Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Předchozí období vzdělávání dětí bylo silně poznamenáno omezeními v souvislosti s nákazou COVID 19. Od ledna 2022 probíhá na naší škole doučování pro žáky, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Mohlo u nich také dojít k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. Na uvedenou činnost čerpáme prostředky ve výši 104 000 Kč.

Administrátor

24. 3. 2022 20:31

Projekt Inkluzívní vzdělávání ZŠ Týnská III.
reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017410

Od 1. 9. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 919.088,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve výuce
 • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
 • Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

Administrátor

8. 2. 2021 13:38

MODERNIZACE UČEBNY INFORMATIKY A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ TŘEBÍČ, TÝNSKÁ 8

Projekt
MODERNIZACE UČEBNY INFORMATIKY A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ TŘEBÍČ, TÝNSKÁ 8
je spolufinancován Evropskou unií

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003626
Příjemce dotace: Základní škola Třebíč, Týnská 8
Výzva: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4
Specifický cíl: SC 1.2 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady:  4 513 420,00 Kč
Dotace:                 4 062 078,00 Kč

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci odborné učebny informatiky a zajištění komplexní bezbariérovosti objektu ZŠ Třebíč, Týnská 8. Bezbariérovost bude konkrétně řešena vybudováním sklopné plošiny v budově 1. stupně ZŠ, pořízením výtahu v budově 2. stupně a také kompletní přestavbou WC, které bude nově bezbariérové.

Doba realizace projektu je do 7. 9. 2021

Administrátor

4. 11. 2020 13:46

Projekt Inkluzívní vzdělávání ZŠ Týnská II.
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009003

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.958.822,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
 • Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
 • Projektový den mimo ŠD/ŠK
 • Speciální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

Administrátor

15. 11. 2018 12:04

Projekt Inkluzívní vzdělávání ZŠ Týnská
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001220

Od 1.2.2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

 • činnost školního speciálního pedagoga
 • vzdělávání pedagogických pracovníků
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Administrátor

27. 2. 2017 16:35

Projekt ZÁLOŽKA již potřetí

V září 2016 jsme se opět přihlásili do česko-slovenského projektu “Záložka do knihy spojuje školy: Čteš, čteme, čtete “.
Projektu se zúčastnili všichni žáci třídy 6.A a 8.A. Cílem projektu bylo navázání kontaktu mezi českými a slovenskými školami.

Na začátku října jsme obdrželi adresu naší partnerské školy, kterou jsme přijali. Stala se jí Základní škola ZŠ Eliáša Lániho Bytča. Záložky se tvořily v hodinách výtvarné výchovy.  Koncem října jsme si poštou záložky s partnerskou školou vyměnili. Získali jsme tak krásná dílka a kamarády.

Administrátor

29. 11. 2016 11:24

 
 
 
 
 
 
 
 

Administrátor

29. 11. 2016 11:18

Škola čar a kouzel - Projekty EU - Další  projekty najdete zde >>>

Administrátor

22. 9. 2015 20:22

Záložka do knihy spojuje školy – již podruhé

V září 2015 jsme se opět  přihlásili do česko-slovenského projektu “Záložka do knihy spojuje školy: Moudrost ukrytá v knihách “. Tento projekt vyhlašují dvě instituce – Pedagogická knihovna    J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě.

Projektu se zúčastnili všichni žáci třídy 7.A. Cílem projektu bylo navázání kontaktu mezi českými a slovenskými školami. Na začátku října jsme obdrželi adresu naší partnerské školy, kterou jsme přijali. Stala se jí Základní škola Rudolfa Jašíka Partyzánske. Zkontaktovali jsme se bez problémů a domluvili se na postupu v rámci projektu.

Pro toto téma jsme vybrali bajky. V hodinách literárně dramatické výchovy žáci připravovali dramatizaci bajek. Vrcholem příprav pak bylo vystoupení jednotlivých skupin se svou dramatizací, kterou secvičili do konce října. Zároveň své spolužáky seznámili s autory knih. Celý říjen věnovali výrobě záložek s tématem vybraných bajek. Záložky tvořili v hodinách výtvarné výchovy a člověk a práce.

Koncem října jsme si poštou záložky s partnerskou školou vyměnili. Získali jsme tak krásná dílka a kamarády.

Administrátor

4. 11. 2015 9:48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrátor

4. 11. 2015 12:13

Záložka do knihy spojuje školy

Žáci 6.tříd se zapojili do projektu vyhlášeném Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.Komenského v Praze a Slovenskou pedagogickou knihovnou v Bratislavě. Cílem projektu bylo navázání kontaktu mezi českými a slovenskými školami. Letošní téma bylo: Má oblíbená kniha. Jako partnerskou školu jsme přijali ZŠ Fábryho Košice. Po prezentacích knih žáci vyrobili v hodinách výtvarné výchovy a člověk a práce záložky s tématy svých oblíbených knih. Ty jsme si pak vyměnili s kamarády ze Slovenska. Získali jsme krásná dílka a kamarády.

Administrátor

2. 12. 2014 10:08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrátor

2. 12. 2014 10:21