Školní parlament

Zasedání školního parlamentu se konají jednou za dva měsíce ve společenské místnosti školy. Účastní se ho vedení školy, výchovný poradce, preventista, vedoucí školního klubu a zástupci tříd 2. stupně ZŠ.

Ve školním roce 2021/22 reprezentují své třídy ve školním parlamentu tito žáci:

 • 5.A -
 • 5.B -
 • 6.A -
 • 6.B -
 • 7.A -
 • 7.B -
 • 8.A -
 • 8.B -
 • 9.A -
 • 9.B -

Činnost našeho školního parlamentu přispívá ke zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli, poskytuje zázemí pro vyslovení názorů a námětů dětí ve vztahu k vedení školy, zapojuje žáky do bližší spolupráce s činností Studentského parlamentu města Třebíče.

K cílům školního parlamentu patří:

 1. poskytnout žákům možnost svými názory a připomínkami podílet se na rozvoji školy a jejího prostředí
 2. poznat názory a náměty dětí
 3. učit žáky komunikačním dovednostem mezi sebou samými i ve vztahu k dospělým
 4. přispívat ke zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků
 5. pomáhat prosazovat náměty a projekty připravované Studentským parlamentem města Třebíče

Termíny zasedání školního parlamentu ZŠ Týnská ve školním roce 2019/2020:

 • 12.10.2021

 • 14.12.2021

 • 8.2.2022

 • 12.4.2022

 • 7.6.2022

Administrátor

30. 8. 2021 7:57