Aktuality

Aktualizované informace k zápisu do 1.tříd

Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisů do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021, které se měly uskutečnit ve dnech 3. - 4. dubna 2020. 1) termín registrace k zápisu pomocí online přihlášek zůstává do 31.03.2020. 2) vyplněnou a podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, doručí zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 17.04.2020 jedním z následujících způsobů do vybrané základní školy: - poštou - nebo datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat pouze prostý e-mail) - nebo v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu ZŠ Týnská 8 Uložte si REGISTRAČNÍ ČÍSLO V případě, že nebudete mít možnost si vytisknout vygenerovanou žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, ozvěte se na tel.723 077 112, nebo napište na e-mail zapletalova@zstynska.cz.

29. 3. 2020 0:00

Narozeninový turnaj ve stolním tenisu

V lednu tohoto roku Dům dětí a mládeže oslavil páté výročí svého působení na nové adrese, a proto uspořádal dne 16. ledna Den otevřených dveří....

10. 2. 2020 12:02

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin pro školní rok 2019/20.

1. 2. 2020 0:00

Mikulášský turnaj v baseballu

Krásné 5.místo získali 29.listopadu naší malí baseballisté na turnaji ...

18. 12. 2019 12:32

Heraltice 2019

V pátek 27. 9. 2019 se naši deváťáci zúčastnili tradiční podzimní exkurze do Heraltic na prameniště. Cílem bylo seznámit se s jedinečnou lokalitou na území Třebíčska, odkud je získávána pitná voda kojenecké kvality a s historií unikátního heraltického vodovodu. Kromě počasí, které se opět vyvedlo, nás provázely cestou drobné nesnáze. Nejprve jsme se museli nacpat do hodně přeplněného vlaku, kde někteří omdlévali z nedostatku vzduchu a poté jsme v místě exkurze zjistili, že nejde elektřina, takže některé části prohlídky byly značně improvizované. I přesto to byl pro většinu nezapomenutelný (sportovní) zážitek.

Administrátor

30. 9. 2019 13:45

 
 
 
 
 

Administrátor

30. 9. 2019 13:45

Exkurze v třebíčském vodojemu

Ve čtvrtek 23.4. se žáci 9.tříd vydali na exkurzi do vodojemu Žákova zahrada na Jiráskově ulici v Třebíči. Byli jsme seznámeni s historií a funkcí třebíčského vodovodu. Vodojem se nachází na velmi pěkném místě nad městem. Ani nám nevadilo, že jsme tentokrát nezamířili do čistírny odpadních vod, kde v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

Administrátor

24. 4. 2015 10:50

Třídíme odpad aneb Recyklohraní

Naše škola se již dlouhou dobu pravidelně účastní soutěže všech třebíčských škol ve sběru PET lahví. Několikrát se i umístila na předních místech a získala tím finanční odměnu. Navíc se naše škola zapojila do celostátního školního programu Recyklohraní. Tento program nabízí možnost třídení dalších druhů odpadu. Ve škole tedy můžete najít tři sběrné nádoby na použité baterie. Ve škole je také umístěna červená popelnice, určená ke sběru drobného elektroodpadu. Kromě těchto novinek došlo k usnadnění sběru PET lahví, neboť na mnoho míst po celé škole byly rozmístěny barevně odlišené koše na plast a směsný odpad.

Součástí programu Recyklohraní je kromě vlastního třídění také realizace výukových programů ve vyučování. Ta probíhá zejména na Den Země, který je v celé škole zasvěcen právě ekologii a tedy i problematice třídění odpadů. Kromě dobrého pocitu, že jsme udělali něco dobrého pro přírodu (tedy pro sebe), je celý program Recyklohraní bodově hodnocen. Za získané body může naše škola získat hodnotné ceny. Pokud vás tento projekt zaujal, více informací najdete na webových stránkách www.recyklohrani.cz

Administrátor

6. 12. 2012 21:05