Výměnný pobyt Třebíč – Vídeň 2024

V týdnu od 13. do 17. května 2024 se výběr žáků našich čtvrtých ročníků zúčastnil výměnného pobytu ve Vídni. Během pobytu jsme navštívili Prátr, kde byla největší atrakcí jízda strašidelným domem a také obrovské ruské kolo, které nám nabídlo výhled na památky i široké okolí. Další den jsme se všichni trochu báli v katakombách sv. Štěpána, poté žáci luštili úkoly v centru města a ochutnali tamější zmrzlinu přímo od Italů. Poslední den ve Vídni nechyběla cesta metrem k Schönbrunnu a návštěva dětského muzea – převleky za dob Marie Terezie neměly chybu.

Druhou polovinu týdne jsme prožili v Třebíči, kde jsme navštívili baziliku sv. Prokopa a třebíčskou věž. Odpoledne jsme hráli hry a plnili úkoly v židovské čtvrti. Poslední den nás však překvapil silný déšť, proto jsme jej strávili v muzeu Cesty časem, a nakonec žáci tvořili kostku s památkami Třebíče a pestrého létajícího motýla.

Tato akce byla jistě pro naše čtvrťáky velkou výzvou, protože přespat u cizí rodiny, která nemluví jejich jazykem, si opravdu zasluhuje velkou pochvalu! Všichni se domluvili a pobyt chválili. Nakonec při loučení došlo i na slzavé údolí, protože takováto přátelství si pamatujete celý život. Příští rok se opět těšíme na další zážitky.

Administrátor

29. 5. 2024 14:29

Třebíč – Vídeň 2024

Třebíč – Vídeň 2024

Třebíč – Vídeň 2024

Třebíč – Vídeň 2024

 
Třebíč – Vídeň 2024

Třebíč – Vídeň 2024

 

Administrátor

29. 5. 2024 14:27

Výměnný pobyt Třebíč – Vídeň

V týdnu od 22. – 26. 5. 2023 se konal výměnný pobyt rakouských  a českých žáků ze 3. a 4. ročníků.

Během prvních tří dní strávených ve Vídni jsme viděli spoustu památek a nádherných budov i parků. Navštívili jsme Národní knihovnu, která uchovává 12 milionů knih, vystoupali jsme nekonečně mnoho schodů na Südturm u katedrály svatého Štěpána a samozřejmě nechyběla ani návštěva Prátru, jízda vláčkem a výhled na Vídeň z Obřího kola.

Druhou polovinu týdne jsme prožili v Třebíči, navštívili jsme baziliku sv. Prokopa a moc se nám líbila prohlídka větrného mlýna. Jen ta cesta už byla náročná po celotýdenním nabitém programu.  Nerozhodilo nás ani nějaké to zranění, dokonce žák devátého ročníku neváhal a nesl chvíli na ramenou rakouskou žačku se zvrtnutým kotníkem. Vše jsme ale dobře ustáli.

Žáci se snažili od začátku pobytu komunikovat se svými vrstevníky z Vídně v angličtině, němčině i češtině. Nechyběly však ani ruce, nohy a znakování! Již první den společně navázali nová přátelství a rozdělili se do rodin téměř sami. Přespávání u kamarádů se jim líbilo ze všeho nejvíce, rodiče se o ně starali a zařídili jim večer ještě zábavu a dobré jídlo.
Program jsme ukončili soutěží v přehazované na hřišti plážového volejbalu, ze kterého byly rakouské děti nadšené. Doufejme, že i v příštích letech se můžeme těšit na společné zážitky.

Administrátor

5. 6. 2023 12:33

Třebíč - Vídeň

Třebíč - Vídeň

Třebíč - Vídeň

Třebíč - Vídeň

 
Třebíč - Vídeň

Třebíč - Vídeň

 

Administrátor

5. 6. 2023 12:39

Partnerské školy

V roce 2015 jsme navázali partnerské vztahy se dvěma vídeňskými školami, které se nacházejí nedaleko Prátru. Jedná se o školy, kde se vzdělávají žáci 1. – 4. ročníku.

Naši žáci 2. B vytvořili s paní učitelkou Růžičkovou ozvučený obrázkový česko – německo - anglický slovníček a zaslali jej svým vrstevníkům.  V červnu obě paní ředitelky navštívily naši školu a dohodli jsme se na další spolupráci.

GTVS - Vereinsgasse - http://gtvs-vereinsgasse.schule.wien.at/

NOVA Ganztagsvolksschule - http://nova.schule.wien.at/

Administrátor

21. 8. 2022 16:39

Výměnný pobyt žáků

Ve dnech 23. až 27. dubna 2018 si 22 žáků z prvního stupně Týnské užilo školu tak trochu jinak. V pondělí spolu s vyučujícími vyrazili směr Vídeň, kde během následujících tří dnů absolvovali rozmanitý program, který pro ně připravila základní škola (Volkschule) v ulici Vereinsgasse. Po příjezdu mohli nejprve ve skupinkách za doprovodu malých rakouských kamarádů důkladně prosmejčit školu a pak se vydali na prohlídku Štěpánského chrámu, kde na ně čekal výstup na věž a také trochu tajemna a mrazení při návštěvě katakomb s kostnicí.

V dalších dnech si děti užily dvě atrakce v zábavním parku Prater, poznaly centrum města při luštění zábavného kvízu, navštívily vnitřní prostory zámku Schönbrunn se zajímavou možností navléknout se do historických kostýmů, a kromě jiného si mohly prohlédnout i potápějícího se ledního medvěda, koaly, pandy, medúzy, chobotnice a spousty dalších zvířat v krásné ZOO Schönbrunn.

To všechno byl pro naše děti mimořádný zážitek, neméně zajímavý pro ně ale jistě byl kontakt se zhruba stejně starými kamarády z Rakouska, se kterými si mohly procvičit své jazykové znalosti a poznat odlišnosti českého a rakouského prostředí díky jejich pobytu přímo v rodinách.

Ve středu všechny české i rakouské děti odjely do Třebíče, kde byl také připraven bohatý program – např. návštěva Baziliky sv. Prokopa, Židovského města nebo Alternátoru nebo účast na olympiádě na školním hřišti.

Všichni si tento pobyt opravdu užili a už se těšíme na další setkání a našimi přáteli z Vídně.

Administrátor

21. 8. 2022 16:40

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

 
Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

 
Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

 
Výměnný pobyt žáků - Vídeň

Výměnný pobyt žáků - Vídeň

 

Administrátor

21. 8. 2022 16:54

Třeťáci a čtvrťáci ve Vídni

10. – 12. května 2017 se žáci prvního stupně zúčastnili třídenního poznávacího výletu do Vídně. Akce se konala v rámci spolupráce s partnerskou školou na Vereingasse.

Součástí bohatého programu byla hádanková rallye, při které poznali mnoho vídeňských pamětihodností.

Administrátor

21. 8. 2022 16:57