ZŠ a stejně starých žáků víceletých gymnázií.

Družstvo složené z žáků 9. ročníku obsadilo v Třebíči 5. místo, v republice se umístili na 44. místě ze 180 družstev a v mezinárodním měřítku obsadili 64. místo z 390 zúčastněných. V republice za námi zůstala řada gymnázií, před námi byly pouze tři základní školy.

Děkujeme za reprezentaci!!

Administrátor

17. 12. 2014 14:46

Výlet 6.A a 6.B do Anthroposu

Trvajícího podzimního počasí využily třídy 6.A a 6.B k prozkoumání  nejstarších lidských  dějin na vlastní oči. A kde by bylo lépe začít než v pavilonu Anthropos, kde si mohli žáci prohlédnout jedny z nejpozoruhodnějších pravěkých archeologických nálezů a vyslechnout mnohé zajímavé příběhy ze života lidí této doby. Osobně tak mohli zhodnotit schopnosti dávných předků člověka a ocenit jejich vynalézavost, bez níž bychom museli oželet nejeden výdobytek civilizace. Některé z prvotních nástrojů byly dokonce žákům na dobu výkladu zapůjčeny k osobnímu prozkoumání. Ač exponáty i výklad žáky zcela zaujaly, nakonec jsme se přece vrátili zpět do civilizace...snad zase o něco chytřejší.

Několik fotografií najdete zde >>>

Administrátor

2. 12. 2014 14:27

Na Týnské startoval turnaj MiniVysočina

5. listopadu odstartovala na naší škole dlouhodobá soutěž minivolejbalu pro hráče z Vysočiny v kategorii mladších žáků a žákyň. Volejbalisté si zahrají ještě 5 turnajů, z nichž hned 3 pořádá ZŠ Týnská. V prvním za účasti 10 týmů patřila zlatá, stříbrná a bronzová našim z Týnské. Také 5., 6. a 10. místo. Tréninková píle hráčů přináší nejen čelná umístění, ale hlavně radost z pohybu a sportování.

Administrátor

6. 11. 2014 11:01

Evropský den záchrany života

Děti ze 3.B se ve čtvrtek 16.10. zúčastnily velmi zajímavé ace pořádané městem Třebíč v rámci Evropského dne záchrany života.Měly možnost si prohlédnout vůz záchranné služby s odborným výkladem paní doktorky, dozvěděly se, jak postupovat při záchraně života,na figurínách si vyzkoušely masáž srdce. Poslechly si krátký výklad o práci policie, doslova prolezly policejmí vůz a jedna žákyně se dokonce ocitla na místě řidiče. Pro děti to byla velmi zajímavá a poučná akce, učily se přímo v terénu.

Administrátor

21. 10. 2014 21:33

Křest nové knihy

Ve středu 15.10. 2014 se žáci 3.B a 4.A zúčastnili slavnostního křtu nové knihy Kláry a Jana Smolíkových Jak se staví město.Kniha byla pokřtěna v prostorách expozice Cesty časem, která dala podnět ke vzniku krásné knížky, která děti zábavnou a poutavou formou seznamuje se vznikem středověkého města. Mezi dětmi byli vybráni i dva kmotři, kteří si připili spolu s autory a představiteli našeho města dětským šampaňským na úspěch nové knihy. Na závěr si děti mohly knihu zakoupit a nechat podepsat přímo od autorů.

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Administrátor

22. 10. 2014 11:28

ZŠ Týnská na zahrádkářské výstavě

Již po sedmadvacáté pořádá územní sdružení třebíčských zahrádkářů Oblastní výstavu ovoce, zeleniny, chryzantém, bonsají, léčivých bylin a včelích produktů. Žáci naší školy se již tradičně této výstavy zúčastňují se svými výtvarnými pracemi, tentokrát na téma včely a krásy podzimu.

Několik fotografií prací našich žáků na výstavě >>>

Administrátor

20. 10. 2014 15:05

Cestou necestou

Ve čtvrtek 2.10. třída 3.B navštívila pořad Cestou necestou pořádaný Zámkem Třebíč. Děti se velmi poutavým způsobem seznámily se zajímavými místy v okolí Třebíče. Prohlédly si obrázky, dozvěděly se mnoho nových informací a umísťovaly názvy míst na mapu třebíčského okresu.Vyslechly pověst o kopci Mařenka a zahrály si hry. Teď už jen zbývá se na zajímavá místa vypravit na výlet...

Několik fotografií najdete zde >>>

Administrátor

21. 10. 2014 14:51

Na podzim kam jinam než do Prahy

Počátek října už dva roky patří deváťákům a exkurzi s obsahem zeměpisu, dějepisu a výtvarné výchovy. Letos převládlo umění, Mucha a jeho Slovanská epopej. Žáci z Týnské navštívili Národní galerii v Praze, Veletržní palác se sbírkami umění 19. a 20. století, a pak si se zaujetím vyslechli povídání o dějinných událostech minulosti, tolikrát poutavě vyobrazených na obřích několikametrových plátnech Alfonse Muchy. Cestou do středu města, na Václavák, se mohli žáci projít parkem Letné se známým obřím metronomem a botami, zavěšenými po korálovém způsobu. Ještě chvíli volna, sraz u Koně, a pak už zase domů. Příště pojdeme zase. Třeba na Vyšehrad.

