Rada školy

Pro nové tříleté období byli zvoleni

- zástupci rodičů - MUDr. Karel Janíček a Mgr. Krel Březka

- zástupci zaměstnancú - Mgr. Dana Zapletalová a Mgr. Petr Volf.

Administrátor

30. 11. 2018 11:12