Rada školy

Pro nové tříleté období byli zvoleni

- zástupci rodičů - Michal Bouda a Karel Katovský

- zástupci zaměstnanců - Kateřina Svobodová a Petr Volf

- zástupci zřizovatele - Lenka Kalinová a Milan Zeibert.

Administrátor

22. 2. 2022 14:27