Několik fotografií najdete zde >>>

Administrátor

16. 10. 2014 7:33

Exkurze deváťáků v Heralticích

V pátek 3.10.2014 se 40 žáků 9.tříd zúčastnilo exkurze do pramenné oblasti Heraltice. V heraltickém areálu si prohlédli, jak se voda jímá z lesních pramenišť, dále filtruje a upravuje a nakonec odtéká nejstarším třebíčským vodovodem, jehož voda má kojeneckou kvalitu, do Třebíče. Počasí nám velmi přálo, takže to byl vedle získaných informací také hezký den v přírodě. Na tuto podzimní exkurzi navazuje na jaře ještě návštěva čistírny odpadních vod v Třebíči, kde se cyklus vody uzavře.

Několik forografií najdete v sekci Ekologie >>>

Administrátor

7. 10. 2014 10:01

Setkání po 25 ti letech

V pátek 19. září jsme v naší škole měli možnost přivítat velmi milou návštěvu. Přišli se podívat naši bývalí studenti, kteří školu opustili v roce 1989, jako žáci 8.D. Prohlédli si celou budovu, zavítali na hřiště, v nové PC pracovně zavzpomínali na svoje první počítače ve škole. Velmi se jim líbila výzdoba školy.  Na závěr zasedli ve své třídě do lavic (dnešní učebna jazyků) a  pořídili několik fotografií.  
Děkujeme za milý podvečer a těšíme se na příští setkání.

Administrátor

30. 9. 2014 22:17

S námi bez nudy

V sobotu 6. 9. 2014 se konala od 14.00 h na Hrádku akce s názvem "S NÁMI BEZ NUDY", které se zúčastnila i naše škola. Sešla se zde spousta organizací a každá z nich propagavala svoje volnočasové aktivity. Na pódiu probíhal program, děti mohly využít skákací hrad, lanové překážky, koně a hlavně se soutěžilo o hodnotné ceny. Účast dětí - malých i větších, z Třebíče a okolí, byla velká a každý odešel v 17.00 h s dobrou náladou.

Administrátor

13. 9. 2014 17:09

Výtvarná soutěž

Organizátorem dětské výtvarné soutěže "Policisté a bezpečnost na Vysočině očima dětí" bylo Krajské ředitelství policie kraje Vysočina. Práce žáků naší školy (celkem 40) byly vyhodnoceny jako jedny z nejlepších. Zvláštní ocenění si převzala přímo na Krajském ředitelství policie naše žákyně Kateřina Nováčková z 8.B, která se umístila mezi 700 účastníků mezi prvními deseti. Katko, jsi šikovná a děkujeme za vzornou reprezantaci školy v krajské soutěži.

Administrátor

26. 6. 2014 15:11

Projekt Přátelství

V červnu byl na naší škole realizován zajímavý mezinárodní projekt, při němž se setkali žáci třetích ročníků ZŠ Týnská a vídeňské Europaschule. Při jednodenní návštěvě strávili malí hosté z Rakouska s našimi dětmi hezký den se zajímavým programem. Hráli společně hry, zpívali za doprovodu kytary, prošli židovskou čtvrť a na závěr navštívili třebíčské muzeum a baziliku. Na oplátku odjeli naši třeťáci 17. června do Vídně, aby poznali, jak to chodí ve škole u našich sousedů. Potěšilo je milé přivítání a setkání s tvářemi, které už znali. Všem se moc líbila návštěva Hofburgu s příjemnou průvodkyní, která jim umožnila vyzkoušet si historické kostýmy. Mezi dětmi vládla přátelská atmosféra, dorozumívacím jazykem byla nejen čeština a slovenština, ale hlavně němčina a angličtina. Poprvé se tak všichni mohli přesvědčit, jak důležité je učit se cizím jazykům.

Administrátor

25. 6. 2014 21:02

Medailová žeň pokračuje

Žáci prvního stupně (34 dětí od 1. do 5. třídy) vytvořilo ideální tým, který pod vedením paní učitelky Dvořákové a pana učitele Dvořáka vybojoval ve žhavém pátečním odpoledni na Karlově náměstí první místo v soutěži E-on city cupu. Na prvním stupni máme opravdu šikovné talenty.

Gratulujeme!

Fotografie najdete zde >>>

Administrátor

26. 6. 2014 15:07

E-on city cup na prázdniny

Ikona Výsledky fotbalu a soutěže na prázdniny
Ikona Eon city - soutěž na prázdniny

Administrátor

26. 6. 2014 15:04

Anthropos

Slunečné červnové úterý využily 6. ročníky k návštěvě brněnského Anthroposu. Taky by se dalo říct, že zástupci rodu homo sapiens pátrali po svých dávných předcích. Krátká návštěva pravěku všechny přesvědčila o tom, že právě tady vznikaly průkopnické objevy, vynálezy a myšlenky pro další vývoj lidstva. Příjemný zážitek také umocnil pravý pěstní klín, který nám po celou dobu výkladu koloval v rukou.

Doba ledová byla super, ale než nejistý lov v okolí muzea, bylo lepší vytáhnout svačinu od maminky.

Administrátor

18. 6. 2014 20:08

Beseda s manželi Vydrovými

ZŠ Týnská byla za vzorné chování na kulturních akcích  jako jediná ze základních škol vybrána na besedu a workshop s manželi Vydrovými. Tuto akci pořádala v červnu Městská knihovna v Třebíči.

Markéta a Daniel Vydrovi jsou známí umělci, kteří se zabývají tvorbou dětských pořadů, knížek a komiksů. Žáci sedmého ročníku se seznámili s postupem jejich tvorby a samostatně se pod vedením těchto umělců podíleli na doplňování ilustrací a textů.

Setkání s manželi Vydrovými bylo oboustranně velice příjemné a milé. Děkujeme za pozvání.

