Partnerské školy

V roce 2015 jsme navázali partnerské vztahy se dvěma vídeňskými školami, které se nacházejí nedaleko Prátru. Jedná se o školy, kde se vzdělávají žáci 1. – 4. ročníku.

Naši žáci 2. B vytvořili s paní učitelkou Růžičkovou ozvučený obrázkový česko – německo - anglický slovníček a zaslali jej svým vrstevníkům.  V červnu obě paní ředitelky navštívily naši školu a dohodli jsme se na další spolupráci.

GTVS - Vereinsgasse - http://gtvs-vereinsgasse.schule.wien.at/

NOVA Ganztagsvolksschule - http://nova.schule.wien.at/

Administrátor

21. 8. 2022 16:39

Výměnný pobyt žáků

Ve dnech 23. až 27. dubna 2018 si 22 žáků z prvního stupně Týnské užilo školu tak trochu jinak. V pondělí spolu s vyučujícími vyrazili směr Vídeň, kde během následujících tří dnů absolvovali rozmanitý program, který pro ně připravila základní škola (Volkschule) v ulici Vereinsgasse. Po příjezdu mohli nejprve ve skupinkách za doprovodu malých rakouských kamarádů důkladně prosmejčit školu a pak se vydali na prohlídku Štěpánského chrámu, kde na ně čekal výstup na věž a také trochu tajemna a mrazení při návštěvě katakomb s kostnicí.

V dalších dnech si děti užily dvě atrakce v zábavním parku Prater, poznaly centrum města při luštění zábavného kvízu, navštívily vnitřní prostory zámku Schönbrunn se zajímavou možností navléknout se do historických kostýmů, a kromě jiného si mohly prohlédnout i potápějícího se ledního medvěda, koaly, pandy, medúzy, chobotnice a spousty dalších zvířat v krásné ZOO Schönbrunn.

To všechno byl pro naše děti mimořádný zážitek, neméně zajímavý pro ně ale jistě byl kontakt se zhruba stejně starými kamarády z Rakouska, se kterými si mohly procvičit své jazykové znalosti a poznat odlišnosti českého a rakouského prostředí díky jejich pobytu přímo v rodinách.

Ve středu všechny české i rakouské děti odjely do Třebíče, kde byl také připraven bohatý program – např. návštěva Baziliky sv. Prokopa, Židovského města nebo Alternátoru nebo účast na olympiádě na školním hřišti.

Všichni si tento pobyt opravdu užili a už se těšíme na další setkání a našimi přáteli z Vídně.

Administrátor

21. 8. 2022 16:40

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

 
Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

 
Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

 
Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

 

Administrátor

21. 8. 2022 16:54

Třeťáci a čtvrťáci ve Vídni

10. – 12. května 2017 se žáci prvního stupně zúčastnili třídenního poznávacího výletu do Vídně. Akce se konala v rámci spolupráce s partnerskou školou na Vereingasse.

Součástí bohatého programu byla hádanková rallye, při které poznali mnoho vídeňských pamětihodností.

Administrátor

21. 8. 2022 16:57