Školní parlament

Zasedání školního parlamentu se konají jednou za dva měsíce ve společenské místnosti školy. Účastní se ho vedení školy, výchovný poradce, preventista, vedoucí školního klubu a zástupci tříd 2. stupně ZŠ.

Ve školním roce 2019/20 reprezentují své třídy ve školním parlamentu tito žáci:

 • 5.A - Vladimír Černoch, Magdalena Bednářová
 • 5.B - Jakub Chromý, Petr Malbohan
 • 6.A - Pavla Dvořáková, 6.A;Jakub Koch
 • 6.B - Alžběta Jirků, Adriana Zlatušková
 • 7.A - Tomáš Studený, Michal Jahoda
 • 7.B - Maxim Šauer, Monika Němcová
 • 8.A - Monika Bednářová, Filip Šťastný
 • 8.B - Pavel Chromý, Roman Prášek
 • 9.A - Marek Focher, Ema Velebová
 • 9.B - Nikola Kopečná, Tereza Pospíšilová

Činnost našeho školního parlamentu přispívá ke zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli, poskytuje zázemí pro vyslovení názorů a námětů dětí ve vztahu k vedení školy, zapojuje žáky do bližší spolupráce s činností Studentského parlamentu města Třebíče.

K cílům školního parlamentu patří:

 1. poskytnout žákům možnost svými názory a připomínkami podílet se na rozvoji školy a jejího prostředí
 2. poznat názory a náměty dětí
 3. učit žáky komunikačním dovednostem mezi sebou samými i ve vztahu k dospělým
 4. přispívat ke zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků
 5. pomáhat prosazovat náměty a projekty připravované Studentským parlamentem města Třebíče

Termíny zasedání školního parlamentu ZŠ Týnská ve školním roce 2019/2020:

Administrátor

8. 10. 2019 12:46