Administrátor

18. 6. 2014 10:30

Venkovní květinová výzdoba školy

V hodinách "Člověk a práce" se staráme o pořádek v okolí školy, o pěkné venkovní prostředí, aby se lidé u nás cítili fajn. Na terase školy nad dětským hřištěm je několikátý rok instalována květinová výzdoba, kterou nám opět poničil mráz, takže na bujné květy si budeme muset počkat. Letos žáci 9.A sestavili zavlažovací systém, který usnadní i během prázdnin zálivku květinových truhlíků, abychom se i na začátku příštího školního roku mohli těšit z kvetoucích pelargónií.

Administrátor

17. 6. 2014 21:42

Cesty za poznáním - Dolní Vilémovice

Žáci 9. ročníku se letos v dějepisu věnovali velkému tématu, a to 2. světové válce. Aby si prohloubili své znalosti, rozjeli se 5. června  do Dolních Vilémovic, kde se narodil Jan Kubiš,  jeden z atentátníku na R. Heydricha. Expozice na místním úřadě, návštěva Kubišova rodného rodmku, ale především barvitý výklad paní starostky všechny naladil na tu správnou dějepisnou vlnu.

Fotografie najdete zde >>>

Administrátor

9. 6. 2014 14:27

Rybářské závody na Markovce

Blahopřejeme k vítězství Pavlu Švejdovi  z 3.B, jeho první soutěž a hned nejvyšší příčka. Nejen štěstí, ale také zručnost a nadšení bylo korunováno putovním pohárem a pohárem za 1. místo. Uspěl také bratr Milan, který byl šestý.

Několik fotografií naleznete zde >>>

Administrátor

4. 6. 2014 21:47

Mladí zdravotníci z 2. stupně bronzoví v kraji

V Třebíči na Hrádku se utkalo devět družstev mladých záchranářů II. stupně. Naši zdravotníci vybojovali první místo s postupem do krajského kola. V Havlíčkově Brodě se po náročných úkolech v poskytování první pomoci umístili na bronzovém místě a přivezli další pohár do sbírky. Poděkování patří žákům: Martě Karasové, Markétě Pořízové,Adéle Štanclové, Alexandře Eliášové a Marku Karasovi. K blahopřání se připojuje také okresní spolek ČČK.

Fotografie najdete zde >>>

Administrátor

4. 6. 2014 13:33

Mladí zdravotníci z 1. stupně byli úspěšní

V polovině května naše dvě družstva mladých zdravotníků 1. stupně soutěžila v poskytování první pomoci.
Z mladších žáků byli stříbrní naši páťáci - Filip Nekuda, Filip Richtr, Radim Jaša, Monika Havlátová a Sára Doležalová. Bronzovou medaili získalo družstvo, kde ošetřovali - Václav Hess, Petr Němec, Pavel Švejda , Petra Pilnáčková a Kristýna Nekudová.

Více informací a fotografie zde >>>

Administrátor

4. 6. 2014 13:32

Navrhni svůj dům

V letošním školním roce proběhl již 5. ročník soutěže Navrhni svůj dům. V okresním kole se na 4. místě umístil dům Moniky Provazníkové a Kateřiny Nováčkové (8.B) a na 5. místě dům Ivety Horké a Pavly Komínkové (8.A)

Více najdete zde >>>

Administrátor

3. 6. 2014 10:21

Den Země 2014

Jako každý rok, tak i letos, se na ZŠ Týnská uskutečnil celoškolní projekt Den Země se zaměřením na ekologii. Navíc proběhl 22.4., kdy na tento den oficiálně připadá i v kalendáři. V tento den se všechny třídy zabývají ekologií a různými aktivitami si připomínají problémy životního prostředí a hlavně, jak je řešit, co každý z nás může udělat, aby naše Země zůstala zdravá a krásná a aby se nám na ní dobře žilo. Do projektu byly začleněny téměř všechny předměty a podle jejich zaměření plnili žáci různé úkoly.

Administrátor

29. 5. 2014 14:11

Páťáci navštívili planetárium v Brně

Na začátku května se páté třídy vypravily do planetária. Žáci se proletěli vesmírem až na konec naší galaxie. Seznámili se i se sousedními galaxiemi a obdivovali krásu mlhovin, planet, měsíců a prstenců. Zopakovali si i některá souhvězdí. Všem se exkurze do vzdáleného vesmíru velmi líbila.

Administrátor

28. 5. 2014 13:08

Kralické putování

Také v tomto školním roce žáci 7.tříd vyrazili do Kralic nad Oslavou. Zde navštívili Památník Bible kralické, kde je zaujala expozice věnovaná historii tiskárny Jednoty bratrské. Dále si připomněli životní osudy Jana Amose Komenského. Zpáteční cestu si sedmáci v pátek 23.května zpestřili vycházkou zámeckou oborou do Náměště nad Oslavou.

Administrátor

26. 5. 2014 9:23

Týnská cestománie - Polsko

Tentokrát vyrazili žáci z Týnské na zeměpisnou exkurzi do Polska. Sice jen dvoudenní výlet, ale nabitý od rána do večera cestovatelskými zážitky. Starobylé město Krakov a katedrála na Wawelu, kde byli korunováni polští králové, solný důl Wieliczka s úchvatnými multimediálními pořady se světly, hudbou i ochutnávkou pravé soli, Wadowice, rodiště papeže Jana Pavla II a Osvětim, místo utrpení nevinných lidí, obětí nacismu. Podle ohlasů na naši expedici se dá předpokládat, že příští rok vyrazíme za hranice všedních dnů znovu.

