Rada školy

Pro nové tříleté období byli zvoleni

- zástupci rodičů - Michal Bouda a Karel Katovský

- zástupci zaměstnanců - Kateřina Svobodová a Linda Drápelová

- zástupci zřizovatele - Lenka Kalinová a Milan Zeibert.

Administrátor

13. 9. 2022 16:03