Fotografie najdete zde >>>

Administrátor

26. 5. 2014 11:57

Minivolejbal škol

Dalším ze sportovních úspěchů ZŠ Týnské bylo vítězství  mladších žáků a stříbrné umístění mladších žákyň v krajském kole minivolejbalu trojic. Hrálo se tradičně v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kluci zvítězili s převahou a druhá příčka děvčat představovala jen méně sportovního štěstíčka ve velmi vyrovnaném finále s Jemnicí. Složení týmů dává naději na podobný úspěch i v příštím roce. Blahopřejeme.

Administrátor

20. 5. 2014 10:11

Škola čar a kouzel

Ve středu 30. dubna školou opět rejdili čarodějové a čarodějnice.

Fotografie z projektového dne naleznete zde >>>

Administrátor

16. 5. 2014 16:58

Exkurze žáků 8. ročníků

V úterý 29.dubna se 45 žáků 8.tříd zúčastnilo exkurze do Rajhradu u Brna a brněnských kasemat na Špilberku. Dopoledne žáci navštívili benediktinský klášter v Rajhradě, kde se nachází Památník písemnictví na Moravě. Klášter společně s kostelem patří mezi významné barokní stavby. Benediktinům byl vrácen dosti zdevastovaný a nyní se postupně opravuje. Odpoledne žáci zamířili do nejtěžšího žaláře habsburské monarchie na Špilberku.

Administrátor

6. 5. 2014 15:28

Autorské čtení

V pátek 25.dubna se žáci 7. a 8. tříd zúčastnili autorského čtení. Na naši školu zavítal mladý spisovatel Jan Opatřil, který žákům představil svoji knížku Děsuplné povídky.

Fotografie najdete zde >>>

Administrátor

2. 5. 2014 11:26

ZŠ Týnská obhájila 1. místo ve volejbalu starších žáků

24. 4. 2014 se uskutečnilo na ZŠ Týnská Třebíč okresní kolo ve volejbalu starších žáků. Na domácím hřišti změřili své síly naši volejbalisté v přeboru starších žáků s dalšími čtyřmi celky okresu. Reprezentanti naší školy obsadili zaslouženě 1. místo.

Více najdete zde >>>

Administrátor

25. 4. 2014 11:20

3.A na Chaloupkách

Ve středu 16.dubna vyrazili žáci 3.A do ekologického centra Chaloupky u Kněžic. A byl to opravdu vydařený výlet! Děti se naučily otloukat píšťalku z vrbového proutku, chytat hmyz na louce a různé živočichy v rybníku, vytvořily si herbář a v lese hrály hru na mimikry. Po dopoledni plném nových zážitků se všichni vydali na cestu do Okříšek a potom vlakem domů.

Administrátor

23. 4. 2014 10:23

Krajské kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 10.dubna se Ema Velebová ze 3.A zúčastnila krajského kola recitační soutěže jednotlivců. Dosáhla tak nejvyššího možného úspěchu ve své kategorii. Blahopřejeme!

Administrátor

23. 4. 2014 10:19

Děvčata druhá v okresním kole volejbalu

Ve čtvrtek 10.4.2014 se uskutečnilo okresní kolo volejbalu dívek. Po velmi dramatickém zápasu Masaryčkou, který naše děvčata vyhrála v tiebreaku 14:11, obsadila krásné druhé místo. Blahopřejeme a děkujeme!

Podrobnosti najdete zde >>>

Administrátor

15. 4. 2014 15:02

Jsme přeborníky kraje i v mladších žácích v minivolejbalu!

Dubnová neděle před Velikonocemi měla rozhodnout o vítězství v Lize Vysočiny, v dlouhodobé soutěži v minivolejbalu. A-tým ještě netušil, zda bude slavit vítězství, anebo skončí smutný stříbrný. Tentokrát jsme hráli v dobré sestavě dva kluci a tři dívky. První zápas proti našemu Béčku byl zápasem nervů, skončil 2:1 pro Áčko. Čekaly nás nabuzené Senožaty, které nás přijely porazit a slavit své možné prvenství. Nakonec Týnská A zvítězila 2:0 poměrem míčů 33:29.

Podrobnosti najdete zde >>>

Administrátor

15. 4. 2014 15:00

Neskutečný úspěch ZŠ Týnské v matematice!

V letošním roce přihlásila ZŠ Týnská víc než 10 matematiků do celookresní soutěže žáků, kteří mají radost z vyřešených logických, planimetrických, aritmetických anebo geometrických úloh. Žáci z šestých a sedmých tříd porovnali svůj úsudek se soupeři z výběrových škol – gymnázií  a z matematického výběru ZŠ TGM. Řeknete si, nemají šanci naši žáci z Týnské. Ale vůbec to tak není!!! Naopak! Srdnatě a vyrovnaně naši matematici konkurovali oběma výběrovým školám. Získali jedno zlaté umístění (Tomáš Zelný, 7. A), dvě bronzové medaile (Matěj Hobza, 7. B a Michal Kaňkovský, 6.B) a 5. místo (Jakub Švaříček, 7.B). Jednoduše řečeno, matematicky nadané děti mají na Týnské ZELENOU!

Administrátor

14. 4. 2014 14:38

Pomoc pro Erička

Na minulé schůzce školního parlamentu nás navštívil Eriček, chlapeček, jehož postižení mu neumožňuje, aby sám seděl, chodil a hrál si jako ostatní děti. Jeho zdravotnímu stavu by pomohla nákladná léčba v Piešťanech, kterou rodiče nemůžou uhradit sami. Proto se naše škola zapojila do sbírky „Víčka pro Erička“, abychom chlapci pomohli. Více zde.

Administrátor

3. 4. 2014 13:34

Jsme krajskými přeborníky ve volejbalu starších žáků

Veliké blahopřání patří našim klukům, jejich spoluhráčům z Velkého Meziříčí a zejména trenérům Jirkovi Kraclovi, Petru Vašíčkovi a Mirce Hedbávné. Letos poprvé se zúročila několikaletá společná tréninková spolupráce, která dovedla naše hráče až na nejvyšší stupeň v kraji Vysočina.

Více informací na stránce volejbalu >>>

Administrátor

31. 3. 2014 13:15

Bubnování v kruhu

V pátek 7. března 2014 se děti z 1. stupně naší školy zúčastnily hudebního pořadu Bubnování v kruhu. Pánové, kteří k nám zavítali, s sebou přivezli velké množství a rozmanitou škálu bubnů. Všechny děti měly možnost se aktivně zapojit nejen do bubnování, ale také do tance a zpěvu. Všichni jsme se přesvědčili, že buben je nástroj opravdu magický a společné bubnování je úžasný prožitek , dokáže navodit příjemnou atmosféru a přinést pozitivní energii. Děti byly nadšené, program se jim velmi líbil.

Fotografie z bubnování najdete zde >>>

Administrátor

20. 3. 2014 9:55

Ať se vede, Tomáši!

Krajské kolo Zeměpisné olympiády znovu pro Tomáše Zeleného. Tentokrát skvělé 4. místo mezi 10 účastníky kategorie B, tedy žáky a studenty základních škol a nižších gymnázií v kraji Vysočina. Mezi všemi třebíčskými reprezentanty skončil na pomyslném druhém místě za Markem Kostkou z Gymnázia v Třebíči (3.místo), který mimochodem vyšel rovněž z našich týnských lavic. Tomáš navíc má ještě jeden úkol. Postoupil do krajského kola soutěže Eurorebus. Brzy odjede do Jihlavy vyzkoušet znovu svou chuť popasovat se ve zdravém soupeření v boji o další postup. Ano, vedět víc, a jít si posvém zas o krok dál. Ať se vede, Tomáši!

Administrátor

18. 3. 2014 12:27

Finanční gramotnost - 1. místo v krajském kole

Družstvo naší školy ve složení Vít Tlustoš (8. A), Marta Karasová (8. A) a Alexandra Eliášová (9. A) vybojovalo 1. místo v krajském kole soutěže Finanční gramotnost a probojovalo se do celostátního kola do Prahy. Blahopřejeme!!! 

Administrátor

17. 3. 2014 8:43

Úspěch našich žáků v soutěži v programování

Dne 5. března 2014 se na SPŠT v Třebíči uskutečnilo okresní kolo Soutěže dětí a mládeže v programování.  V kategorii Kancelářské aplikace se na 1. místě umístila Alexandra Eliášová (9. A), 2. místo obsadil Vít Tlustoš (8. A) a 3. místo patří Petru Mickovi (8. A). V kategorii Tvorba webu vynikajícího úspěchu dosáhl žák Willi Lazarov (8. A), který se v konkurenci středoškoláků umístil na krásném 2. místě. Blahopřejeme!!!

Administrátor

17. 3. 2014 8:41

ÁČKO míří do kraje

Dětský divadelní soubor ÁČKO zabojoval na okresní přehlídce divadelních souborů, která proběhla 4.3. 2014 v Národním domě v Třebíči. S představením Kočičiny kocourka Damiána postoupil na krajskou přehlídku. Držte pěsti a přijďte ÁČKO podpořit 11.4. do Národního domu. Děkujeme všem, kteří přispěli k úspěchu a "áčkařům" blahopřejeme.

Administrátor

6. 3. 2014 8:54

Okresní kolo recitační soutěže sólistů

Dva nejmladší recitátoři z 1.B a 1.C, Michal Novotný a Šárka Kratochvílová, reprezentovali v okresní soutěži naše prvňáčky. Oba získali ocenění poroty s dárkem. V knihkupectví Trojan si vybrali svoji odměnu. Porota vybrala z kategorie druhých a třetích ročníků také naši recitátorku z 3. třídy Emu Velebovou. Ve 3. kategorii získal František Neuman čestné uznání. Blahopřejeme.

Administrátor

6. 3. 2014 10:43

Přebor škol Kraje Vysočina ve sjezdovém lyžování

4. 3. 2014 proběhl na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí přebor škol Kraje Vysočina ve sjezdovém lyžování a snowboardingu. Naše škola se i letos zúčastnila a zaznamenala několik výborných úmístění.

Výsledky a fotografie najdete zde >>>

Administrátor

5. 3. 2014 13:30

Okna technickým oborům dokořán

V rámci podpory technického vzdělávání a přípravy na budoucí povolání se žáci osmýchtříd naší školy zapojili do projektu OHK Třebíč - "Okna technickým oborům dokořán". Navštívili střední technickou školu a na místě si ve špičkově vybavených dílnách vyzkoušeli vyrobit kovový svícen, pájet spoje na LED blikačce, obsluhovat CNC obráběcí centra či prohlédnout si moderní 3D tiskárnu v provozu. Výrobek 3D tiskárny - kostka v kleci, se těšila velkému zájmu žáků i kantorů.

Administrátor

4. 3. 2014 9:49

Šikovní řemeslníci

Třída 2.A  navštívila lektorský blok – Šikovní řemeslníci - interaktivní expozice Cesty časem.Děti se dozvěděly, jak se dřív zpracovávalo obilí, dřevo, len a ovčí vlna. Vyprávěly si o tom, jak se splétaly provazy, vyráběla kola a tkalo na stavu. Vše si žáci mohli prakticky vyzkoušet na funkčních exponátech. Vyndávali chléb z pece, vyráběli provazy, sestavili kolo. A když mleli obilí na žentouru, museli uznat, že naše babičky a dědečkové to opravdu neměli lehké…

Fotografie >>>

Administrátor

26. 2. 2014 14:05

Školní kolo recitační soutěže

V únoru na naší škole proběhla recitační soutěž žáků prvního i druhého stupně. Přednes některých žáků byl velmi kvalitní a přirozený. Ti nejlepší byli vybráni na okresní recitační soutěž.  Držíme jim pěsti!

Administrátor

26. 2. 2014 13:59

Cizí jazyky opět mezi nejlepšími

Dne 13.2. se konalo okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Lucie Částková z 9.A obsadila velmi pěkné 4.místo. Na její úspěch navázali 19.2. Jiří Vlasák a Veronika Blechová z 8.A. V okresním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce Jiří vybojoval 4.místo a Veronika 7.místo v silné konkurenci 30 soutěžících. Blahopřejeme!

Administrátor

26. 2. 2014 10:50

Tomáš Zelený opět vítězí

Po loňském velkém úspěchu v Zeměpisné olympiádě si chtěl Tomáš Zelený také letos otestovat své geografické znalosti a dovednosti. Do okresního kola Zeměpisné olympiády ho doprovodili neméně nadějní reprezentanti školy Jakub Máca, Radek Svoboda a Pavla Přinosilová. Všichni prokázali vynikající znalosti a ve velmi silné konkurenci obsadili skvělá umístění. Radek Svoboda 7. místo mezi 27 soupeři a ještě lépe si vedli Jakub Máca na 5. místě z 37 účastníků kategorie B a především znovu Tomáš Zelený, který obhájil loňské vítězství a postupuje do krajského kola ZO. Držíme pěsti, Tomáši!

Administrátor

24. 2. 2014 12:04

Rychlobruslení na ZOH třebíčských škol

20. 2. 2014 se žáci naší školy zúčastnili závodu v rychlobruslení v rámci ZOH třebíčských škol. Na zimním stadiónu jsme získali několik medailí - hlavně v obou smíšených štafetách a také na krátké i dlouhé dráze. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem za dobrou reprezentaci.

Fotografie reprezentantů naší školy >>>

Administrátor

21. 2. 2014 10:42

Okresní přebory ve vybíjené

Hráči  a hráčky nejmladší kategorie minižáků se zúčastnili okresních přeborů ve vybíjené. Děvčata obsadila v turnaji smolně 4. místo a chlapci skončili na 2. místě. Blahopřejeme ke stříbrnému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Podrobnosti a fotografie >>>

Administrátor

19. 2. 2014 12:09

Proběhl zápis dětí do prvního ročníku

V pátek 24. 1. 2014 a v sobotu 25.1. 2014 proběhl na naší škole zápis dětí do 1.třídy. Přijato je 66 dětí. Ve školním roce 2014/2015 budeme otvírat místo původně plánovaných dvou tříd 3 třídy prvňáčků. Pokud má někdo z rodičů zájem ještě přihlásit dítě do první třídy na naši školu, je možné kontaktovat vedení školy a projednat případné přijetí.

Administrátor

19. 2. 2014 20:00

Dějepisná olympiáda

V okresním kole Dějepisné olympiády, která se konala v pondělí 27.ledna 2014, vybojoval velmi pěkné 7. místo Štěpán Chytka ze 7.B. K úspěšným řešitelům se zařadila také Pavla Mitašová z 8.B.

Administrátor

27. 1. 2014 20:50

Bruslení na 1. stupni

Třídy z prvního stupně naší školy chodí v rámci hodin tělesné výchovy také bruslit na třebíčský zimní stadion. Pro některé děti je to úplně první kontakt s ledem na bruslích. Na fotografiích je právě v akci 2.B.

2.B bruslí 2.B bruslí

Administrátor

24. 1. 2014 8:46

Vánoční posezení ve 2.B

Ve středu 18.12.2013 se u druháčků konalo společné vánoční posezení dětí a jejich rodičů.Děti s paní učitelkou připravily téměř hodinové vystoupení, třída byla provoněná svícínky, které si ve škole samy vyrobily.Na lavicích lákalo vánoční cukroví, prostě krásná vánoční atmosféra.

Fotografie najdete ve fotogalerii>>>

Administrátor

9. 1. 2014 13:53

Liga Vysočiny

Nejmladší volejbalisté ZŠ Týnské na 4. turnaji Ligy Vysočiny obhájili svá prozatímní umístění na 1., 4. a 6. místě tohoto krajského přeboru v minivolejbalu. Největší pochvala patří nejmenším, kteří postoupili do A-skupiny soutěže.

 

Administrátor

6. 1. 2014 14:03

Vánoční sbírka krmiva 2013

V termínu 2.-20.12.2013 se uskutečnil již šestý ročník Vánoční sbírky krmiva pro třebíčský  útulek. Žáci naší školy se do sbírky také zapojili a podařilo se jim pro opuštěné pejsky a kočičky nashromáždit více než 100 konzerv a dlaších „dobrot“.

Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Administrátor

8. 1. 2014 12:54

Vánoční volejbalový turnaj

V pátek 20. 12. se na ZŠ Týnská uskutečnil tradiční školní vánoční turnaj ve volejbalu. V krásném finále zvítězilo smíšené družstvo 8.A  před týmem 9.B. Třetí ze šesti zúčastněných družstev se umístil tým sedmých ročníků.

Vítězům gratulujeme!

Administrátor

9. 1. 2014 13:30

Vítězství ve výtvarné soutěži

Žáci 3.A vyhráli výtvarnou soutěž pořádanou městskou knihovnou v Třebíči. Za nejlepší kalendář si počátkem prosince odnesli společenskou hru.

Administrátor

20. 12. 2013 9:04

Staročeské Vánoce

Ve středu 11.12. 2013 se  třídy 1.A a 2.B zúčastnily pořadu Staročeské Vánoce ve středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí. Děti se dozvěděly, jak vznikla tradice tvoření  betlémů a vlastní betlém si také vytvořily. Ochutnaly devět chodů staročeské štědrovečerní večeře, vyzkoušely si některé tradiční vánoční zvyky a vyrobily si z drátků ozdůbku na stromeček. Všem se nám na Ostrůvku velmi líbilo a určitě jsme tam nebyli naposledy.

Administrátor

19. 12. 2013 11:22

Kocour Mikeš ve 2.B

Pondělí 2.12.2013 byl ve třídě 2.B den ve znamení kocoura Mikeše. Proběhl zde celodenní projekt Mikuláš. Zvířátka ze známé knížky o mluvicím kocourkovi dělala dětem průvodce dopolednem, kdy se dozvěděly mnoho nového o tom, kdo to byl sv. Mikuláš, o svátku sv. Barbory a starých mikulášských zvycích. Vyrobily si vesničku Hrusice, namalovaly postavu Mikuláše, spočítaly si cenu mikulášské nadílky, zazpívaly si písničku o Mikulášovi. Celé dopoledne velmi rychle uběhlo a děti se učily, ani si to neuvědomovaly.

Fotografie najdete zde >>>

Administrátor

19. 12. 2013 13:38

Utkání prvního s druhým v KP volejbalistů

V neděli sehráli chlapcici poslední dva zápasy první poloviny KP žáků ve volejbalu. Chlapci získali důležitý náskok do druhé poloviny soutěže. ZŠ Týnská-ZŠ Lípa 3:0 (22,21,18) a 3:1 (14,-13,12,18).

Administrátor

16. 12. 2013 22:46

Třetí kolo Ligy Vysočiny

V třetím kole Ligy Vysočiny překvapily všechny týmy ZŠ Týnské výborným pohybem a obětavou hrou. Zejména nejmladší Céčko chvílemi docela zatápělo svým soupeřům. Tým B po dvou bramborových umístěních skončil třetí.Áčko zvládlo všechny 4 zápasy na jedničku.

Administrátor

16. 12. 2013 22:52

Mikuláš na Týnské

Několik fotografií letošního Mikuláše, andělů a čertů najdete ve fotogalerii.

Administrátor

16. 12. 2013 22:48

Zlatý úspěch ZŠ Týnské v Lize Vysočiny

V Lize Vysočiny nastoupila v barvách ZŠ Týnské hned tři družstva. Měli jsme velký cíl. Udržet oba týnské celky v kvalitnější A-skupině soutěže a pokusit se o postup třetího týmu ze slabší B-skupiny. Podařilo se. Naši postupně porazili celky Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, ZŠ Brtnici, Jiskru Havlíčkův Brod a domácí Žďár nad Sázavou B.

V elitní skupině A jsme měli zastoupeny dva celky. Našimi soupeři byli hráči ze Žďáru A, Senožat, zatím druhého celku soutěže, a Sklo Bohemie Světlé nad Sázavou A. Hráči ZŠ Týnské A po krásných bojích zvítězili bez ztráty zápasu. A Béčko získalo 4. místo v tabulce a udrželo v soutěži svou pozici. ZŠ Týnská má v 3. kole zajištěnu účast všech tří reprezentačních celků v elitní skupině Ligy Vysočiny.

Kluci a holky, děkujeme.

Kompletní výsledky zde.

Administrátor

16. 12. 2013 22:47

Den s vědou a technikou

V pondělí 4. listopadu navštívil naši školu tým učitelů a studentů Technické univerzity v Liberci s programem zaměřeným na nejmodernější technologické postupy a výsledky vědeckého bádání. Žáci 8. a 9. ročníků se seznámili s nanomateriály, bionikou, intermetalikou, motory a inteligentními domy.

Den s vědou ukázal žákům vědu a techniku jako zajímavé oblasti, kterým se mohou věnovat a kde mohou v budoucnu najít své perspektivní uplatnění.

Fotografie najdete ve fotogalerii >>>

Administrátor

16. 12. 2013 22:50

Okresní kolo přespolního běhu

Dne 3.10.2013 se konalo okresní  kolo v přespolním běhu. Zúčastnila se ho družstva z naší školy ve čtyřech kategoriích. V závodě družstev svoji kategorii vyhrála mladší děvčata a postupují do krajského kola. Družstvo závodilo ve složení  Michaela Peštálová,  Barbora Štelclová, Eliška Komendová, Johana Vašinová  a Aneta Kuhwegová. Družstvo starších dívek skončilo celkově druhé a postupuje také do krajského kola. Toto družstvo závodilo ve složení Kateřina Pořízová, Marta Karasová, Nikol Skoupilová, Karolína Zahrádková a Markéta Pořízová. V konkurenci  dvanácti škol se neztratila ani družstva chlapců, když shodně skončila na pátém místě. V soutěži  jednotlivců si žáci naší školy odnesli kompletní sbírku medailí. Zlato vybojoval  Marek Karas , stříbro Michaela Peštálová a bronz Kateřina Pořízová.

Administrátor

16. 12. 2013 22:49

Minivolejbal

V Pelhřimově se v neděli 22. září konal rozřazovací turnaj v minivolejbalu Kraje Vysočina. ZŠ Týnská obsadila soutěž dvěma družstvy a v konkurenci 37 turnajových účastníků obsadila dvě druhá místa ve svých skupinách. Týnští volejbalisté si tak vytvořili dobrý předpoklad pro postup do A-skupiny soutěže chlapeckých a smíšených týmů.

Administrátor

26. 9. 2013 13:57

Atletky z Týnské jsou druhé v ČR

V druhé polovině června 2013 se konalo v Kolíně Republikové finále atletického čtyřboje. Stejně jako loni se do něj probojovalo družstvo starších dívek ze ZŠ Týnská. Loňské třetí místo dávalo tušit, že děvčata budou bjovat o místa nejvyšší. Závody se konaly na krásném kolínském stadionu v nesnesitelném horku. Už samotná přítomnost na stadionu znamenala velké sebezapření. V takto extrémních podmínkách musela všechna děvčata absolvovat 4 disciplíny (60m, 800m, skok vysoký nebo daleký, hod míčkem nebo vrh koulí). V polovině závodu děvčata vedla s velkým náskokem. Pak ale přišlo zaváhání ve skoku vysokém a 0 bodú za tuto disciplínu. V celkovém součtu bodů nakonec naše děvčata podlehla výběru ze Zubří o pouhých 27 bodů. Družstvo startovalo ve složení: Veronika Janíčková, Martina Kršková, Kateřina Kratochvílová, Kateřina Pořízová a Eliška Dočkalová. Veronika navíc zvítězila v soutěži jednotlivců Děvčata, patří Vám veliké poděkování!

 

Administrátor

28. 6. 2013 11:09

Tomáš ve finále

Eurorebus je vědomostní soutěž, kterou si v republikovém finále vyzkoušel Tomáš Zelený z naší školy. Jako vítěz zeměpisné olympiády reprezentoval v pražském celorepublikovém klání Kraj Vysočina. V silné konkurenci několika desítek soupeřů sice nedosáhl až na přední příčky, ale zkušenost velkolepého finále za účasti profesionálních moderátorů a doprovodných akcí stála za to. Zážitkem bylo vyprávění cestovatele Dana Přibáně, který projel trabantem Jižní Ameriku nebo rozhovor se zpěvákem Vojtou Dykem. Tomáš po finále prohlásil: „Letos jsem jel na zkušenou, příští rok se uvidí!“

Administrátor

18. 6. 2013 14:49

Úspěch v Pythagoriádě

Ve středu 15. května 2013 se na ZŠ TGM Třebíč uskutečnilo okresní kolo Pythagoriády. Mezi matematickými talenty pátých tříd se na 4. místě umístil Richard Mittner z V. B. Úspěšnou řešitelkou byla i Lenka Kotrbová z V. A. V kategorii žáků šestých tříd se na krásném 3. místě umístil Tomáš Zelený z VI. A. Úspěšnými řešiteli v této kategorii byli i František Neuman a Jakub Máca z VI. B.

Blahopřejeme!
 

Administrátor

17. 5. 2013 10:53

Úspěch v programování

Po loňských úspěších žáků školy v soutěži mládeže v programování jsme byli zvědavi, zda obstojí i letošní osmáci a deváťáci. Všechno dopadlo na výbornou. V krajském kole soutěže v kategorii užití kancerlářského softwaru se umístil na skvělém 3. místě Vojtěch Cafourek z 9. B. Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Administrátor

13. 5. 2013 21:17

Den Země a Škola čar a kouzel

Na konci dubna se uskutečnily dva celoškolní projektové dny:

Administrátor

13. 5. 2013 12:41

Týnská má nejdelší tkaničku Tkaničkiády

V TKANIČKIÁDĚ na Karlově náměstí se utkali žáci třebíčských základních škol. Cílem bylo svázat co nejdelší tkaničku. Všechny soutěžní tkaničky mají dát vzniknout jedné předlouhé tkaničce, která se možná zapíše do české knihy rekordů. Akce je spojena s festivalem Borovina živá dodnes…

V pondělí se na Karlově náměstí na 1. místě umístila 6.B ze ZŠ TÝNSKÁ s tkaničkou dlouhou 2290m, 2. místo obsadila 7.A ze ZŠ T.G.Masaryka s 1 626,57m a 3. příčka patří Broučkům z MŠ Bartuškova, kteří svázali tkaničku o délce 1 487,2m.

Administrátor

5. 5. 2013 16:00

Volejbalové ocenění pro ZŠ Týnskou

17. duben 2013 byl na ZŠ Týnské dnem volejbalu. V tělocvičně se sešli současní i bývalí žáci školy a hráči partnerského klubu z Velkého Meziříčí, aby spolu prožili slavnostní událost. Na Týnskou přijel zástupce ČVS Jiří Zach předat do rukou ředitele školy Jaroslava Abraháma za přítomnosti zástupkyně města Třebíče paní Pánkové ocenění za výbornou práci pro rozvoj mládežnického volejbalu. Od středy je ZŠ Týnská partnerskou školou Českého volejbalového svazu.

Administrátor

22. 4. 2013 15:09